รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกส้ม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกส้ม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ดอยแม่สวย 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดอยแม่สวย จำกัด
2 ลานนาเกษตรกรรม 9,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด
3 วานิชและบุตร 3,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท วานิชและบุตร จำกัด
4 สวนส้มพระจันทร์ยิ้ม 30,000,000 เขมราฐ อุบลราชธานี บริษัท สวนส้มพระจันทร์ยิ้ม จำกัด
5 สหการพืชไร่ 10,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท สหการพืชไร่ จำกัด
6 สินธุโชติ 21,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท สินธุโชติ จำกัด
7 เกษตรเหนือ 210,000,000 ฝาง เชียงใหม่ บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด
8 เจริญวิบูลย์กิจ 1,300,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญวิบูลย์กิจ
9 ไทย แอกโกร แพลนเทค 55,000,000 แม่อาย เชียงใหม่ บริษัท ไทย แอกโกร แพลนเทค จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ