รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกส้ม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกส้ม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เจริญวิบูลย์กิจ 1,300,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
2 ซิมเปิ้ลสแควร์ฟาร์ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
3 ดอยแม่สวย 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
4 ทรายทอง โกลเบิลฟรุต 100,000,000 เชียงใหม่ ฝาง
5 ไทย แอกโกร แพลนเทค 55,000,000 เชียงใหม่ แม่อาย
6 บุญเลิศบริวเวอรี่ 200,000 เชียงใหม่ ฝาง
7 ลานนาเกษตรกรรม 9,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
8 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มส้มเขียวหวาน แม่สินเหนือ 25,000 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ผาจั๊บ หมู่ที่ 6 ทุ่งแล้ง 60,000 แพร่ ลอง
10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานบ้านทุ่งทอง 60,000 แพร่ ลอง
11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส้มเขียวหวานแปลงใหญ่แม่สิน 1,000,000 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
12 ส้มน้ำป้าก ต.ตาลชุม 50,000 น่าน ท่าวังผา
13 สวนส้มพระจันทร์ยิ้ม 30,000,000 อุบลราชธานี เขมราฐ
14 สหการพืชไร่ 10,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
15 สินธุโชติ 21,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
16 แอลยู ออเร้นจ์ 1997 300,000 เชียงใหม่ ฝาง


ข้อมูลผู้ประกอบการ