รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลตระกูลส้มอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลตระกูลส้มอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เกษตรทิพย์ อโยธยา 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
2 ณ นคร ฟรุ๊ต 5,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
3 ดีดี ออร์แกนิค แลนด์ 1,000,000 เชียงใหม่ สารภี
4 ไทยวอล์ลเปเปอร์ 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
5 แปลงใหญ่ส้มโอปูโก 200,000 ปัตตานี ยะรัง
6 มี กรีน อินเตอร์เทรด 1,000,000 อุดรธานี วังสามหมอ
7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส้มโอสามสวนสามัคคี 30,000 ชัยภูมิ บ้านแท่น
8 วิสาหกิจชุมชนส้มโอทองดีแปลงใหญ่บ้านแท่น 45,000 ชัยภูมิ บ้านแท่น
9 สวนปูรณ์สิริ 500,000 พิจิตร โพทะเล


ข้อมูลผู้ประกอบการ