รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลตระกูลส้มอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลตระกูลส้มอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ณ นคร ฟรุ๊ต 5,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช บริษัท ณ นคร ฟรุ๊ต จำกัด
2 มี กรีน อินเตอร์เทรด 1,000,000 อุดรธานี วังสามหมอ บริษัท มี กรีน อินเตอร์เทรด จำกัด
3 สวนปูรณ์สิริ 500,000 พิจิตร โพทะเล บริษัท สวนปูรณ์สิริ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ