รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลเมืองหนาวอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลเมืองหนาวอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 มอร์ แอนด์ มอร์ ฟาร์ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
2 ศิริกาญจน์ ฟาร์ม 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่


ข้อมูลผู้ประกอบการ