รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 มิตร 29 7,850,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท มิตร 29 จำกัด
2 เกษตรบางซ้าย 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บริษัท เกษตรบางซ้าย จำกัด
3 เค.ยู.เอ็น. โกโก้ เน็ตเวิร์ก 2,000,000 กำแพงเพชร ไทรงาม บริษัท เค.ยู.เอ็น. โกโก้ เน็ตเวิร์ก จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ