รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เกษตรทิพย์นคร 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
2 บีดี เอ็นเตอร์ไพรส์ 2020 1,000,000 น่าน เมืองน่าน
3 มาลีนา ฟู๊ดแอนด์โปรดักส์ 1,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว
4 มิตร 29 7,850,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
5 ยูพีอี อะกริคัลเจอร์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง


ข้อมูลผู้ประกอบการ