รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่ม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่ม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 จูเบอร์รี 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จูเบอร์รี จำกัด
2 ซีซิน พร็อพเพอร์ตี้ 10,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีซิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3 สารัตถะผ่องใส 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท สารัตถะผ่องใส จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ