รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกปาล์มน้ำมัน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกปาล์มน้ำมัน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กระบี่ไทย - มา 27,000,000 กระบี่ เหนือคลอง
2 กระบี่ปาล์ม 30,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
3 กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.เขาชัยสน 15,500 พัทลุง เขาชัยสน
4 กาญจนดิษฐ์เอสเตท 30,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
5 กิจประสานพัฒนา 31,200,000 กระบี่ เมืองกระบี่
6 กิตติคุณเกษตรกรรมตรัง 4,000,000 ตรัง กันตัง
7 กิตติพงษ์ พูนศิริปาล์ม 1,000,000 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี
8 เกษตรทองมา 5,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล
9 เกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันย่านซื่อ 200,000 ตรัง กันตัง
10 เกษตรแสนสิน 3,800,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
11 แก้วลำดวน ปาล์ม ออยล์ 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
12 โกลด์เด้น เบสต์ 2021 5,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
13 โกลด์เด้นเทเนอร่า 1,500,000 กระบี่ เมืองกระบี่
14 ขนอมพัฒนา 5,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
15 เขานางหงส์คาโนปี 10,000,000 ระนอง เมืองระนอง
16 คันทรี กรีน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
17 เค.ดี.แพลนเตชั่น (2011) 30,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
18 เค.เอส.มารีน 10,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
19 เคทูเอส อะโกรคอร์ป 10,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
20 จูฮองการเกษตร 5,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
21 เจ.พี.แลนด์ 20,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
22 เจริญผลปาล์ม 1,000,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน
23 เจเอ็นแอล เจริญผล 2,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
24 เจียรวานิชน้ำมันปาล์ม 319,256,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
25 ฉัตรทวีปาล์ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
26 ฉัตรพงษ์พันธ์พัฒนา 1,078,660 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
27 ช.เกียรติเจริญปาล์ม 950,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
28 ชัยบุรีสวนปาล์มน้ำมัน 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
29 ชูโกร โฆษิตปาล์มออยล์ 1,000,000 นราธิวาส ตากใบ
30 ซอฟเวอเรน ปริ้นเซส ปาล์ม 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
31 ซีวีเจ็ด 100,607,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
32 ซีวีแปด 53,057,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
33 ซีวีสอง 268,265,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
34 ซีวีสาม 270,220,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
35 ซีวีสี่ 349,109,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
36 ซีวีหนึ่ง 280,868,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
37 ซีวีห้า 145,672,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
38 เซ้าท์เทิร์น ปาล์มออยล์ 150,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
39 ณิศิศร์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
40 ตรังพนากิจ (2021) 5,000,000 ตรัง เมืองตรัง
41 ท.สยามวนการ 10,000,000 กระบี่ คลองท่อม
42 ท็อป เทเนอร่า ออยล์ ปาล์ม 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
43 ที.เอ.จี.แอร์ไลน์ 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
44 ที.เอส.ดับบลิว-พี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
45 ไทยเซ็งพัฒนา 3,000,000 กระบี่ เขาพนม
46 ไทยบีสวนปาล์ม 15,000,000 กระบี่ เขาพนม
47 ไทยบุญทอง 24,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
48 ไทยแพลนเตชั่น 4,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
49 ไทยร่วมพัฒนาการเพาะปลูก 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
50 ไทยอีสเทิร์น แพลนเทชั่น 100,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
51 ไทยอุตสาหกรรมการเกษตรสากล 10,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
52 ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันและสวนปาล์ม 30,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
53 ธานีอุตสาหกรรมตรัง 25,000,000 ตรัง เมืองตรัง
54 นรา ปาล์ม ออยล์ 5,000,000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส
55 นันทนาปาล์ม 500,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
56 นิยมอุตสาหกรรมและบริการ 1,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล
57 นีโอ ปาล์ม 20,000,000 สงขลา หาดใหญ่
58 บ.วรการปาล์ม 5,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
59 บ้านไร่-รีสอร์ท 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
60 บิวท์ตามอนท์ กรุ๊ป 30,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
61 บุญนำสวนปาล์ม 5,000,000 ตรัง เมืองตรัง
62 บุสตานี 1,000,000 นราธิวาส บาเจาะ
63 เบรฟ รับเบอร์ ปาล์ม 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
64 เบสท์ ปาล์ม เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา
65 ประแจะปาล์มฮิลล์ 1,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
66 ปลายพระยาสวนปาล์ม 5,000,000 ตรัง เมืองตรัง
67 ปาล์มดีชุมชนกรีนพาวเวอร์ 8,000,000 นครศรีธรรมราช หัวไทร
68 ปาล์มไทย 5,000,000 กระบี่ เหนือคลอง
69 ปาล์มธารทอง 30,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
70 ปุญญิพัธ 250,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
71 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.เขาดิน 500,000 กระบี่ เขาพนม
72 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.ลำทับ 200,000 กระบี่ ลำทับ
73 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันบ้านปากน้ำก้าวไกล 200,000 กระบี่ ปลายพระยา
74 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันรัดปูน 50,000 สงขลา กระแสสินธุ์
75 พงศ์พันธ์ พัฒนกิจ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
76 พนากิจเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 15,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
77 พนาพลัส (2020) 1,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
78 พรทวีปาล์ม 10,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
79 พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
80 พังงา พันธุ์ปาล์ม 1,000,000 สุราษฎร์ธานี พนม
81 พัฒนกิจปาล์ม 50,000,000 พังงา คุระบุรี
82 พัฒนาปาล์ม 3,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
83 พันธ์ศรีวิวัฒน์ 274,000,000 กระบี่ เหนือคลอง
84 พันธุ์พิพัฒน์ 80,000,000 นครศรีธรรมราช นาบอน
85 พาฟิล อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
86 พิธานปาล์มพัฒนา 251,567,000 สงขลา หาดใหญ่
87 พี.ที.แพลนเตชั่น 20,000,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน
88 พี.ยู.เอ.ปาล์ม 1,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี
89 พี.เอ็ม. เกษตรพัฒนา 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
90 พีทีเอส.ปาล์มน้ำมัน 100,000 ตรัง เมืองตรัง
91 เพชรพนาการเกษตร 50,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
92 ภูเก็ต เอส.ที. โรยัล เรียล เอสเตท 25,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
93 ภูเก็ตโรงงานยาง 2,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
94 ภูมิสุวรรณการเกษตร 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
95 ภูสวัสดิ์ 7,100,000 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร
96 มณีสมุทร ปาล์ม ออยล์ 70,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
97 มนต์ประเสริฐ 18,000,000 กระบี่ อ่าวลึก
98 มานะวัลลีย์ 2561 4,448,310 ตรัง เมืองตรัง
99 ม้าน้ำเวนเชอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
100 มารวย แอโกร 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ