รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกปาล์มน้ำมัน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกปาล์มน้ำมัน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กระบี่ปาล์ม 30,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่ปาล์ม จำกัด
2 กระบี่ไทย - มา 27,000,000 เหนือคลอง กระบี่ บริษัท กระบี่ไทย - มา จำกัด
3 กรีน ออล อากริ 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กรีน ออล อากริ จำกัด
4 กรีนการเกษตร 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กรีนการเกษตร จำกัด
5 กาญจนดิษฐ์เอสเตท 30,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กาญจนดิษฐ์เอสเตท จำกัด
6 กิจประสานพัฒนา 31,200,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจประสานพัฒนา
7 กิตติคุณเกษตรกรรมตรัง 4,000,000 กันตัง ตรัง บริษัท กิตติคุณเกษตรกรรมตรัง จำกัด
8 ขนอมพัฒนา 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ขนอมพัฒนา จำกัด
9 ขุนทองปาล์ม 1,000,000 เขาพนม กระบี่ บริษัท ขุนทองปาล์ม จำกัด
10 จูฮองการเกษตร 5,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท จูฮองการเกษตร จำกัด
11 ฉัตรทวีปาล์ม 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฉัตรทวีปาล์ม จำกัด
12 ฉัตรพงษ์พันธ์พัฒนา 1,078,660 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฉัตรพงษ์พันธ์พัฒนา จำกัด
13 ช.เกียรติเจริญปาล์ม 950,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เกียรติเจริญปาล์ม
14 ชัยบุรีสวนปาล์มน้ำมัน 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยบุรีสวนปาล์มน้ำมัน จำกัด
15 ซอฟเวอเรน ปริ้นเซส ปาล์ม 3,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซอฟเวอเรน ปริ้นเซส ปาล์ม จำกัด
16 ซันไชน์ ปาล์มโกลด์ 1,000,000 เชียงคาน เลย บริษัท ซันไชน์ ปาล์มโกลด์ จำกัด
17 ซี.พี. เลิศบุษศราคาม 21,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ซี.พี. เลิศบุษศราคาม จำกัด
18 ซีวีสอง 268,264,992 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซีวีสอง จำกัด
19 ซีวีสาม 270,220,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซีวีสาม จำกัด
20 ซีวีสี่ 349,108,992 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซีวีสี่ จำกัด
21 ซีวีหนึ่ง 280,868,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซีวีหนึ่ง จำกัด
22 ซีวีห้า 145,672,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซีวีห้า จำกัด
23 ซีวีเจ็ด 100,607,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซีวีเจ็ด จำกัด
24 ซีวีแปด 53,057,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซีวีแปด จำกัด
25 ณ นครปาล์ม 600,000 รัตภูมิ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ นครปาล์ม
26 ท.สยามวนการ 10,000,000 คลองท่อม กระบี่ บริษัท ท.สยามวนการ จำกัด
27 ที.เอ.จี.แอร์ไลน์ 200,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอ.จี.แอร์ไลน์ จำกัด
28 ที.เอ็ม.เอส.แพลนเตชั่นส์ 9,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ที.เอ็ม.เอส.แพลนเตชั่นส์ จำกัด
29 ธานีอุตสาหกรรมตรัง 25,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ธานีอุตสาหกรรมตรัง จำกัด
30 นรา ปาล์ม ออยล์ 5,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท นรา ปาล์ม ออยล์ จำกัด
31 นันทนาปาล์ม 500,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทนาปาล์ม
32 นิยมอุตสาหกรรมและบริการ 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี บริษัท นิยมอุตสาหกรรมและบริการ จำกัด
33 บ.วรการปาล์ม 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.วรการปาล์ม
34 บ้านไร่-รีสอร์ท 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท บ้านไร่-รีสอร์ท จำกัด
35 บิวท์ตามอนท์ กรุ๊ป 30,500,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท บิวท์ตามอนท์ กรุ๊ป จำกัด
36 บุญนำสวนปาล์ม 5,000,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนำสวนปาล์ม
37 บุสตานี 1,000,000 บาเจาะ นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุสตานี
38 ประแจะปาล์มฮิลล์ 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท ประแจะปาล์มฮิลล์ จำกัด
39 ปลายพระยาสวนปาล์ม 5,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ปลายพระยาสวนปาล์ม จำกัด
40 ปาล์มธารทอง 30,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท ปาล์มธารทอง จำกัด
41 ปุญญิพัธ 250,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ปุญญิพัธ จำกัด
42 พงศ์พันธ์ พัฒนกิจ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พงศ์พันธ์ พัฒนกิจ จำกัด
43 พนากิจเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 15,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท พนากิจเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จำกัด
44 พรทวีปาล์ม 10,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท พรทวีปาล์ม จำกัด
45 พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม 5,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำกัด
46 พัฒนกิจปาล์ม 50,000,000 คุระบุรี พังงา บริษัท พัฒนกิจปาล์ม จำกัด
47 พัฒนาปาล์ม 3,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท พัฒนาปาล์ม จำกัด
48 พันธุ์พิพัฒน์ 80,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท พันธุ์พิพัฒน์ จำกัด
49 พันธ์ศรีวิวัฒน์ 274,000,000 เหนือคลอง กระบี่ บริษัท พันธ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
50 พี.ที.แพลนเตชั่น 20,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท พี.ที.แพลนเตชั่น จำกัด
51 พี.ยู.เอ.ปาล์ม 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท พี.ยู.เอ.ปาล์ม จำกัด
52 พี.เอ็ม. เกษตรพัฒนา 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท พี.เอ็ม. เกษตรพัฒนา จำกัด
53 พีดีเอส โลจิสติกส์ 2,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท พีดีเอส โลจิสติกส์ จำกัด
54 พีทีเอส.ปาล์มน้ำมัน 100,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท พีทีเอส.ปาล์มน้ำมัน จำกัด
55 ภูมิสุวรรณการเกษตร 20,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ภูมิสุวรรณการเกษตร จำกัด
56 ภูสวัสดิ์ 7,100,000 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี บริษัท ภูสวัสดิ์ จำกัด
57 ภูเก็ต เอส.ที. โรยัล เรียล เอสเตท 25,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ต เอส.ที. โรยัล เรียล เอสเตท จำกัด
58 ภูเก็ตโรงงานยาง 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
59 มณีสมุทร ปาล์ม ออยล์ 70,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท มณีสมุทร ปาล์ม ออยล์ จำกัด
60 มนต์ประเสริฐ 18,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท มนต์ประเสริฐ จำกัด
61 ม้าน้ำเวนเชอร์ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ม้าน้ำเวนเชอร์ จำกัด
62 มารวย แอโกร 100,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท มารวย แอโกร จำกัด
63 มาร์ค 27 เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท มาร์ค 27 เซอร์วิส จำกัด
64 ยิ่งทวี ปาล์ม 2,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ยิ่งทวี ปาล์ม จำกัด
65 ยิ่งรุ่งเรือง 59 กรุ๊ป 5,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งรุ่งเรือง 59 กรุ๊ป
66 ยูเอ็นจี กรุ๊ป 343,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท ยูเอ็นจี กรุ๊ป จำกัด
67 ยูไนเท็ดปาล์มออยล์ 7,500,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ยูไนเท็ดปาล์มออยล์ จำกัด
68 รวมบุญทอง 8,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท รวมบุญทอง จำกัด
69 รอยัล วัลเล่ย์ 2,000,000 ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี บริษัท รอยัล วัลเล่ย์ จำกัด
70 ราชาผลิตภัณฑ์สยาม 5,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท ราชาผลิตภัณฑ์สยาม จำกัด
71 ริเวอร์ ปาล์ม ออยล์ 85,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ริเวอร์ ปาล์ม ออยล์ จำกัด
72 ลักซ์โซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท ลักซ์โซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
73 วงสุดา 14,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท วงสุดา จำกัด
74 วังวิเศษปาล์ม 6,500,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท วังวิเศษปาล์ม จำกัด
75 วังไผ่ ออยล์ปาล์ม แพลนเทชั่น 6,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท วังไผ่ ออยล์ปาล์ม แพลนเทชั่น จำกัด
76 วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม 42,500,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด
77 วิจิตร์ศรี 2,000,000 หาดสำราญ ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตร์ศรี
78 วิวรรธน์การเกษตร 50,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด
79 ศรีวิชัย ปาล์ม 50,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ศรีวิชัย ปาล์ม จำกัด
80 ศรีวิชัยปาล์มพระแสง 50,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ศรีวิชัยปาล์มพระแสง จำกัด
81 ศรีวิชัยปาล์มสุราษฎร์ 2,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ศรีวิชัยปาล์มสุราษฎร์ จำกัด
82 ศรีเจริญปาล์มเอสเตท 35,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรีเจริญปาล์มเอสเตท จำกัด
83 ศรีไสวปาล์ม 17,000,000 เขาพนม กระบี่ บริษัท ศรีไสวปาล์ม จำกัด
84 สงขลาปาล์ม (1998) 20,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท สงขลาปาล์ม (1998) จำกัด
85 สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ 2,635,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด
86 สยาม ปาล์ม 1,000,000 เขาพนม กระบี่ บริษัท สยาม ปาล์ม จำกัด
87 สยามควอลิตี้ซอลท์ 140,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท สยามควอลิตี้ซอลท์ จำกัด
88 สยามเอลิทปาล์ม 50,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
89 สวนนายห้าง 10,000,000 คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี บริษัท สวนนายห้าง จำกัด
90 สวนปาล์มน้ำมัน 3,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท สวนปาล์มน้ำมัน จำกัด
91 สวนปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สวนปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี จำกัด
92 สวนปาล์มน้ำมันไทย 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สวนปาล์มน้ำมันไทย จำกัด
93 สวนปาล์มพนมชัย 35,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท สวนปาล์มพนมชัย จำกัด
94 สวนปาล์มสหมิตร 35,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท สวนปาล์มสหมิตร จำกัด
95 สวนสุราษฎร์ 10,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท สวนสุราษฎร์ จำกัด
96 สหกาญจน์การเกษตร 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สหกาญจน์การเกษตร จำกัด
97 สหกาญจน์ปาล์มอินดัสทรี 30,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สหกาญจน์ปาล์มอินดัสทรี จำกัด
98 สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 250,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
99 สหไทยน้ำมันพืช 45,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท สหไทยน้ำมันพืช จำกัด
100 สุขสมบูรณ์แปลงเพาะ บ่อไร่ 1,000,000 บ่อไร่ ตราด บริษัท สุขสมบูรณ์แปลงเพาะ บ่อไร่ จำกัด
101 สุณรงค์พืชผล 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท สุณรงค์พืชผล จำกัด
102 สุธาดิลก 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท สุธาดิลก จำกัด
103 สุพัฒนกิจ การเกษตร 13,000,000 วังวิเศษ ตรัง บริษัท สุพัฒนกิจ การเกษตร จำกัด
104 สุราษฎร์ปาล์มทอง 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท สุราษฎร์ปาล์มทอง จำกัด
105 ห้างฉัตร ปาล์ม 5,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง บริษัท ห้างฉัตร ปาล์ม จำกัด
106 อัครเดช อากรี่คัลเจอร์ เอสโซซิเอท 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท อัครเดช อากรี่คัลเจอร์ เอสโซซิเอท จำกัด
107 อาร์ดี เกษตรพัฒนา 300,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
108 อิมพีเรียลปาล์ม 10,000,000 ห้วยยอด ตรัง บริษัท อิมพีเรียลปาล์ม จำกัด
109 อีสาน อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 17,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท อีสาน อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
110 อีโควีโก้ 1,000,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส บริษัท อีโควีโก้ จำกัด
111 เกษตรทองมา 5,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี บริษัท เกษตรทองมา จำกัด
112 เกษตรแสนสิน 3,800,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรแสนสิน
113 เขานางหงส์คาโนปี 10,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท เขานางหงส์คาโนปี จำกัด
114 เค.ดี.แพลนเตชั่น (2011) 30,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เค.ดี.แพลนเตชั่น (2011) จำกัด
115 เค.เอส.มารีน 10,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เค.เอส.มารีน จำกัด
116 เคทูเอส อะโกรคอร์ป 10,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เคทูเอส อะโกรคอร์ป จำกัด
117 เจ.พี.แลนด์ 20,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เจ.พี.แลนด์ จำกัด
118 เจริญผลปาล์ม 1,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท เจริญผลปาล์ม จำกัด
119 เจียรวานิชน้ำมันปาล์ม 319,256,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เจียรวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด
120 เซ้าท์เทิร์น ปาล์มออยล์ 150,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เซ้าท์เทิร์น ปาล์มออยล์ จำกัด
121 เซาเทิร์น โกลเด้นท์ ปาล์ม 5,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เซาเทิร์น โกลเด้นท์ ปาล์ม จำกัด
122 เทพสุริย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท เทพสุริย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
123 เบรฟ รับเบอร์ ปาล์ม 2,000,000 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร บริษัท เบรฟ รับเบอร์ ปาล์ม จำกัด
124 เบสท์ ปาล์ม เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช บริษัท เบสท์ ปาล์ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
125 เปา-รงค์ ออยล์ปาล์ม 5,000,000 ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช บริษัท เปา-รงค์ ออยล์ปาล์ม จำกัด
126 เพชรพนาการเกษตร 50,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เพชรพนาการเกษตร จำกัด
127 เสรีสหวัฒน์ 12,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท เสรีสหวัฒน์ จำกัด
128 เอกอุตสาหกรรมหิน 10,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด
129 เอ็น.วาย.เอสเตท 31,898,660 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น.วาย.เอสเตท จำกัด
130 เอส. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม 10,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอส. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด
131 เอส. พี. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม 10,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอส. พี. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด
132 เอส. พี. เกษตรและอุตสาหกรรม 10,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอส. พี. เกษตรและอุตสาหกรรม จำกัด
133 เอส. เบสท์ เอสเตท 10,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอส. เบสท์ เอสเตท จำกัด
134 เอส.เค. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม 10,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอส.เค. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด
135 เอส.เอ็ม.ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอส.เอ็ม.ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด
136 เอส.เอส.ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอส.เอส.ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด
137 เอส.เอส.เอ็ม.ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด
138 เอสพีเอ็ม ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม 10,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอสพีเอ็ม ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด
139 เอสเค ปาล์ม 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเค ปาล์ม จำกัด
140 เอเจ ปาล์มออยล์ 250,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เอเจ ปาล์มออยล์ จำกัด
141 แสงสวรรค์ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม 120,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท แสงสวรรค์ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด
142 โกลด์เด้น ออยล์ปาล์ม 11,200,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์เด้น ออยล์ปาล์ม จำกัด
143 โกลด์เด้นเทเนอร่า 1,500,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท โกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด
144 โกไทยทราเวล 5,000,000 เหนือคลอง กระบี่ บริษัท โกไทยทราเวล จำกัด
145 โชคสมบูรณ์ ออล ซัพพลาย 100,000 วังจันทร์ ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสมบูรณ์ ออล ซัพพลาย
146 โรงเลื่อยจักรทุ่งตำเสา 1,100,000 ควนกาหลง สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรทุ่งตำเสา
147 โอเชี่ยนฟาร์ม 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โอเชี่ยนฟาร์ม จำกัด
148 ไทยบีสวนปาล์ม 15,000,000 เขาพนม กระบี่ บริษัท ไทยบีสวนปาล์ม จำกัด
149 ไทยบุญทอง 24,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ไทยบุญทอง จำกัด
150 ไทยร่วมพัฒนาการเพาะปลูก 50,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยร่วมพัฒนาการเพาะปลูก จำกัด
151 ไทยอีสเทิร์น แพลนเทชั่น 100,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท ไทยอีสเทิร์น แพลนเทชั่น จำกัด
152 ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันและสวนปาล์ม 30,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันและสวนปาล์ม จำกัด
153 ไทยเซ็งพัฒนา 3,000,000 เขาพนม กระบี่ บริษัท ไทยเซ็งพัฒนา จำกัด
154 ไทยแพลนเตชั่น 4,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ไทยแพลนเตชั่น จำกัด
155 ไร่ปาล์มกรัณกิติกร 20,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ไร่ปาล์มกรัณกิติกร จำกัด
156 ไศละสุวรรณ 3,500,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท ไศละสุวรรณ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ