รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกมะพร้าว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกมะพร้าว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ทวีกูลการเกษตร 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง บริษัท ทวีกูลการเกษตร จำกัด
2 ที.เอส. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหรรม 10,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท ที.เอส. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหรรม จำกัด
3 นครหลวงการเกษตร 50,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บริษัท นครหลวงการเกษตร จำกัด
4 บี แอล วาย กรุ๊ป 272,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท บี แอล วาย กรุ๊ป จำกัด
5 พี.ที. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม 10,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท พี.ที. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด
6 ราชครามการเกษตร 80,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บริษัท ราชครามการเกษตร จำกัด
7 วาสนา 111 มะพร้าวอ่อน 1,000,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว บริษัท วาสนา 111 มะพร้าวอ่อน จำกัด
8 สวนมะพร้าว ราชบุรี 55,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท สวนมะพร้าว ราชบุรี จำกัด
9 สวนมะพร้าวไทย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท สวนมะพร้าวไทย จำกัด
10 สวนสุขจำดี 3,000,000 สงขลา หาดใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนสุขจำดี
11 อะครูตี อะกรีคัลเจอร์ 1,000,000 อำนาจเจริญ พนา บริษัท อะครูตี อะกรีคัลเจอร์ จำกัด
12 อะโรแมติก ฟาร์ม 1,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก บริษัท อะโรแมติก ฟาร์ม จำกัด
13 อัมพวาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม 2,000,000 สมุทรสงคราม อัมพวา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพวาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม
14 อโศกอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท อโศกอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด
15 เฟรชชี่ไทย 3,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บริษัท เฟรชชี่ไทย จำกัด
16 เอส. มาสเตอร์ แลนด์ 10,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เอส. มาสเตอร์ แลนด์ จำกัด
17 เอส. วิคทอรี แลนด์ 10,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เอส. วิคทอรี แลนด์ จำกัด
18 เอส.เฟิสท์ แลนด์ 2,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เอส.เฟิสท์ แลนด์ จำกัด
19 เอแอนด์เจ โคโค ฟาร์ม 100,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก บริษัท เอแอนด์เจ โคโค ฟาร์ม จำกัด
20 โคโค่ สตอรี่ 500,000 นนทบุรี บางกรวย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโค่ สตอรี่
21 โคโค อาร์ท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง บริษัท โคโค อาร์ท จำกัด
22 โคโคนัท แพลนเทชั่น 47,000,000 ราชบุรี วัดเพลง บริษัท โคโคนัท แพลนเทชั่น จำกัด
23 โฮลี่ วอเทอร์ โคโคนัท (ไทยแลนด์) 5,000,000 เชียงใหม่ สารภี บริษัท โฮลี่ วอเทอร์ โคโคนัท (ไทยแลนด์) จำกัด
24 ไทยทักษิณอุตสาหกรรม 14,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บริษัท ไทยทักษิณอุตสาหกรรม จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ