รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกมะพร้าว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกมะพร้าว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ต.ละงู 100,000 สตูล ละงู
2 โคโค อาร์ท 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
3 โคโคนัท แพลนเทชั่น 47,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
4 โคราชพัฒนา เทรดดิ้ง 2,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
5 จุฑารัตน์ โคโคนัท ฟาร์ม 5,000,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
6 เจ็ท เอเอ โฮลดิ้ง 86,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
7 โชคชาตรีค้ามะพร้าว 1,000,000 สมุทรสงคราม อัมพวา
8 ซีพี แพลนท์ 7,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
9 ทวีกูลการเกษตร 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
10 ที.เอส. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหรรม 10,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
11 ทีเจ โคโค่ นัทส ฟรุ๊ต 4,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
12 ไทยทักษิณอุตสาหกรรม 14,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก
13 ไทยฟรุ๊ต โคโคนัท 5,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก
14 ไทยศิริโคโค่ 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี
15 บางแพ โคโค่ฟาร์ม 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
16 แปลงใหญ่มะพร้าว บ้านทุ่งกลาง 20,000 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก
17 แปลงใหญ่มะพร้าวบ้านทับสะแก 20,000 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก
18 แปลงใหญ่มะพร้าวแสงอรุณ 15,000 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก
19 โปร เนเชอรัล ฮาร์เวสท์ 5,000,000 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ
20 พรอสเพอริตี้ โคโคนัท 50,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
21 พี.ที. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม 10,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
22 พี.เอ็น. ฟรุ้ต 50,000,000 ราชบุรี บางแพ
23 มะพร้าวแปลงใหญ่อ.บางสะพานน้อย 550,000 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย
24 รอยัลไทย มะพร้าวน้ำหอม 2,000,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
25 ริศ โคโคนัท 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
26 สมมุ่งหมาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
27 สวนแผ่นดินทองชัยภูมิ 240,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
28 สวนมะพร้าว ราชบุรี 55,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
29 สวนมะพร้าวไทย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
30 สวนสุขจำดี 3,000,000 สงขลา หาดใหญ่
31 สะพาน กรีน โปรดักส์ 3,000,000 อำนาจเจริญ พนา
32 สะพาน อะกรีคัลเจอร์ 3,000,000 อำนาจเจริญ พนา
33 องครักษ์ การ์เด้นแลนด์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
34 อโศกอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
35 อะโรแมติก ฟาร์ม 1,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก
36 อัมพวาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม 2,800,000 สมุทรสงคราม อัมพวา
37 เอส. มาสเตอร์ แลนด์ 10,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
38 เอส. วิคทอรี แลนด์ 10,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
39 เอส.ดี.ซี โคโคนัท 100,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
40 เอส.เฟิสท์ แลนด์ 2,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
41 เอแอนด์เจ โคโค ฟาร์ม 1,000,000 ราชบุรี บางแพ
42 โฮลี่ วอเทอร์ โคโคนัท (ไทยแลนด์) 6,800,000 เชียงใหม่ สารภี
43 ไฮด์ปาร์ค การ์เด้นวิว 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา


ข้อมูลผู้ประกอบการ