รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆที่ให้น้ำมันซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆที่ให้น้ำมันซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 นีโอ ปาล์ม 20,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท นีโอ ปาล์ม จำกัด
2 ผาคูณ 1,000,000 ภูเรือ เลย บริษัท ผาคูณ จำกัด
3 อะโกร ฟูเอล ครอพส์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท อะโกร ฟูเอล ครอพส์ จำกัด
4 เมเจอร์ กรีน 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เมเจอร์ กรีน จำกัด
5 โซเวอร์อีสต์ 200,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซเวอร์อีสต์


ข้อมูลผู้ประกอบการ