รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำไร่กาแฟ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำไร่กาแฟ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กาแฟเพชรเทพเสด็จ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กาแฟเพชรเทพเสด็จ จำกัด
2 ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล 30,000,000 แม่สรวย เชียงราย บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด
3 นวุติ 60,000,000 แม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท นวุติ จำกัด
4 พี. เอ. ปณชัย 500,000 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. เอ. ปณชัย
5 ภูหมื่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) 1,000,000 ฝาง เชียงใหม่ บริษัท ภูหมื่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
6 ยูนิครอพส์ อินดัสทรี 12,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ยูนิครอพส์ อินดัสทรี จำกัด
7 ยูเรก้า คอฟฟี่ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเรก้า คอฟฟี่ จำกัด
8 รสศิริยิ่ง เทรดดิ้ง 2009 1,000,000 ฝาง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รสศิริยิ่ง เทรดดิ้ง 2009
9 ลีฮู คาเฟ่ 2017 100,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีฮู คาเฟ่ 2017
10 อาราบิสต้า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท อาราบิสต้า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
11 เอลิ คอฟฟี่ 3,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอลิ คอฟฟี่
12 เอลิ คอฟฟี่ 3,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เอลิ คอฟฟี่ จำกัด
13 เฮอร์มานอส คอฟฟี่ 5,000,000 เชียงของ เชียงราย บริษัท เฮอร์มานอส คอฟฟี่ จำกัด
14 แม่สลอง คอฟฟี่ ฮิลล์ 1,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท แม่สลอง คอฟฟี่ ฮิลล์ จำกัด
15 โมโกะจู บีน 1,000,000 แม่ริม เชียงใหม่ บริษัท โมโกะจู บีน จำกัด
16 โรบัสต้า ดี.พีเอ็น 1,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี บริษัท โรบัสต้า ดี.พีเอ็น จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ