รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพริก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพริก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 แปลงใหญ่พืชผักหนองย่างเสือ 15,000 สระบุรี มวกเหล็ก
2 พริกแปลงใหญ่ ม.4 ต.หัวเมือง 1,000,000 แพร่ สอง
3 พริกแปลงใหญ่ 1,000,000 แพร่ หนองม่วงไข่
4 พีดีเอส อกริคัลเจอร์ 5,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพริกบ้านกุดแคน 2 หมู่ที่ 2 1,000,000 ชัยภูมิ คอนสาร
6 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริก หมู่1 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ 20,000 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
7 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกบ้านกุดฮู 10,000 สกลนคร กุสุมาลย์
8 อูดิก้า เค ฟาร์ม 5,000,000 สมุทรปราการ บางพลี


ข้อมูลผู้ประกอบการ