รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพริก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพริก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 พริกแปลงใหญ่ 1,000,000 แพร่ หนองม่วงไข่ บริษัท พริกแปลงใหญ่ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ