รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพริกไทย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพริกไทย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 พริกไทยแปลงใหญ่แก่งหางแมว 40,000 จันทบุรี แก่งหางแมว
2 สมุนไพรไทยพัฒนา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท


ข้อมูลผู้ประกอบการ