รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกต้นยางพารา

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกต้นยางพารา

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กุ๊กยิ้ม 25,000,000 พะเยา เมืองพะเยา
2 เกษตรปิยมิตร 90,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
3 เกษตรแปลงใหญ่ซับสมบูรณ์ 100,000 บุรีรัมย์ โนนดินแดง
4 คริสต์ ภัชศิณี 2,000,000 จันทบุรี แก่งหางแมว
5 จี.คอน.เรียลตี้ 5,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
6 เจตน์สวนยาง 930,000 ระยอง เมืองระยอง
7 เจียรวานิช 35,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
8 ชัยยะกิจรุ่งเรือง 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
9 ชุมชนกลุ่มทุ่งฝน ยางพารา 500,000 อุดรธานี ทุ่งฝน
10 เชียงคำฟาร์ม 78,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
11 เชียงราย โกลเด้น เกรน 60,000,000 เชียงราย เชียงแสน
12 เชียงราย แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 เชียงราย แม่จัน
13 เชียงรายพัฒนาการเกษตร 57,000,000 เชียงราย แม่จัน
14 โชติกุล 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
15 ซูน เต็ก 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
16 ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น แพลนเทชั่น 400,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
17 เซาท์แลนด์ แพลนเทชั่น 300,000,000 สงขลา หาดใหญ่
18 ดีเอ็มเอส รับเบอร์ 15,000 ขอนแก่น กระนวน
19 ดูลตาร์ 4,000,000 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต
20 เดอะเบสท์ เชียงใหม่ 1,000,000 น่าน ภูเพียง
21 ตระกูลคำ 5,000,000 ระยอง แกลง
22 ตราดทำไม้ 6,000,000 ตราด เมืองตราด
23 ที.วาย.เค.แลนด์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
24 เทอราโกร แลนด์ 2 9,062,500 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
25 ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น 1,840,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
26 ไทยฮั้วแพลนเทชั่น 1,000,000,000 สกลนคร บ้านม่วง
27 ธนาวิมล 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
28 ธัญญารัตน์ยางพารา 2,000,000 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา
29 นะเทพธรรม 5,000,000 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม
30 แปลงใหญ่ยางพารา ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย 2,000,000 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย
31 แปลงใหญ่ยางพาราหนองหว้า 20,000 สระแก้ว เขาฉกรรจ์
32 พฤกษาอีสาน 149,800,000 สงขลา สะเดา
33 พังงาเจริญโลหกิจ 5,000,000 พังงา ตะกั่วทุ่ง
34 พัฒนาปาล์มออยล์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
35 พายัพ 610,000 ยะลา เมืองยะลา
36 พาราเมาท์ รับเบอร์ 45,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
37 พี.วี. อุตสาหกรรมการเกษตร 1,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
38 พีพีพี แพรวพราว พลาสติก 2,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
39 พีเอ็นเอ็น ฟาร์มมิ่ง 1,200,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
40 เฟรนด์ชิพ แพลนเทชั่น 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
41 ภูเก็ตเจริญ 5,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
42 มาบข่าอุตสาหกรรม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
43 เมืองใหม่แพลนเทชั่น 16,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
44 ยางพาราแปลงใหญ่ รัตนวาปี 1,000,000 หนองคาย รัตนวาปี
45 ยางยั่งยืน 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
46 ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม 414,256,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
47 ร่วมกิจเจริญการเกษตร 8,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง
48 ระยอง เรียลเอสเตท 1,292,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
49 ระยองป่าไม้ 40,000,000 ระยอง เมืองระยอง
50 ระยองฟลาวเวอร์ฮิลส์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ 80,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
51 ระยองฟลาวเวอร์ฮิลส์ 300,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
52 รัตนพรการเกษตร 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
53 รับเบอร์ คิงด่อม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
54 ริชชี่ นอร์ธ แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 33,000,000 เชียงราย แม่จัน
55 รุ่งบุญ ฮาจิเม 2,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
56 ละแมพาราวู้ด 50,000,000 ชุมพร ละแม
57 ลาสติกา 2,850,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
58 วันรุ่งเกษตร 5,000,000 ยะลา เบตง
59 วิโปชาโต 118,400,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
60 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสะพานยาว 18,000 ชัยภูมิ เทพสถิต
61 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา ต.หนองแวง 1,000,000 อุดรธานี บ้านผือ
62 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนายางพาราบ้านนาต้อง 1,000,000 อุดรธานี นายูง
63 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางพาราบ้านหยวก 1,000,000 อุดรธานี น้ำโสม
64 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนยาง ต.เสอเพลอ 1,000,000 อุดรธานี กุมภวาปี
65 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ยางพารา บ้านโนนมณี 10,000 บึงกาฬ ศรีวิไล
66 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 3 ดงมะไฟ 7,000 ยโสธร ทรายมูล
67 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ยางพาราบ้านนาขามหมู่ที่1 25,000 บึงกาฬ โซ่พิสัย
68 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ยางพาราบ้านนาเจริญม.3 10,000 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ
69 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ยางพาราบ้านโนนประเสริฐหมู่ที่5 50,000 บึงกาฬ โซ่พิสัย
70 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ยางพาราบ้านสามแยกศรีชมภูหมู่ที่9 50,000 บึงกาฬ โซ่พิสัย
71 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ยางพาราหมู่5 ส้มผ่อ 200,000 ยโสธร ไทยเจริญ
72 วิสาหกิจชุมชนยางพารา ต.โสมเยี่ยม 1,000,000 อุดรธานี น้ำโสม
73 วิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านโนนบก 1,000,000 อุดรธานี น้ำโสม
74 วิสาหกิจชุมชนสวนยางบ้านห้วยทราย 500,000 อุดรธานี นายูง
75 ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น 7,215,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
76 ศุขวัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
77 สวนเกษตร พุทธรักษา 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
78 สวนทรายงาม 10,000,000 ชุมพร ปะทิว
79 สวนภูเก็ต 2011 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
80 สวนยาง 85 สามัคคีโนนสะอาด 500,000 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง
81 สวนยางไทยทุ่งลุง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
82 สวนยางปากเมง 6,000,000 ตรัง เมืองตรัง
83 สวนยางวังสมบูรณ์ 55,300,000 สมุทรปราการ บางพลี
84 สวนยางสระแก้ว 80,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
85 สวนยางสอยดาว 150,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
86 สวนหนองอ้อ 4,800,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี
87 สายธารา รับเบอร์ 2,200,000 นครพนม ศรีสงคราม
88 สินแดนไทยการยาง 180,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
89 สุพัฒน์กิจ 6,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
90 แสงไทยเศรษฐกรรม 1,800,000 สงขลา หาดใหญ่
91 หวานจ้วน 100,000,000 ยะลา เบตง
92 หาดใหญ่ร่วมมิตรการเกษตร (1989) 35,000,000 สงขลา หาดใหญ่
93 เหนือ อุดม พร็อพเพอร์ตี้ 47,000,000 เชียงราย แม่จัน
94 เหมืองแร่สุราษฎร์ 4,000,000 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร
95 อ๋องซิมผ่าย 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
96 อักษรโกสินทร์ เอพี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
97 อาร์.อาร์.ซี. 2,000,000 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ
98 อารีชัย 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
99 เอเท็กซ์ แพลนเทชั่น 71,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
100 เอ็น.วาย.พืชไร่ 100,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ