รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เคพี อุตสาหกรรมไม้ไผ่ 1,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
2 แบมบูรีฟอร์ม 1,000,000 เพชรบุรี ชะอำ
3 แปลงใหญ่ไผ่สันติสุข 100,000 น่าน สันติสุข
4 ไผ่ดาวทอง 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
5 ไผ่ฝายแก้ว 50,000 น่าน ภูเพียง
6 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หวายภูพาน1 30,000 สกลนคร ภูพาน
7 วิสาหกิจชุมชนไผ่แปลงใหญ่และแปรรูป 60,000 แพร่ ลอง
8 สปา แอนด์ ที แบมบู 3,000,000 นครปฐม สามพราน


ข้อมูลผู้ประกอบการ