รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กระบือไทย 15,000 ชัยนาท หนองมะโมง
2 กรีน แดรี่ ฟาร์ม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
3 กลุ่มเครือข่ายโคเนื้อควนขนุน ต.ชะมวง 18,000 พัทลุง ควนขนุน
4 กลุ่มเลี้ยงโคเกษตรแปลงใหญ่ ต.บ้านธาตุ 500,000 อุดรธานี เพ็ญ
5 กัปตันฟาร์มวากิว 3,500,000 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์
6 การเกษตรพันปีกรุ๊ปร้อยเอ็ด 1,000,000 ร้อยเอ็ด เมยวดี
7 เกรท ริช ฟาร์ม 2,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
8 เกรปยีนส์การ์เมนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
9 เกษตรแปลงใหญ่โคนมหนองวัวซอ 50,000 อุดรธานี หนองวัวซอ
10 โกลเด้นโกล ฟาร์ม 50,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
11 ขุมทอง วากิว ฟาร์ม 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
12 ครูบอย แดรี่ฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง ป่าพะยอม
13 คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
14 คิง มิลค์ 1,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว
15 เคเคอาร์ (ไทยแลนด์) 3,000,000 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย
16 แคชคาวเทค 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
17 โค เงินล้าน 5,000,000 หนองคาย เฝ้าไร่
18 โคขุน ชุมแพ 100,000 ขอนแก่น ชุมแพ
19 โคเนื้อ หนองมะโมง 15,000 ชัยนาท หนองมะโมง
20 จิรวุฒิฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง ศรีบรรพต
21 จีนหลง แดรี่ กรุ๊ป 5,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
22 จีเอฟพีที 570,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ
23 เจ อาร์ การเกษตร บ้านโป่ง 5,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
24 เจ.อาร์. แดรี่ฟาร์ม 1,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
25 ชนบท ฟาร์ม 5,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
26 ชโยดม ฟาร์ม 5,000,000 กระบี่ เหนือคลอง
27 ชัยพลฟาร์ม โคขุนเพชรบุรี 1,000,000 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
28 ชำชุดดีน โคขุน 50,000 สตูล ละงู
29 เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม 20,000,000 เชียงใหม่ สารภี
30 โชควลี 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
31 ดาวรุ่งฟาร์ม 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
32 เดอะ เฮ็ลม 500,000 พังงา เมืองพังงา
33 แดรีเทค 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
34 ตะวันออกปศุสัตว์ 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
35 เติบโต กรีน 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
36 ไตพนา ฟาร์ม 5,000,000 เพชรบูรณ์ หล่มสัก
37 ทอช คนเลี้ยงวัว 200,000,000 กำแพงเพชร พรานกระต่าย
38 ทาจามะ วิลเลจ ฟาร์ม 1,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
39 ที เอ็ม บีฟ 7,000 ขอนแก่น น้ำพอง
40 ที.เอ็ม.อาร์ โคนมศรีธาตุ 50,000 อุดรธานี ศรีธาตุ
41 ธนากร แดรี่ ฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
42 บัฟฟาโลแมน อินดี้ แดรี่ ฟาร์ม 2,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
43 บางกล่ำ กรุ๊ป (2020) 1,000,000 สงขลา บางกล่ำ
44 บางกอกเร้นซ์ 57,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
45 บ้านไร่ กรีน ออแกนิค 1,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
46 บ้านวัวนม 300,000 พัทลุง เมืองพัทลุง
47 บุญฑีย์กุล ฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว
48 แบ่งจงจอหอ ฟาร์ม 1,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
49 ปพัฎกร พับลิชชิ่ง 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
50 ปรัชญา แดรี่ฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง ป่าพะยอม
51 ปราการแก้ว1979 3,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
52 ปานเพชรฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง เขาชัยสน
53 แปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน โควากิว ต.บ้านถ่อน 100,000 หนองคาย ท่าบ่อ
54 แปลงใหญ่กลุ่มโคเนื้อแม่เล่ย์ 30,000 นครสวรรค์ แม่วงก์
55 แปลงใหญ่โคขุนบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือหมู่ 16 45,600 ขอนแก่น โนนศิลา
56 แปลงใหญ่โคนม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพลกรัง 5,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
57 แปลงใหญ่โคเนื้อ โคบาลบูรพาวัฒนานคร 1,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร
58 แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนพุสวรรค์โคเนื้อเพชรบุรี 100,000 เพชรบุรี แก่งกระจาน
59 พรรณกร ฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง ป่าบอน
60 พลาธิป ฟาร์ม 1,000,000 ปราจีนบุรี นาดี
61 พัฒน์วนาฟาร์ม 5,000,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
62 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นไม้และพลังงาน 1,000,000 ชัยภูมิ คอนสวรรค์
63 พีพีโอ ฟาร์ม 19,250,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
64 พีเอสเอ็มพี เวิร์กริช 1,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
65 ฟาร์ม สุดารัตน์ 21,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
66 ฟาร์มโคคำ 100,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
67 ฟาร์มโคปูน 100,000 สิงห์บุรี พรหมบุรี
68 ฟาร์มโชคชัย 35,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
69 ฟาร์มบุญเลี้ยง 1,000,000 มุกดาหาร หว้านใหญ่
70 ฟาร์มรักโคนม 200,000 สระบุรี มวกเหล็ก
71 ฟาร์มลำพญา 2,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
72 ฟาร์มสำราญ 1,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
73 ภู-พิงค์ 2018 1,000,000 สุรินทร์ ลำดวน
74 ภูวนาถ แดรี่ฟาร์ม 500,000 พัทลุง ป่าพะยอม
75 มอร์ มอร์ บีฟ 1,000,000 สระบุรี แก่งคอย
76 มัลซิโก้ ฟาร์ม เวนเจอร์ 4,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี
77 มาตรศรีฟาร์ม 1,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
78 มานะกุล ฟาร์ม 1,000,000 สระบุรี วังม่วง
79 เมนซิง แคทเทิล เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 มหาสารคาม บรบือ
80 ยุคล ฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง บางแก้ว
81 ร้อยเอ็ด อะโกร ฟาร์ม 500,000 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ
82 ริช แดรี่ ฟาร์ม 1,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
83 ริชแด๊ด แดรี่ฟาร์ม 1,000,000 สระบุรี แก่งคอย
84 รุ่งศิริฟาร์ม 2,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
85 ไร่คุณย่าฟาร์ม 1,450,650 สุรินทร์ สังขะ
86 ไร่ธรรมชาติ 3,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
87 ไร่ปรกฟ้า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
88 ไร่แสงตะวัน 2,000,000 สุราษฎร์ธานี พระแสง
89 ลุงเชาวน์ฟาร์ม 5,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
90 โลกุตระ นวสวนขวัญ 3,000,000 ตาก เมืองตาก
91 ว.โชกุน ฟาร์ม 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า
92 วงษ์สวัสดิ์ การเกษตร 2511 1,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
93 วชิรฟาร์ม 1,000,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
94 วรพงษ์ ฟาร์ม 1,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
95 วังไทรสหกิจฟาร์ม 6,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
96 วัฒนามีทโปรดักท์ 5,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
97 วาวีฟาร์ม ๙ 2,000,000 เชียงราย เชียงแสน
98 วิรัตน์ แดรี่ฟาร์ม 500,000 พัทลุง ป่าพะยอม
99 วิลาฟาร์ม 2019 1,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
100 วิศิษฏ์ แดรี่ ฟาร์ม 1,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ