รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงกระบือนมและกระบือเนื้อ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงกระบือนมและกระบือเนื้อ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 บ้านไร่สายฝน 1,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร
2 แปลงใหญ่กระบือตาเบา 1,000,000 สุรินทร์ ปราสาท
3 มาบุญครอง แดรี่ โกทส์ 150,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
4 ราชศักดิ์ ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ
5 วัน สต๊อป เดรี่ ฟาร์ม 4,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
6 อนุรักษ์กระบือไทยกุดหมากไฟ 200,000 อุดรธานี หนองวัวซอ
7 แฮปปี้ คาว เจเนติกส์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ


ข้อมูลผู้ประกอบการ