รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ชาซามาน ไลฟ์สต็อก 5,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ บริษัท ชาซามาน ไลฟ์สต็อก จำกัด
2 ซูการ์บีฟ ฟาร์ม 1,000,000 หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี บริษัท ซูการ์บีฟ ฟาร์ม จำกัด
3 ทุ่งลานโยฟาร์ม 1,000,000 ป่าพะยอม พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งลานโยฟาร์ม
4 บ้านไร่ เอบีเอ็น อะโกร ฟาร์ม 700,000 สะเดา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไร่ เอบีเอ็น อะโกร ฟาร์ม
5 บุณฑริกสัตวแพทย์ฟาร์ม 5,000,000 บุณฑริก อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณฑริกสัตวแพทย์ฟาร์ม
6 ไทย ฮอร์ส ฟาร์ม 2,000,000 พร้าว เชียงใหม่ บริษัท ไทย ฮอร์ส ฟาร์ม จำกัด
7 ไอเอ็กซ์พี คอนซัลติ้ง (อินเตอร์เนชั่นแนล) 2,000,000 รัตนบุรี สุรินทร์ บริษัท ไอเอ็กซ์พี คอนซัลติ้ง (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ