รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ชาซามาน ไลฟ์สต็อก 5,000,000 นครสวรรค์ หนองบัว บริษัท ชาซามาน ไลฟ์สต็อก จำกัด
2 ซูการ์บีฟ ฟาร์ม 1,000,000 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ บริษัท ซูการ์บีฟ ฟาร์ม จำกัด
3 ทุ่งลานโยฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง ป่าพะยอม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งลานโยฟาร์ม
4 บ้านไร่ เอบีเอ็น อะโกร ฟาร์ม 700,000 สงขลา สะเดา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไร่ เอบีเอ็น อะโกร ฟาร์ม
5 บุณฑริกสัตวแพทย์ฟาร์ม 5,000,000 อุบลราชธานี บุณฑริก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณฑริกสัตวแพทย์ฟาร์ม
6 ไทย ฮอร์ส ฟาร์ม 2,000,000 เชียงใหม่ พร้าว บริษัท ไทย ฮอร์ส ฟาร์ม จำกัด
7 ไอเอ็กซ์พี คอนซัลติ้ง (อินเตอร์เนชั่นแนล) 2,000,000 สุรินทร์ รัตนบุรี บริษัท ไอเอ็กซ์พี คอนซัลติ้ง (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ