รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงแกะ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงแกะ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กิจอุดมชัยนาท 5,000,000 ชัยนาท มโนรมย์
2 จามจุรี เจเนติกส์ 1,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
3 อัลปาก้าไทย 9,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
4 เอฟ.เอส.แฟมิลี่ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง


ข้อมูลผู้ประกอบการ