รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสุกร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสุกร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กณาธิปฟาร์ม 300,000 ท่าบ่อ หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กณาธิปฟาร์ม
2 กระบี่ฟาร์ม 6,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท กระบี่ฟาร์ม จำกัด
3 กรีน อะโกร เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท กรีน อะโกร เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร 1,500,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน)
5 กฤษณะฟาร์ม (2007) 3,000,000 สบปราบ ลำปาง บริษัท กฤษณะฟาร์ม (2007) จำกัด
6 กว้างไพศาล ฟาร์ม 50,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท กว้างไพศาล ฟาร์ม จำกัด
7 ก่อการฟาร์ม 1,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อการฟาร์ม
8 กองส่วนฟาร์ม 1,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองส่วนฟาร์ม
9 กันนิกาฟาร์ม 2555 1,500,000 ยางสีสุราช มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันนิกาฟาร์ม 2555
10 กัปตัน ฟาร์ม 500,000 หนองม่วง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน ฟาร์ม
11 กาญจนพันธ์ ฟาร์ม 10,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท กาญจนพันธ์ ฟาร์ม จำกัด
12 กาญจนา ฟาร์ม 2019 1,000,000 เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนา ฟาร์ม 2019
13 กาญจนาฟาร์ม 10,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท กาญจนาฟาร์ม จำกัด
14 กาญจนาไฮบริด 50,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท กาญจนาไฮบริด จำกัด
15 กิจมงคลฟาร์ม 1,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท กิจมงคลฟาร์ม จำกัด
16 กิตติศักดิ์ ฟาร์ม 20,000,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี บริษัท กิตติศักดิ์ ฟาร์ม จำกัด
17 กุนสุวรรณ ฟาร์ม 1,000,000 โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุนสุวรรณ ฟาร์ม
18 กุหลาบฟาร์ม 1,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุหลาบฟาร์ม
19 ขวัญฟาร์ม 200,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญฟาร์ม
20 ขวัญสิริการเกษตร(2015) 1,000,000 บ้านไผ่ ขอนแก่น บริษัท ขวัญสิริการเกษตร(2015) จำกัด
21 ขันแก้ว ฟาร์ม 1,500,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขันแก้ว ฟาร์ม
22 ขาวสะอาด ฟาร์ม 500,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาวสะอาด ฟาร์ม
23 ขุนศึกลองตอง ฟาร์ม 1,000,000 ห้วยแถลง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนศึกลองตอง ฟาร์ม
24 ขุนเทียม กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ขุนเทียม กรุ๊ป จำกัด
25 คณาไฮบริด 11,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท คณาไฮบริด จำกัด
26 คูณ ฟาร์ม 700,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณ ฟาร์ม
27 จ.จรัดนำโชคฟาร์ม 400,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.จรัดนำโชคฟาร์ม
28 จ.นำโชค 1,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี บริษัท จ.นำโชค จำกัด
29 จ.ผะกาทิพย์ โคกคำฟาร์ม 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ผะกาทิพย์ โคกคำฟาร์ม
30 จรัสฟาร์ม 200,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสฟาร์ม
31 จักรกริชฟาร์ม (2013) 60,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท จักรกริชฟาร์ม (2013) จำกัด
32 จักรชัยฟาร์ม 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท จักรชัยฟาร์ม จำกัด
33 จันทมาตร ฟาร์ม 1,000,000 โนนคูณ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทมาตร ฟาร์ม
34 จันทร์งาม ฟาร์ม 200,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์งาม ฟาร์ม
35 จันทร์จิรา ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์จิรา ฟาร์ม
36 จันทร์ทองฟาร์ม 3,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ทองฟาร์ม
37 จันทร์เพ็ญฟาร์ม 1,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญฟาร์ม
38 จันทร์โภชนาฟาร์ม 10,624,400 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บริษัท จันทร์โภชนาฟาร์ม จำกัด
39 จันทวงค์ฟาร์ม 500,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทวงค์ฟาร์ม
40 จันทิมา ฟาร์ม 500,000 หนองมะโมง ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทิมา ฟาร์ม
41 จ่างเจริญ 1,000,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่างเจริญ
42 จารุวรรณฟาร์ม 1,000,000 สตึก บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวรรณฟาร์ม
43 จำปาฟาร์ม 3,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำปาฟาร์ม
44 จำลอง ฟาร์ม 1,000,000 แม่ทา ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลอง ฟาร์ม
45 จิตร์เจริญดี 1,200,000 คง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตร์เจริญดี
46 จินดา ฟาร์ม 200,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดา ฟาร์ม
47 จินตาคม ฟาร์ม 2,000,000 ควนขนุน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตาคม ฟาร์ม
48 จิรนัฐ ฟาร์ม 500,000 เขาสมิง ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรนัฐ ฟาร์ม
49 จิรวัตรการเกษตร 500,000 ป่าพะยอม พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรวัตรการเกษตร
50 จิราพร ฟาร์ม 300,000 ป่าบอน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ฟาร์ม
51 จิราวรรณ ฟาร์ม 1,000,000 ดอนตาล มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราวรรณ ฟาร์ม
52 จีจี ฟาร์ม 1,000,000 ป่าบอน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี ฟาร์ม
53 จีรศักดิ์ฟาร์ม อุบลราชธานี 5,000,000 สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี บริษัท จีรศักดิ์ฟาร์ม อุบลราชธานี จำกัด
54 ฉอ้อนฟาร์ม 3,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉอ้อนฟาร์ม
55 ช.วาณะ 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท ช.วาณะ จำกัด
56 ช.เกษตรรุ่งเรือง 200,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด
57 ชมพูนุช ฟาร์ม 2,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมพูนุช ฟาร์ม
58 ชัยทองคำ เจริญฟาร์ม 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยทองคำ เจริญฟาร์ม
59 ชัยยันต์ฟาร์ม 1,000,000 กะปง พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยันต์ฟาร์ม
60 ชัยราชฟาร์มมิ่ง 1,000,000 สูงเม่น แพร่ บริษัท ชัยราชฟาร์มมิ่ง จำกัด
61 ชัยสุภาฟาร์ม 5,000,000 สามเงา ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสุภาฟาร์ม
62 ชาญณรงค์ ฟาร์ม 500,000 ศรีบรรพต พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญณรงค์ ฟาร์ม
63 ชิตอรุณ ฟาร์ม 800,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิตอรุณ ฟาร์ม
64 ชุมพล ฟาร์ม 500,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพล ฟาร์ม
65 ชุมแพฟาร์ม 6,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท ชุมแพฟาร์ม จำกัด
66 ซันนี่แลนด์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันนี่แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
67 ซี เอ็ม เค ช้อป 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็ม เค ช้อป
68 ซี. เค. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม 336,250,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท ซี. เค. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม จำกัด
69 ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม 400,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
70 ซีทีพี ฟาร์ม 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท ซีทีพี ฟาร์ม จำกัด
71 ซีพี ฟาร์ม 4,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซีพี ฟาร์ม จำกัด
72 ซีเอชเกษตรอุตสาหกรรม 60,000,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ บริษัท ซีเอชเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
73 ซีเอสฟาร์มกรุ๊ป 100,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท ซีเอสฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
74 ฐิตินันท์ ฟาร์ม 30,360,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตินันท์ ฟาร์ม
75 ณัฐฐา ฟาร์ม 99 2,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99
76 ณัฐพงษ์ ฟาร์ม 60,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
77 ณิชกานต์ฟาร์ม 2,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชกานต์ฟาร์ม
78 ดรุณี ฟาร์ม 49,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท ดรุณี ฟาร์ม จำกัด
79 ดาวเรืองฟาร์ม พาณิชย์ 1,000,000 ขามสะแกแสง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวเรืองฟาร์ม พาณิชย์
80 ดิลกรัตน์ ฟาร์ม 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ดิลกรัตน์ ฟาร์ม จำกัด
81 ดีเลิศ ฟาร์ม 3,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเลิศ ฟาร์ม
82 ดุลบดี ฟาร์ม 2,000,000 กุดจับ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุลบดี ฟาร์ม
83 ต.ตระกานนท์ ฟาร์ม 3,000,000 ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ตระกานนท์ ฟาร์ม
84 ต้นพะยอมโภคภัณฑ์ 2,000,000 ป่าพะยอม พัทลุง บริษัท ต้นพะยอมโภคภัณฑ์ จำกัด
85 ตรังวัฒนาฟาร์ม 80,000,000 ห้วยยอด ตรัง บริษัท ตรังวัฒนาฟาร์ม จำกัด
86 ตรังโภคภัณฑ์ 5,000,000 ห้วยยอด ตรัง บริษัท ตรังโภคภัณฑ์ จำกัด
87 ต่ออนันต์ 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ต่ออนันต์ จำกัด
88 ตั้งใจเจริญ ฟาร์ม 1,000,000 วัดสิงห์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งใจเจริญ ฟาร์ม
89 ทรัพย์คุ้มอักษร ฟาร์ม 1 500,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์คุ้มอักษร ฟาร์ม 1
90 ทรัพย์คุ้มอักษร ฟาร์ม 2 500,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์คุ้มอักษร ฟาร์ม 2
91 ทรัพย์คุ้มอักษร ฟาร์ม 3 500,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์คุ้มอักษร ฟาร์ม 3
92 ทรัพย์ธาราสิทธิ์ 10,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท ทรัพย์ธาราสิทธิ์ จำกัด
93 ทรัพย์ธาราสิทธิ์ (ลำปาง) 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ทรัพย์ธาราสิทธิ์ (ลำปาง) จำกัด
94 ทรัพย์มงคลพัฒนกิจ ฟาร์ม 5,000,000 ท่าตูม สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มงคลพัฒนกิจ ฟาร์ม
95 ทรัพย์วิวัฒน์ชัย 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วิวัฒน์ชัย
96 ทรัพย์สุกรฟาร์ม 40,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ทรัพย์สุกรฟาร์ม จำกัด
97 ทรัพย์อร่าม ฟาร์ม 1,000,000 นามน กาฬสินธุ์ บริษัท ทรัพย์อร่าม ฟาร์ม จำกัด
98 ทรัพย์เจริญสุนทรฟาร์ม 1,000,000 ท่าปลา อุตรดิตถ์ บริษัท ทรัพย์เจริญสุนทรฟาร์ม จำกัด
99 ทรัพย์เพิ่มพูลฟาร์ม 99 7,300,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เพิ่มพูลฟาร์ม 99
100 ทรัพย์ไพฑูรย์ 117,300,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ไพฑูรย์ จำกัด
101 ทวิช ฟาร์ม 1,500,000 ตะกั่วทุ่ง พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิช ฟาร์ม
102 ทวิพัท2556 ฟาร์ม 1,000,000 โนนแดง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิพัท2556 ฟาร์ม
103 ทวีทรัพย์มณี 1,000,000 เลิงนกทา ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์มณี
104 ทองกร ฟาร์ม 1,000,000 พรานกระต่าย กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร ฟาร์ม
105 ทองฟาร์ม 75,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ทองฟาร์ม จำกัด
106 ทองอุไรพัฒนา 680,000,000 บ้านไผ่ ขอนแก่น บริษัท ทองอุไรพัฒนา จำกัด
107 ทองแก้วฟาร์ม 500,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองแก้วฟาร์ม
108 ทองแท้ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองแท้ฟาร์ม
109 ทัดชา ฟาร์ม 500,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัดชา ฟาร์ม
110 ทัตชญา 36 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัตชญา 36
111 ทัพพ์เจริญชัยฟาร์ม 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ทัพพ์เจริญชัยฟาร์ม จำกัด
112 ทัยรัตน์ฟาร์ม 1,000,000 ละแม ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัยรัตน์ฟาร์ม
113 ทิพย์มณี ฟาร์ม 1,000,000 ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์มณี ฟาร์ม
114 ที บี จี ฟาร์ม 1,000,000 ท่าหลวง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที บี จี ฟาร์ม
115 ที.บี.เอ็ม อินดัสทรี 1,000,000 ชนบท ขอนแก่น บริษัท ที.บี.เอ็ม อินดัสทรี จำกัด
116 ที.ฟาร์ม 2,000,000 ไชยปราการ เชียงใหม่ บริษัท ที.ฟาร์ม จำกัด
117 ที.เค.ฟาร์ม 18,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เค.ฟาร์ม จำกัด
118 ที.เจ.ฟาร์ม 6,000,000 เนินสง่า ชัยภูมิ บริษัท ที.เจ.ฟาร์ม จำกัด
119 ทีดับเบิลยูซี ฟาร์ม 180,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท ทีดับเบิลยูซี ฟาร์ม จำกัด
120 ทีอาร์ที ฟาร์ม 1,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ บริษัท ทีอาร์ที ฟาร์ม จำกัด
121 ทีเอสเอฟ ฟาร์มมิ่ง 5,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ทีเอสเอฟ ฟาร์มมิ่ง จำกัด
122 ธงชัยฟาร์มอโกร 1,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยฟาร์มอโกร
123 ธนัชพร ฟาร์ม 200,000 ตากฟ้า นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัชพร ฟาร์ม
124 ธวัชชัย ฟาร์ม 1,200,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชชัย ฟาร์ม
125 ธาดา บิสซิเนส 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ธาดา บิสซิเนส จำกัด
126 ธารณ์ธนวัต 135,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท ธารณ์ธนวัต จำกัด
127 ธารีประทีป ฟาร์ม 1,500,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารีประทีป ฟาร์ม
128 ธารเกษมฟาร์ม 10,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารเกษมฟาร์ม
129 ธิปวดีรุ่งเรือง 1,000,000 ห้วยแถลง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิปวดีรุ่งเรือง
130 ธีรกานต์ ฟาร์ม 1,000,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรกานต์ ฟาร์ม
131 ธีรทรัพย์ฟาร์ม 1,000,000 ท่าหลวง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรทรัพย์ฟาร์ม
132 ธีรวัฒน์ ฟาร์ม 1,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัฒน์ ฟาร์ม
133 ธีระพงศ์ฟาร์ม 1,000,000 อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระพงศ์ฟาร์ม
134 นครฟาร์ม 1,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครฟาร์ม
135 นครินทร์ ฟาร์ม 500,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครินทร์ ฟาร์ม
136 นพรัตน์อะกริซัพพลาย 2015 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์อะกริซัพพลาย 2015
137 นะภาพร ฟาร์ม 100,000 ซำสูง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด นะภาพร ฟาร์ม
138 นัฐพรหมูทองรุ่งเรืองฟาร์ม 2,000,000 บางระกำ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฐพรหมูทองรุ่งเรืองฟาร์ม
139 นางรองทวีรัตน์ฟาร์ม 6,762,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท นางรองทวีรัตน์ฟาร์ม จำกัด
140 นาตยาฟาร์ม 1,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาตยาฟาร์ม
141 นามพิชัยการเกษตร 12,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ บริษัท นามพิชัยการเกษตร จำกัด
142 นายท่าน ฟาร์ม 1,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายท่าน ฟาร์ม
143 นายหมี แฮปปี้ ฟูดส์ 2,000,000 ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช บริษัท นายหมี แฮปปี้ ฟูดส์ จำกัด
144 นารินทร์ ฟาร์ม 60 700,000 ฮอด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารินทร์ ฟาร์ม 60
145 น้ำทิพย์ ฟาร์ม 500,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทิพย์ ฟาร์ม
146 นิคมเจริญ ฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมเจริญ ฟาร์ม
147 นิคมเภสัช 10,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท นิคมเภสัช จำกัด
148 นิชาภัทร ฟาร์ม 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิชาภัทร ฟาร์ม
149 นิยมเพ็ญศรี ฟาร์ม 500,000 กุดจับ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมเพ็ญศรี ฟาร์ม
150 บ.บัวศรีฟาร์ม 100,000 บ้านหมอ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.บัวศรีฟาร์ม
151 บริหารสินทรัพย์ภาคใต้ 100,000 ชะอวด นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริหารสินทรัพย์ภาคใต้
152 บัลลังก์ ฟาร์ม 20,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัลลังก์ ฟาร์ม
153 บัวหลวงเจริญ ฟาร์ม 1,000,000 โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวงเจริญ ฟาร์ม
154 บางตาทรัพย์เจริญ ฟาร์ม 4,000,000 พนม สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางตาทรัพย์เจริญ ฟาร์ม
155 บางหูทรัพย์เจริญฟาร์ม 2,000,000 พนม สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางหูทรัพย์เจริญฟาร์ม
156 บางเลนฟาร์ม 5,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท บางเลนฟาร์ม จำกัด
157 บ้านทุ่ง ฟาร์ม 1,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท บ้านทุ่ง ฟาร์ม จำกัด
158 บานเย็นฟาร์ม 100,000 กุดจับ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บานเย็นฟาร์ม
159 บ้านและสวน หัวเห่ว 1,000,000 โขงเจียม อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านและสวน หัวเห่ว
160 บ้านแสนแกรนิต 1,400,000 ปักธงชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแสนแกรนิต
161 บิ๊กเฮงฟาร์ม 1,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กเฮงฟาร์ม
162 บี พี เอส ฟาร์ม 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท บี พี เอส ฟาร์ม จำกัด
163 บี ยัวร์ ฟาร์ม 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท บี ยัวร์ ฟาร์ม จำกัด
164 บี.เอส.เอ. ฟาร์ม 3,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท บี.เอส.เอ. ฟาร์ม จำกัด
165 บุญคุ้ม เจริญฟาร์ม 500,000 กุดจับ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญคุ้ม เจริญฟาร์ม
166 บุญชัย ฟาร์ม 1,000,000 ด่านช้าง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัย ฟาร์ม
167 บุญญฤทธิ์การเกษตร 1,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท บุญญฤทธิ์การเกษตร จำกัด
168 บุญธรรม 2558 1,000,000 โกรกพระ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรม 2558
169 บุญธรรม ฟาร์ม 500,000 พร้าว เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรม ฟาร์ม
170 บุญนำ ฟาร์ม 4,300,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนำ ฟาร์ม
171 บุญมี บรีดเดอร์ 30,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท บุญมี บรีดเดอร์ จำกัด
172 บุญมี ปศุสัตว์ 50,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท บุญมี ปศุสัตว์ จำกัด
173 บุญลือฟาร์ม 10,200,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท บุญลือฟาร์ม จำกัด
174 บุญสม ฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสม ฟาร์ม
175 บุญเกิด ฟาร์ม 5,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเกิด ฟาร์ม
176 บุญเจือ กำจาย ฟาร์ม 3,500,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจือ กำจาย ฟาร์ม
177 บุญเต็มฟาร์ม 2,000,000 มหาชนะชัย ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเต็มฟาร์ม
178 บุญเรือง กำแพงเพชร ฟาร์ม 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเรือง กำแพงเพชร ฟาร์ม
179 บุญเลิศสันติสุขฟาร์ม 1,000,000 เมืองสรวง ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศสันติสุขฟาร์ม
180 บุษยา ฟาร์ม 1,000,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษยา ฟาร์ม
181 บูรพาฟาร์ม101 5,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท บูรพาฟาร์ม101 จำกัด
182 ป.ชินนภัส 500,000 ท่าบ่อ หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ชินนภัส
183 ป.อัญชลี ฟาร์ม 1,000,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.อัญชลี ฟาร์ม
184 ปจารีญา 500,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปจารีญา
185 ปฐม 49,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ปฐม จำกัด
186 ปฐมเกษตร 4,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ปฐมเกษตร จำกัด
187 ประจวบ รุ่งเรือง ฟาร์ม 1,000,000 โนนไทย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจวบ รุ่งเรือง ฟาร์ม
188 ประจักษ์ ฟาร์ม 100,000 เมืองสรวง ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจักษ์ ฟาร์ม
189 ประทุมทองฟาร์ม 1,000,000 บางระกำ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมทองฟาร์ม
190 ประยูรเจริญฟาร์ม 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรเจริญฟาร์ม
191 ประวิทย์ฟาร์มหมู 2,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ฟาร์มหมู
192 ประสาทเกษตรฟาร์ม 1,000,000 โกสัมพีนคร กำแพงเพชร บริษัท ประสาทเกษตรฟาร์ม จำกัด
193 ประเวชฟาร์ม 1,000,000 บ้านไผ่ ขอนแก่น บริษัท ประเวชฟาร์ม จำกัด
194 ประเวทย์ กรีนเนอรี่ ฟาร์ม 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ประเวทย์ กรีนเนอรี่ ฟาร์ม จำกัด
195 ปราณี พอร์ค 11,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ปราณี พอร์ค จำกัด
196 ปรารถนา ฟาร์ม 2,000,000 ลำทับ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรารถนา ฟาร์ม
197 ปลั๊ก เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลั๊ก เซอร์วิส
198 ปัญญาบุรีรัมย์ฟาร์ม 1,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาบุรีรัมย์ฟาร์ม
199 ปัดถา ฟาร์ม 100,000 นากลาง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัดถา ฟาร์ม
200 ป่ามะพร้าว ฟาร์ม 1,700,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่ามะพร้าว ฟาร์ม
201 ปาริชาติฟาร์ม 2555 3,000,000 ไทยเจริญ ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริชาติฟาร์ม 2555
202 ปาลิน คอนสแตนท์ 100,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาลิน คอนสแตนท์
203 ปิยะ 2020 ฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะ 2020 ฟาร์ม
204 ผู้ใหญ่ พยงค์ ฟาร์ม 1,000,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ใหญ่ พยงค์ ฟาร์ม
205 พ.ไพรัช ฟาร์ม 100,000 บ้านหมอ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ไพรัช ฟาร์ม
206 พงศ์พิรุณการเกษตร 1,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท พงศ์พิรุณการเกษตร จำกัด
207 พณิชพิบูณ ฟาร์ม 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท พณิชพิบูณ ฟาร์ม จำกัด
208 พนัสพันธุ์สัตว์ 10,400,000 พนัสนิคม ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนัสพันธุ์สัตว์
209 พนัสพันธุ์สัตว์ กรุ๊ป 10,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท พนัสพันธุ์สัตว์ กรุ๊ป จำกัด
210 พรทิพา ฟาร์ม 500,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิพา ฟาร์ม
211 พรประจวบฟาร์ม 30,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท พรประจวบฟาร์ม จำกัด
212 พรประทาน ฟาร์ม 2014 2,000,000 ป่าติ้ว ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประทาน ฟาร์ม 2014
213 พรประทานฟาร์ม 85,000,000 บ้านดุง อุดรธานี บริษัท พรประทานฟาร์ม จำกัด
214 พรปวีณ์ ฟาร์ม 300,000 ไชโย อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรปวีณ์ ฟาร์ม
215 พรมภักดี ฟาร์มิงโกลด์ 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมภักดี ฟาร์มิงโกลด์
216 พร้อมไพศาล 19 1,000,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี บริษัท พร้อมไพศาล 19 จำกัด
217 พระลักษณ์ฟาร์ม 123 280,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท พระลักษณ์ฟาร์ม 123 จำกัด
218 พระลักษณ์ฟาร์ม456 580,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท พระลักษณ์ฟาร์ม456 จำกัด
219 พรไพโรจน์ ฟาร์มสุกร 500,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรไพโรจน์ ฟาร์มสุกร
220 พรไพโรจน์5ฟาร์มสุกร 100,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรไพโรจน์5ฟาร์มสุกร
221 พลังเพชร(ประเทศไทย) 1,000,000 เบตง ยะลา บริษัท พลังเพชร(ประเทศไทย) จำกัด
222 พะเยาฟาร์ม 1,400,000 ดอกคำใต้ พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาฟาร์ม
223 พัชรินทร์ฟาร์ม 1,000,000 ซำสูง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์ฟาร์ม
224 พัชรี ฟาร์ม 300,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรี ฟาร์ม
225 พัฒนวิสิฐ ฟาร์ม 1,000,000 ทับปุด พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนวิสิฐ ฟาร์ม
226 พันตรีคำเพชรฟาร์ม 170,000 กุดจับ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันตรีคำเพชรฟาร์ม
227 พันธุ์สุกรไทยพัฒนา 92,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท พันธุ์สุกรไทยพัฒนา จำกัด
228 พานุรักษ์ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานุรักษ์ ฟาร์ม
229 พามิล 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท พามิล จำกัด
230 พิก แฟมิลี่ 15,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท พิก แฟมิลี่ จำกัด
231 พิกพาวเวอร์ฟาร์ม 1,000,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิกพาวเวอร์ฟาร์ม
232 พิกุลทอง ฟาร์ม 2018 100,000 เขาสวนกวาง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิกุลทอง ฟาร์ม 2018
233 พิจารโชติฟาร์ม 4,000,000 ท่าบ่อ หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจารโชติฟาร์ม
234 พิทักษ์ มัลลิกา ฟาร์ม 1,000,000 คง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์ มัลลิกา ฟาร์ม
235 พิทักษ์ค้าหมู 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์ค้าหมู
236 พิทักษ์พงศ์ รุ่งเรืองฟาร์ม 200,000 ซำสูง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์พงศ์ รุ่งเรืองฟาร์ม
237 พินิจ พลเนตร ฟาร์ม 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจ พลเนตร ฟาร์ม
238 พิมพ์ธาดา ฟาร์ม 1,000,000 โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธาดา ฟาร์ม
239 พิมพ์วรีย์ ฟาร์ม 1,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท พิมพ์วรีย์ ฟาร์ม จำกัด
240 พิริยา ทรัพย์รุ่งเรือง 1,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยา ทรัพย์รุ่งเรือง
241 พิสิษฐ์ถาวรฟาร์ม 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ถาวรฟาร์ม
242 พิสุทธิ์มณีกุล 5,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท พิสุทธิ์มณีกุล จำกัด
243 พี.ที.จิเนติกส์ 30,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท พี.ที.จิเนติกส์ จำกัด
244 พี.ที.พิก ฟาร์ม 55,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท พี.ที.พิก ฟาร์ม จำกัด
245 พี.เค.ซี. อินเตอร์เทรด 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท พี.เค.ซี. อินเตอร์เทรด จำกัด
246 พี.เอ. เจริญทรัพย์ 48,000,000 ห้วยแถลง นครราชสีมา บริษัท พี.เอ. เจริญทรัพย์ จำกัด
247 พี.เอฟ. อินเตอร์พิกฟาร์ม 30,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท พี.เอฟ. อินเตอร์พิกฟาร์ม จำกัด
248 พีทีอาร์ อาหารสัตว์ 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท พีทีอาร์ อาหารสัตว์ จำกัด
249 พีเอ็น พี่น้องฟาร์ม 360,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท พีเอ็น พี่น้องฟาร์ม จำกัด
250 พีเอฟ จีจีพี ฟาร์ม 5,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท พีเอฟ จีจีพี ฟาร์ม จำกัด
251 พีเอฟ ฟาร์ม 145,460,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท พีเอฟ ฟาร์ม จำกัด
252 พีเอส 61 500,000 พร้าว เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 61
253 พูนภิญโญฟาร์ม 1,700,000 บ้านแท่น ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนภิญโญฟาร์ม
254 พูลเจริญ ฟาร์ม 500,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลเจริญ ฟาร์ม
255 ฟาร์ม ศิริชัย 3,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ม ศิริชัย
256 ฟาร์ม สิทธิชัย 1,000,000 ศรีบรรพต พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ม สิทธิชัย
257 ฟาร์มคลองตะเคียน 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มคลองตะเคียน
258 ฟาร์มถ้ำเขางาม 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟาร์มถ้ำเขางาม จำกัด
259 ฟาร์มบุญส่งเสริม 15,000,000 กระสัง บุรีรัมย์ บริษัท ฟาร์มบุญส่งเสริม จำกัด
260 ฟาร์มพรประเสริฐ 20,000,000 กระสัง บุรีรัมย์ บริษัท ฟาร์มพรประเสริฐ จำกัด
261 ฟาร์มภัทราวดี ทวีทรัพย์ 1,000,000 ท่าแซะ ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มภัทราวดี ทวีทรัพย์
262 ฟาร์มภิญโญ 1,500,000 บ้านแท่น ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มภิญโญ
263 ฟาร์มสังวรณ์ 5,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ฟาร์มสังวรณ์ จำกัด
264 ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ 240,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
265 ฟาร์มหนองไร่ 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ฟาร์มหนองไร่ จำกัด
266 ฟาร์มหมอต้น 62,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มหมอต้น จำกัด
267 ฟาร์มหมู กรุ๊ป อาหารสัตว์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ฟาร์มหมู กรุ๊ป อาหารสัตว์ จำกัด
268 ฟาร์มหมูบุญเรือง 3,000,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มหมูบุญเรือง
269 ฟาร์มหมูพันธุ์เซนทาโก 100,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ฟาร์มหมูพันธุ์เซนทาโก จำกัด
270 ฟาร์มหมูโชคดี 1,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ฟาร์มหมูโชคดี จำกัด
271 ฟาร์มเกาะขนุน 5,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มเกาะขนุน จำกัด
272 ฟาร์มเจริญยิ่งยง 5,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ฟาร์มเจริญยิ่งยง จำกัด
273 ฟาร์มเวสต์ 1,000,000 สังขะ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเวสต์
274 ฟาร์มโฆษิต 1,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท ฟาร์มโฆษิต จำกัด
275 ฟินนอร์-เอเซีย 9,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟินนอร์-เอเซีย จำกัด
276 ภมรินอนันต์ 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ภมรินอนันต์ จำกัด
277 ภัคจิรา ฟาร์ม 200,000 ตากฟ้า นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคจิรา ฟาร์ม
278 ภาณุวัฒน์ ฟาร์ม 500,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุวัฒน์ ฟาร์ม
279 ภาวงษ์เรือง 1,100,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาวงษ์เรือง
280 ภิรมย์ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรมย์ ฟาร์ม
281 ภูทวีทรัพย์ อินเตอร์ 1,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูทวีทรัพย์ อินเตอร์
282 ภูผา แอนด์ อ้อมดาว ฟาร์ม 1,000,000 บ้านแพง นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผา แอนด์ อ้อมดาว ฟาร์ม
283 ภูมิธนพร 2,000,000 บ่อทอง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิธนพร
284 ภูเขียว ฟาร์ม 500,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเขียว ฟาร์ม
285 มงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม 40,000,000 แม่แตง เชียงใหม่ บริษัท มงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม จำกัด
286 มณฑา ฟาร์ม 1,000,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณฑา ฟาร์ม
287 มณีรัตน์ ฟาร์ม 500,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีรัตน์ ฟาร์ม
288 ม่วนใจ๋ กรีนเนอร์รี่ 135,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ม่วนใจ๋ กรีนเนอร์รี่ จำกัด
289 มหาราช ฟาร์ม 1,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท มหาราช ฟาร์ม จำกัด
290 มั่นซื่อดี กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท มั่นซื่อดี กรุ๊ป จำกัด
291 มาย ลิตเติ้ล ฟาร์ม 1,010,000 บ้านโฮ่ง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาย ลิตเติ้ล ฟาร์ม
292 มาศผลฟาร์ม 1,050,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท มาศผลฟาร์ม จำกัด
293 มิสเตอร์ พิก 1,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท มิสเตอร์ พิก จำกัด
294 มีเถื่อน ฟาร์ม 2,000,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเถื่อน ฟาร์ม
295 ยะลาพันธุ์สัตว์ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองยะลา ยะลา บริษัท ยะลาพันธุ์สัตว์ ฟาร์ม จำกัด
296 ยิ่งสมบูรณ์ฟาร์ม 3,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งสมบูรณ์ฟาร์ม
297 ยุพินฟาร์มรีสอร์ท 500,000 จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุพินฟาร์มรีสอร์ท
298 ยุรนันท์ ฟาร์ม 500,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุรนันท์ ฟาร์ม
299 ยูเนียนฟาร์ม 12,500,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ยูเนียนฟาร์ม จำกัด
300 รวยทรัพย์ฟาร์ม 4,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยทรัพย์ฟาร์ม
301 รวิพร แอนด์ ปวริศร์ 1,200,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวิพร แอนด์ ปวริศร์
302 รวิภาฟาร์ม 100,000 นากลาง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวิภาฟาร์ม
303 ระนองพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม 4,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท ระนองพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม จำกัด
304 รักษาความปลอดภัย ฝางคำ 1,000,000 สิรินธร อุบลราชธานี บริษัท รักษาความปลอดภัย ฝางคำ จำกัด
305 รัชนีฟาร์ม 2008 15,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชนีฟาร์ม 2008
306 รัตนาฟาร์ม 2019 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาฟาร์ม 2019
307 รัตนาลำปางการเกษตร 1,000,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาลำปางการเกษตร
308 รุ่งทิพย์ ฟาร์ม 500,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทิพย์ ฟาร์ม
309 รุ่งธนโชค ฟาร์ม 5,000,000 ครบุรี นครราชสีมา บริษัท รุ่งธนโชค ฟาร์ม จำกัด
310 รุ่งนภา ฟาร์ม 100,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา ฟาร์ม
311 รุ่งนารี ฟาร์ม 1,200,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนารี ฟาร์ม
312 รุ่งสุวรรณาฟาร์ม 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสุวรรณาฟาร์ม
313 รุ่งเรืองไพบูลย์ ฟาร์ม 500,000 ด่านช้าง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพบูลย์ ฟาร์ม
314 ลัดดาวรรณ ฟู้ดส์ 2017 5,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท ลัดดาวรรณ ฟู้ดส์ 2017 จำกัด
315 ลูกเทวดา ฟาร์ม 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกเทวดา ฟาร์ม
316 ลูกเทวดาอินเตอร์ฟู๊ด 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกเทวดาอินเตอร์ฟู๊ด
317 ลูกแก้ว ฟาร์ม 1,000,000 วังโป่ง เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกแก้ว ฟาร์ม
318 วรชนฟาร์ม 1,000,000 ตะพานหิน พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรชนฟาร์ม
319 วรทวรัช 1,000,000 ตะพานหิน พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรทวรัช
320 วริศรา ฟาร์ม 1,000,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วริศรา ฟาร์ม
321 วัจรินทร์ ฟาร์มโกลด์ 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัจรินทร์ ฟาร์มโกลด์
322 วัฒนอนันต์โชติ 1,000,000 ปลายพระยา กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนอนันต์โชติ
323 วัฒนาเอเชีย 998 5,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี บริษัท วัฒนาเอเชีย 998 จำกัด
324 วันชัย ฟาร์ม 5,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท วันชัย ฟาร์ม จำกัด
325 วันชัยฟาร์ม 2019 3,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท วันชัยฟาร์ม 2019 จำกัด
326 วาทิตต์ฟาร์ม 1,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาทิตต์ฟาร์ม
327 วิจิตร ฟาร์ม 1,150,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตร ฟาร์ม
328 วิชชุดา ฟาร์ม 500,000 พร้าว เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชชุดา ฟาร์ม
329 วิชัย ทองโสม ฟาร์ม 2,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัย ทองโสม ฟาร์ม
330 วิชัยฟาร์ม 1,000,000 โคกเจริญ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยฟาร์ม
331 วิชัยอนันต์ฟาร์ม 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท วิชัยอนันต์ฟาร์ม จำกัด
332 วิชุดา รุ่งเรืองฟาร์ม 200,000 ซำสูง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชุดา รุ่งเรืองฟาร์ม
333 วิพรรธ ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิพรรธ ฟาร์ม
334 วิสุทธิ์ ฟาร์ม 4,000,000 จอมทอง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทธิ์ ฟาร์ม
335 วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง 100,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัด
336 วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป 100,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด
337 วี.พี. ฟาร์ม 12,050,000 แม่ริม เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ฟาร์ม
338 วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) 472,300,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
339 วีรวัฒน์ ฟาร์ม 3,500,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท วีรวัฒน์ ฟาร์ม จำกัด
340 วีระนุช ฟาร์ม 600,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระนุช ฟาร์ม
341 วีระเจริญฟาร์ม 3,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระเจริญฟาร์ม
342 วีแอนด์เอส เจริญรุ่งเรือง กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท วีแอนด์เอส เจริญรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด
343 วีไทฟาร์ม 1,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท วีไทฟาร์ม จำกัด
344 ศ.อะฮวน ฟาร์ม 800,000 เพ็ญ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.อะฮวน ฟาร์ม
345 ศรายุทธ ฟาร์ม 5,000,000 สตึก บุรีรัมย์ บริษัท ศรายุทธ ฟาร์ม จำกัด
346 ศรีชัย ฟาร์ม 2,000,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัย ฟาร์ม
347 ศรีทอง ฟาร์ม 8 2,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง ฟาร์ม 8
348 ศรีทอง ฟาร์ม 9 2,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง ฟาร์ม 9
349 ศรีทองสุข ฟาร์ม 1,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองสุข ฟาร์ม
350 ศรีนพคุณ ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนพคุณ ฟาร์ม
351 ศรีราชาฟาร์ม 7,500,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ศรีราชาฟาร์ม จำกัด
352 ศรีรุ่งเรือง ฟาร์ม 1,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรุ่งเรือง ฟาร์ม
353 ศรีสุข ฟาร์ม 1,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุข ฟาร์ม
354 ศรีไพล ฟาร์ม 200,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไพล ฟาร์ม
355 ศันสนีย์ฟาร์ม 1,000,000 เพ็ญ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศันสนีย์ฟาร์ม
356 ศิริกุน ฟาร์ม 1,000,000 เชียงดาว เชียงใหม่ บริษัท ศิริกุน ฟาร์ม จำกัด
357 ศิริทองคำรุ่งเรืองฟาร์ม 1,000,000 โกสัมพีนคร กำแพงเพชร บริษัท ศิริทองคำรุ่งเรืองฟาร์ม จำกัด
358 ศิริพรฟาร์ม 1,000,000 บางแพ ราชบุรี บริษัท ศิริพรฟาร์ม จำกัด
359 ศิริมงคล รุ่งเรือง ฟาร์ม 1,000,000 โนนไทย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมงคล รุ่งเรือง ฟาร์ม
360 ศิริวรรณ ฟาร์ม 2,000,000 แม่ลาว เชียงราย บริษัท ศิริวรรณ ฟาร์ม จำกัด
361 ศิวเทพ ฟาร์ม 2,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท ศิวเทพ ฟาร์ม จำกัด
362 ศุภณัฐ ฟาร์ม 3,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภณัฐ ฟาร์ม
363 ศุภรัฐ ฟาร์ม 2,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัฐ ฟาร์ม
364 ศุภรัสมิ์รุ่งเรือง 999 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ศุภรัสมิ์รุ่งเรือง 999 จำกัด
365 ศุภฤกษ์ ฟาร์ม 80,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท ศุภฤกษ์ ฟาร์ม จำกัด
366 ส.ปศุสัตว์ 45,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
367 ส.มินะสิงห์ เจริญฟาร์ม 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.มินะสิงห์ เจริญฟาร์ม
368 ส.วาสนาฟาร์มหมู 1,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วาสนาฟาร์มหมู
369 ส.สุวัตร์ฟาร์ม 450,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุวัตร์ฟาร์ม
370 สงรัมย์ 2,000,000 เนินสง่า ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงรัมย์
371 สถาพร ฟาร์ม 100,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาพร ฟาร์ม
372 สมควร ฟาร์ม 200,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมควร ฟาร์ม
373 สมคิดฟาร์ม 2018 1,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมคิดฟาร์ม 2018
374 สมคิดเกษตรฟาร์ม 1,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จำกัด
375 สมนึก ฟาร์ม 50,000,000 บางแพ ราชบุรี บริษัท สมนึก ฟาร์ม จำกัด
376 สมนึก ฟาร์ม 2500 1,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมนึก ฟาร์ม 2500
377 สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘ 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘
378 สมประสิทธิ์ ฟาร์ม 500,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมประสิทธิ์ ฟาร์ม
379 สมพงษ์ ฟาร์ม 500,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ ฟาร์ม
380 สมพิศ ฟาร์ม 200,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพิศ ฟาร์ม
381 สมภพ ฟาร์ม 1,000,000 ตะกั่วทุ่ง พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภพ ฟาร์ม
382 สมศักดิ์ ฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ ฟาร์ม
383 สมสินธุ์2560 100,000,000 จอมบึง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสินธุ์2560
384 สมหวัง ฟาร์ม 1,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหวัง ฟาร์ม
385 สมเกียรติ ลำปางการเกษตร 1,000,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเกียรติ ลำปางการเกษตร
386 สมเกียรติ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี บริษัท สมเกียรติ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
387 สยาม โพลทรี 1,000,000 ไชโย อ่างทอง บริษัท สยาม โพลทรี จำกัด
388 สยามอะโกรเวท 250,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามอะโกรเวท จำกัด
389 สระบุรีฟาร์ม 50,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท สระบุรีฟาร์ม จำกัด
390 สระเกศ ฟาร์ม 1,000,000 ตากฟ้า นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระเกศ ฟาร์ม
391 สวาท ฟาร์ม 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวาท ฟาร์ม
392 สังข์นาค 12,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี บริษัท สังข์นาค จำกัด
393 สันกอกเจริญฟาร์ม 5,000,000 บ้านธิ ลำพูน บริษัท สันกอกเจริญฟาร์ม จำกัด
394 สัมพันธ์เจริญ ฟาร์ม 400,000 โกสัมพีนคร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมพันธ์เจริญ ฟาร์ม
395 สามพรานฟาร์ม 80,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด
396 สายตา ฟาร์ม 1,000,000 ตะกั่วทุ่ง พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายตา ฟาร์ม
397 สาโรจน์ ฟาร์ม 1,000,000 ทรายมูล ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาโรจน์ ฟาร์ม
398 สำอาง ฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำอาง ฟาร์ม
399 สิงห์นาครการเกษตร 5,000,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์นาครการเกษตร
400 สิทธิรักษ์ฟาร์ม 5,000,000 ไพศาลี นครสวรรค์ บริษัท สิทธิรักษ์ฟาร์ม จำกัด
401 สิทธิรักษ์เกษตรอุตสาหกรรม 1,000,000 ไพศาลี นครสวรรค์ บริษัท สิทธิรักษ์เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
402 สินทรัพย์ การเกษตร ภาคใต้ 100,000 ชะอวด นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์ การเกษตร ภาคใต้
403 สินเกษตร ฟาร์ม 5,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท สินเกษตร ฟาร์ม จำกัด
404 สินเจริญชัยฟาร์ม 1,000,000 วังจันทร์ ระยอง บริษัท สินเจริญชัยฟาร์ม จำกัด
405 สีตะระโส 5,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี บริษัท สีตะระโส จำกัด
406 สุกรทองฟาร์ม 4,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกรทองฟาร์ม
407 สุกรสนุกสนาน 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกรสนุกสนาน
408 สุกรอษา 300,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท สุกรอษา จำกัด
409 สุกิจ ปรีชา ฟาร์ม 300,000 พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกิจ ปรีชา ฟาร์ม
410 สุขดี 2016 1,000,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขดี 2016
411 สุขพรหมมาศ 5,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท สุขพรหมมาศ จำกัด
412 สุชาดา ฟาร์ม แอนด์ โค. 6,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท สุชาดา ฟาร์ม แอนด์ โค. จำกัด
413 สุธิรัตน์ ฟาร์ม 4,300,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธิรัตน์ ฟาร์ม
414 สุธีร์กต ฟาร์ม 4,300,000 ร้องกวาง แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์กต ฟาร์ม
415 สุนทร ฟาร์ม 1,000,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนทร ฟาร์ม
416 สุนันทา ฮอกฟาร์ม 800,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนันทา ฮอกฟาร์ม
417 สุนารี ฟาร์ม 2,000,000 ทรายมูล ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนารี ฟาร์ม
418 สุพจน์-วนิดาฟาร์ม 300,000 ท่าบ่อ หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพจน์-วนิดาฟาร์ม
419 สุพรรณบุรี อะกริคัลเจอร์รอล โปรดิวส์ 10,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท สุพรรณบุรี อะกริคัลเจอร์รอล โปรดิวส์ จำกัด
420 สุพัฒน์ ฟาร์ม 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์ ฟาร์ม
421 สุรมณี การเกษตร 20,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท สุรมณี การเกษตร จำกัด
422 สุรินทร์ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ฟาร์ม
423 สุริยัณห์ 2014 6,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท สุริยัณห์ 2014 จำกัด
424 สุริยัณห์ ฟาร์ม 92 70,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท สุริยัณห์ ฟาร์ม 92 จำกัด
425 สุรเชษฐ์ ฟาร์ม 200,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรเชษฐ์ ฟาร์ม
426 สุลีวรรณ ฟาร์ม 5,000,000 สูงเนิน นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุลีวรรณ ฟาร์ม
427 สุวรรณี ยิ่งเจริญฟาร์ม 100,000 ซำสูง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณี ยิ่งเจริญฟาร์ม
428 หงษ์ทอง ฟาร์ม 500,000 กุดจับ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์ทอง ฟาร์ม
429 หงษ์เวียงจันทร์ 400,000 หนองมะโมง ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์เวียงจันทร์
430 หนองค้อ กรุ๊ป 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท หนองค้อ กรุ๊ป จำกัด
431 หนองบัวฟาร์ม แอนด์ คันทรีโฮมวิลเลจ 90,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท หนองบัวฟาร์ม แอนด์ คันทรีโฮมวิลเลจ จำกัด
432 หนิง ครบุรี ฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนิง ครบุรี ฟาร์ม
433 หนึ่งนิรันดร์ 2,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งนิรันดร์
434 หนูพร ฟาร์ม 300,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูพร ฟาร์ม
435 หนูพิช ฟาร์ม 100,000 ซำสูง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูพิช ฟาร์ม
436 หมูดี ฟาร์ม 5,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี บริษัท หมูดี ฟาร์ม จำกัด
437 หมูทอง ฟาร์ม บาย เจ. 30,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท หมูทอง ฟาร์ม บาย เจ. จำกัด
438 หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า 12,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จำกัด
439 หมูบิน สีสุราช 500,000 ยางสีสุราช มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูบิน สีสุราช
440 หมูพันธุ์123 500,000 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูพันธุ์123
441 หมูอ้วนการเกษตร 1,000,000 เพ็ญ อุดรธานี บริษัท หมูอ้วนการเกษตร จำกัด
442 หมูอ้วนตัวโต(ปลอดสารพิษ)ฟาร์ม ศรีสะเกษ 1,000,000 ราษีไศล ศรีสะเกษ บริษัท หมูอ้วนตัวโต(ปลอดสารพิษ)ฟาร์ม ศรีสะเกษ จำกัด
443 หมูไทย 245,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท หมูไทย จำกัด
444 หลิมวงศ์ 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิมวงศ์
445 หินวิเศษ ฟาร์ม 1,000,000 มัญจาคีรี ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินวิเศษ ฟาร์ม
446 อ. รุ่งเรือง ฟาร์ม 1,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. รุ่งเรือง ฟาร์ม
447 อดุลย์ เจริญศิริโชค ฟาร์ม 1,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดุลย์ เจริญศิริโชค ฟาร์ม
448 อธิบวรสุข ฟาร์ม 1,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท อธิบวรสุข ฟาร์ม จำกัด
449 อนันต์ทรัพย์ ฟาร์ม 500,000 ชะอวด นครศรีธรรมราช บริษัท อนันต์ทรัพย์ ฟาร์ม จำกัด
450 อนุวัฒน์ฟาร์ม 400,000 ท่าบ่อ หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุวัฒน์ฟาร์ม
451 อภินันท์ทรัพย์ทวีฟาร์ม 100,000 ซำสูง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภินันท์ทรัพย์ทวีฟาร์ม
452 อภิรัตน์ ฟาร์ม 500,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรัตน์ ฟาร์ม
453 อรปรียา ฟาร์ม 500,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรปรียา ฟาร์ม
454 อรรณพฟาร์ม บ้านนา 168,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท อรรณพฟาร์ม บ้านนา จำกัด
455 อรอนงค์ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรอนงค์ ฟาร์ม
456 อรัญญารุ่งเรืองฟาร์ม 1,000,000 ซำสูง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญญารุ่งเรืองฟาร์ม
457 อังศ์ชนิตต์ 500,000 พร้าว เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังศ์ชนิตต์
458 อัจฉริยะ ฟาร์ม 1,000,000 ตะโหมด พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยะ ฟาร์ม
459 อันธพันธ์ ฟาร์ม 1,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันธพันธ์ ฟาร์ม
460 อาคเนย์ ฟาร์มไลน์ 9,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท อาคเนย์ ฟาร์มไลน์ จำกัด
461 อาร์ เอส เค 59 57,878,100 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท อาร์ เอส เค 59 จำกัด
462 อาร์.เอ็ม.ซี.ฟาร์ม 354,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท อาร์.เอ็ม.ซี.ฟาร์ม จำกัด
463 อาร์เอฟซี ฟาร์ม 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท อาร์เอฟซี ฟาร์ม จำกัด
464 อำนวย ฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวย ฟาร์ม
465 อิงอรไพบูลย์ฟาร์ม 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงอรไพบูลย์ฟาร์ม
466 อินดีสี ฟาร์ม 500,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดีสี ฟาร์ม
467 อินทิราฟาร์ม 100,000 โกรกพระ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิราฟาร์ม
468 อินธิสาร ฟาร์ม 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินธิสาร ฟาร์ม
469 อินเทคค์ ท่าม่วง สุกรพันธุ์ 182,500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท อินเทคค์ ท่าม่วง สุกรพันธุ์ จำกัด
470 อินเทคค์ สุกรพันธุ์ 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท อินเทคค์ สุกรพันธุ์ จำกัด
471 อินเทคค์ สุกรฟาร์ม 255,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท อินเทคค์ สุกรฟาร์ม จำกัด
472 อีลิท ฟู้ด 10,000,000 บางแพ ราชบุรี บริษัท อีลิท ฟู้ด จำกัด
473 อีสเทิร์นลาบอราทอรี 25,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท อีสเทิร์นลาบอราทอรี จำกัด
474 อุดมทรัพย์ 7895 1,000,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ 7895
475 อุดมผลฟาร์ม 1,000,000 คง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมผลฟาร์ม
476 อุดมเกษตรฟาร์ม 5,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท อุดมเกษตรฟาร์ม จำกัด
477 อุดมเดชฟาร์ม 999 95,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท อุดมเดชฟาร์ม 999 จำกัด
478 อุทัยฟาร์ม 1,000,000 ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยฟาร์ม
479 อุบลกาญจนาฟาร์ม 1,000,000 สำโรง อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลกาญจนาฟาร์ม
480 อุบลทวีทรัพย์ 2017 1,000,000 สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลทวีทรัพย์ 2017
481 ฮ่องเต้ ฟาร์ม 500,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ่องเต้ ฟาร์ม
482 เกรียงไกรกรุ๊ป 2019 1,000,000 บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บริษัท เกรียงไกรกรุ๊ป 2019 จำกัด
483 เกรียงไกรฟาร์ม 100,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกรฟาร์ม
484 เกษตรฟาร์ม 101 1,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรฟาร์ม 101
485 เกษมเจริญฟาร์ม 200,000 วัฒนานคร สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมเจริญฟาร์ม
486 เกื้อกูลฟาร์ม 500,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกื้อกูลฟาร์ม
487 เขมพัฒน์ ฟาร์ม 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมพัฒน์ ฟาร์ม
488 เขายูงทองฟาร์ม 65,000,000 บ่อทอง ชลบุรี บริษัท เขายูงทองฟาร์ม จำกัด
489 เขาอ้อม 45,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เขาอ้อม จำกัด
490 เค พี พี ซัพพอร์ต 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท เค พี พี ซัพพอร์ต จำกัด
491 เค แอนด์ เอ็น สุกรฟาร์ม 5,000,000 เมืองตราด ตราด บริษัท เค แอนด์ เอ็น สุกรฟาร์ม จำกัด
492 เค.พี.เค.ฟาร์ม 20,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท เค.พี.เค.ฟาร์ม จำกัด
493 เคทีเอส ฟาร์ม 5,000,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี บริษัท เคทีเอส ฟาร์ม จำกัด
494 เคพี ฟาร์ม 2019 500,000 ห้วยราช บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ฟาร์ม 2019
495 เครือทอง ฟาร์ม 200,000 หนองมะโมง ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครือทอง ฟาร์ม
496 เครือภู่แก้วรุ่งเรือง 1,000,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครือภู่แก้วรุ่งเรือง
497 เคี่ยงเส็ง ฟาร์ม 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เคี่ยงเส็ง ฟาร์ม จำกัด
498 เคโอเอส ฟาร์ม 44,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท เคโอเอส ฟาร์ม จำกัด
499 เจริญการ ฟาร์ม 1,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท เจริญการ ฟาร์ม จำกัด
500 เจริญชัย สไวน์ 1,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท เจริญชัย สไวน์ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ