รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสุกร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสุกร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กณาธิปฟาร์ม 300,000 หนองคาย ท่าบ่อ
2 กนกวรรณฟาร์ม 50,000,000 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย
3 กระบี่ฟาร์ม 6,000,000 กระบี่ อ่าวลึก
4 กรีน อะโกร เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว
5 กรีนวัน 500,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
6 กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร 1,500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
7 กฤตยกุล ฟาร์มมิ่ง 1,500,000 เพชรบูรณ์ ชนแดน
8 กฤษณะ ฟาร์ม 1999 1,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
9 กฤษณะฟาร์ม (2007) 3,000,000 ลำปาง สบปราบ
10 กลิ่นสยาม โกลด์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
11 กว้างไพศาล ฟาร์ม 50,000,000 สุพรรณบุรี สามชุก
12 กองส่วนฟาร์ม 1,000,000 ลพบุรี บ้านหมี่
13 กัปตัน ฟาร์ม 5,000,000 ลพบุรี หนองม่วง
14 กัลยาภรณ์ฟาร์ม 400,000 ลพบุรี บ้านหมี่
15 กาคาบพริก 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
16 กาญจนพันธ์ ฟาร์ม 10,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
17 กาญจนา ฟาร์ม 2019 1,000,000 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว
18 กาญจนาฟาร์ม 10,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
19 กาญจนาไฮบริด 50,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
20 กิ่งแก้ว ฟาร์ม 1,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
21 กิจมงคล รุ่งเรือง ฟาร์ม 500,000 นครราชสีมา โนนไทย
22 กิจมงคลฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
23 กิตติศักดิ์ ฟาร์ม 20,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก
24 กิม-ปอเฮง 5,000,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
25 กุนระกา 5,000,000 จันทบุรี ขลุง
26 กุลมาทรัพย์รุ่งเรืองฟาร์ม 1,000,000 อุดรธานี ศรีธาตุ
27 กุหลาบฟาร์ม 1,000,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ
28 เกรียงไกรกรุ๊ป 2019 1,000,000 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
29 เกรียงไกรฟาร์ม 100,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
30 เกษกิตติกรุ๊ป 5,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
31 เกษมสิทธิพร 1,000,000 ลพบุรี หนองม่วง
32 เก้ามงคล โภคภัณฑ์ 500,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
33 แก๊ป จีเนติคส์ 1,000,000 กาญจนบุรี บ่อพลอย
34 แก้วแดง ฟาร์มมิ่ง 5,000,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
35 แก้วลำดวน ฟาร์ม 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
36 แก้วเศวตเกษตรฟาร์ม 300,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
37 โกรนวัน ฟาร์ม 47,000,000 ราชบุรี โพธาราม
38 โกรวเวอร์ พิกส์ 1,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
39 โกลเดน พิก เฮาส์ 5,000,000 กาญจนบุรี บ่อพลอย
40 โกลเดนพิก 246 1,000,000 กาญจนบุรี บ่อพลอย
41 โกละกะ ฟาร์ม 2,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
42 ขจรยศฟาร์ม 5,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ
43 ขวัญฟาร์ม 200,000 ลำพูน ป่าซาง
44 ขวัญฤทัยฟาร์ม 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
45 ขวัญสิริการเกษตร(2015) 59,000,000 มหาสารคาม กุดรัง
46 ขันแก้ว ฟาร์ม 1,500,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
47 ขาวสะอาด ฟาร์ม 500,000 กระบี่ อ่าวลึก
48 ขุนศึกลองตอง ฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา ห้วยแถลง
49 ขุมเงิน ฟาร์ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
50 เขมพัฒน์ ฟาร์ม 1,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล
51 เขายูงทองฟาร์ม 65,000,000 ชลบุรี บ่อทอง
52 เขาอ้อม 45,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
53 คณาไฮบริด 11,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
54 ครูฝ้าย ฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา ชุมพวง
55 คล้ายสีทองฟาร์ม 1,000,000 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์
56 คอร์เนอร์ ฟาร์มแลนด์ 2,000,000 นครราชสีมา ขามทะเลสอ
57 คุณชายอินเตอร์ ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนบุรี บ่อพลอย
58 คูณ ฟาร์ม 700,000 นครราชสีมา ครบุรี
59 เค ที เวลท์ 5,000,000 พัทลุง ป่าพะยอม
60 เค พี คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง 2,000,000 ตรัง ย่านตาขาว
61 เค แอนด์ เค ฟาร์มมิ่ง 5,000,000 เพชรบูรณ์ หล่มสัก
62 เค แอนด์ เอ็น สุกรฟาร์ม 5,000,000 ตราด เมืองตราด
63 เค.พี.เค.ฟาร์ม 20,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
64 เค.เอ็ม.ที.ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
65 เค.เอส.บี ฟาร์ม 1,000,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ
66 เคทีเอส ฟาร์ม 5,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก
67 เคพี ฟาร์ม 2019 500,000 บุรีรัมย์ ห้วยราช
68 เคพีฟาร์มชุมพร 1,000,000 ชุมพร ท่าแซะ
69 เคมเทค คอนเนคชั่น 1,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
70 เครือทอง ฟาร์ม 200,000 ชัยนาท หนองมะโมง
71 เครือวัลย์ฟาร์ม 1,000,000 ลพบุรี บ้านหมี่
72 เคโอเอส ฟาร์ม 44,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
73 เคี่ยงเส็ง ฟาร์ม 10,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
74 จ.จรัดนำโชคฟาร์ม 400,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
75 จ.นำโชค 1,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ
76 จ.ผะกาทิพย์ โคกคำฟาร์ม 1,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
77 จรัสฟาร์ม 200,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
78 จักรกริชฟาร์ม (2013) 60,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
79 จักรชัยฟาร์ม 1,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม
80 จักรพงศ์เลี้ยงสัตว์ 1,000,000 พัทลุง ควนขนุน
81 จันทพงษ์ ฟาร์ม 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
82 จันทมาตร ฟาร์ม 1,000,000 ศรีสะเกษ โนนคูณ
83 จันทร์งาม ฟาร์ม 200,000 ยโสธร เมืองยโสธร
84 จันทร์จิรา ฟาร์ม 1,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
85 จันทร์ทองฟาร์ม 3,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
86 จันทร์เพ็ญฟาร์ม 1,000,000 นครสวรรค์ ท่าตะโก
87 จันทร์โภชนาฟาร์ม 10,624,400 เพชรบูรณ์ หนองไผ่
88 จันทร์หอมฟาร์ม 1 1,000,000 กาญจนบุรี บ่อพลอย
89 จันทร์หอมฟาร์ม 2 1,000,000 กาญจนบุรี บ่อพลอย
90 จันทวงค์ฟาร์ม 500,000 ลพบุรี ชัยบาดาล
91 จันทิมา ฟาร์ม 500,000 ชัยนาท หนองมะโมง
92 จ่างเจริญ 1,000,000 กระบี่ อ่าวลึก
93 จารุวรรณ เจริญทรัพย์ กรุ๊ป 5,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
94 จำปาน้อยฟาร์ม 100,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
95 จำปาฟาร์ม 3,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
96 จำลอง ฟาร์ม 1,000,000 ลำพูน แม่ทา
97 จิดาภา ณรงค์ศักดิ์ 500,000 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
98 จิดาภาฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา โนนไทย
99 จิตตะทัศน์ ฟาร์ม 5,000,000 ลำปาง เมืองปาน
100 จิตร์เจริญดี 1,200,000 นครราชสีมา คง

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ