รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสุกร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสุกร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กณาธิปฟาร์ม 300,000 ท่าบ่อ หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กณาธิปฟาร์ม
2 กระบี่ฟาร์ม 6,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท กระบี่ฟาร์ม จำกัด
3 กรีน อะโกร เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท กรีน อะโกร เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร 1,500,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน)
5 กฤษณะฟาร์ม (2007) 3,000,000 สบปราบ ลำปาง บริษัท กฤษณะฟาร์ม (2007) จำกัด
6 กว้างไพศาล ฟาร์ม 50,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท กว้างไพศาล ฟาร์ม จำกัด
7 ก่อการฟาร์ม 1,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อการฟาร์ม
8 กองส่วนฟาร์ม 1,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองส่วนฟาร์ม
9 กันนิกาฟาร์ม 2555 1,500,000 ยางสีสุราช มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันนิกาฟาร์ม 2555
10 กัปตัน ฟาร์ม 500,000 หนองม่วง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน ฟาร์ม
11 กาญจนพันธ์ ฟาร์ม 10,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท กาญจนพันธ์ ฟาร์ม จำกัด
12 กาญจนา ฟาร์ม 2019 1,000,000 เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนา ฟาร์ม 2019
13 กาญจนาฟาร์ม 10,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท กาญจนาฟาร์ม จำกัด
14 กาญจนาไฮบริด 50,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท กาญจนาไฮบริด จำกัด
15 กิจมงคลฟาร์ม 1,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท กิจมงคลฟาร์ม จำกัด
16 กิตติศักดิ์ ฟาร์ม 20,000,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี บริษัท กิตติศักดิ์ ฟาร์ม จำกัด
17 กุนสุวรรณ ฟาร์ม 1,000,000 โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุนสุวรรณ ฟาร์ม
18 กุหลาบฟาร์ม 1,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุหลาบฟาร์ม
19 ขวัญฟาร์ม 200,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญฟาร์ม
20 ขวัญสิริการเกษตร(2015) 1,000,000 บ้านไผ่ ขอนแก่น บริษัท ขวัญสิริการเกษตร(2015) จำกัด
21 ขันแก้ว ฟาร์ม 1,500,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขันแก้ว ฟาร์ม
22 ขาวสะอาด ฟาร์ม 500,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาวสะอาด ฟาร์ม
23 ขุนศึกลองตอง ฟาร์ม 1,000,000 ห้วยแถลง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนศึกลองตอง ฟาร์ม
24 ขุนเทียม กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ขุนเทียม กรุ๊ป จำกัด
25 คณาไฮบริด 11,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท คณาไฮบริด จำกัด
26 คูณ ฟาร์ม 700,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณ ฟาร์ม
27 จ.จรัดนำโชคฟาร์ม 400,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.จรัดนำโชคฟาร์ม
28 จ.นำโชค 1,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี บริษัท จ.นำโชค จำกัด
29 จ.ผะกาทิพย์ โคกคำฟาร์ม 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ผะกาทิพย์ โคกคำฟาร์ม
30 จรัสฟาร์ม 200,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสฟาร์ม
31 จักรกริชฟาร์ม (2013) 60,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท จักรกริชฟาร์ม (2013) จำกัด
32 จักรชัยฟาร์ม 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท จักรชัยฟาร์ม จำกัด
33 จันทมาตร ฟาร์ม 1,000,000 โนนคูณ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทมาตร ฟาร์ม
34 จันทร์งาม ฟาร์ม 200,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์งาม ฟาร์ม
35 จันทร์จิรา ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์จิรา ฟาร์ม
36 จันทร์ทองฟาร์ม 3,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ทองฟาร์ม
37 จันทร์เพ็ญฟาร์ม 1,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญฟาร์ม
38 จันทร์โภชนาฟาร์ม 10,624,400 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บริษัท จันทร์โภชนาฟาร์ม จำกัด
39 จันทวงค์ฟาร์ม 500,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทวงค์ฟาร์ม
40 จันทิมา ฟาร์ม 500,000 หนองมะโมง ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทิมา ฟาร์ม
41 จ่างเจริญ 1,000,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่างเจริญ
42 จารุวรรณฟาร์ม 1,000,000 สตึก บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวรรณฟาร์ม
43 จำปาฟาร์ม 3,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำปาฟาร์ม
44 จำลอง ฟาร์ม 1,000,000 แม่ทา ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลอง ฟาร์ม
45 จิตร์เจริญดี 1,200,000 คง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตร์เจริญดี
46 จินดา ฟาร์ม 200,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดา ฟาร์ม
47 จินตาคม ฟาร์ม 2,000,000 ควนขนุน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตาคม ฟาร์ม
48 จิรนัฐ ฟาร์ม 500,000 เขาสมิง ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรนัฐ ฟาร์ม
49 จิรวัตรการเกษตร 500,000 ป่าพะยอม พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรวัตรการเกษตร
50 จิราพร ฟาร์ม 300,000 ป่าบอน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ฟาร์ม
51 จิราวรรณ ฟาร์ม 1,000,000 ดอนตาล มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราวรรณ ฟาร์ม
52 จีจี ฟาร์ม 1,000,000 ป่าบอน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี ฟาร์ม
53 จีรศักดิ์ฟาร์ม อุบลราชธานี 5,000,000 สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี บริษัท จีรศักดิ์ฟาร์ม อุบลราชธานี จำกัด
54 ฉอ้อนฟาร์ม 3,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉอ้อนฟาร์ม
55 ช.วาณะ 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท ช.วาณะ จำกัด
56 ช.เกษตรรุ่งเรือง 200,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด
57 ชมพูนุช ฟาร์ม 2,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมพูนุช ฟาร์ม
58 ชัยทองคำ เจริญฟาร์ม 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยทองคำ เจริญฟาร์ม
59 ชัยยันต์ฟาร์ม 1,000,000 กะปง พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยันต์ฟาร์ม
60 ชัยราชฟาร์มมิ่ง 1,000,000 สูงเม่น แพร่ บริษัท ชัยราชฟาร์มมิ่ง จำกัด
61 ชัยสุภาฟาร์ม 5,000,000 สามเงา ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสุภาฟาร์ม
62 ชาญณรงค์ ฟาร์ม 500,000 ศรีบรรพต พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญณรงค์ ฟาร์ม
63 ชิตอรุณ ฟาร์ม 800,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิตอรุณ ฟาร์ม
64 ชุมพล ฟาร์ม 500,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพล ฟาร์ม
65 ชุมแพฟาร์ม 6,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท ชุมแพฟาร์ม จำกัด
66 ซันนี่แลนด์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันนี่แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
67 ซี เอ็ม เค ช้อป 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็ม เค ช้อป
68 ซี. เค. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม 336,250,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท ซี. เค. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม จำกัด
69 ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม 400,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
70 ซีทีพี ฟาร์ม 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท ซีทีพี ฟาร์ม จำกัด
71 ซีพี ฟาร์ม 4,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซีพี ฟาร์ม จำกัด
72 ซีเอชเกษตรอุตสาหกรรม 60,000,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ บริษัท ซีเอชเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
73 ซีเอสฟาร์มกรุ๊ป 100,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท ซีเอสฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
74 ฐิตินันท์ ฟาร์ม 30,360,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตินันท์ ฟาร์ม
75 ณัฐฐา ฟาร์ม 99 2,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99
76 ณัฐพงษ์ ฟาร์ม 60,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
77 ณิชกานต์ฟาร์ม 2,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชกานต์ฟาร์ม
78 ดรุณี ฟาร์ม 49,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท ดรุณี ฟาร์ม จำกัด
79 ดาวเรืองฟาร์ม พาณิชย์ 1,000,000 ขามสะแกแสง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวเรืองฟาร์ม พาณิชย์
80 ดิลกรัตน์ ฟาร์ม 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ดิลกรัตน์ ฟาร์ม จำกัด
81 ดีเลิศ ฟาร์ม 3,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเลิศ ฟาร์ม
82 ดุลบดี ฟาร์ม 2,000,000 กุดจับ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุลบดี ฟาร์ม
83 ต.ตระกานนท์ ฟาร์ม 3,000,000 ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ตระกานนท์ ฟาร์ม
84 ต้นพะยอมโภคภัณฑ์ 2,000,000 ป่าพะยอม พัทลุง บริษัท ต้นพะยอมโภคภัณฑ์ จำกัด
85 ตรังวัฒนาฟาร์ม 80,000,000 ห้วยยอด ตรัง บริษัท ตรังวัฒนาฟาร์ม จำกัด
86 ตรังโภคภัณฑ์ 5,000,000 ห้วยยอด ตรัง บริษัท ตรังโภคภัณฑ์ จำกัด
87 ต่ออนันต์ 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ต่ออนันต์ จำกัด
88 ตั้งใจเจริญ ฟาร์ม 1,000,000 วัดสิงห์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งใจเจริญ ฟาร์ม
89 ทรัพย์คุ้มอักษร ฟาร์ม 1 500,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์คุ้มอักษร ฟาร์ม 1
90 ทรัพย์คุ้มอักษร ฟาร์ม 2 500,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์คุ้มอักษร ฟาร์ม 2
91 ทรัพย์คุ้มอักษร ฟาร์ม 3 500,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์คุ้มอักษร ฟาร์ม 3
92 ทรัพย์ธาราสิทธิ์ 10,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท ทรัพย์ธาราสิทธิ์ จำกัด
93 ทรัพย์ธาราสิทธิ์ (ลำปาง) 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ทรัพย์ธาราสิทธิ์ (ลำปาง) จำกัด
94 ทรัพย์มงคลพัฒนกิจ ฟาร์ม 5,000,000 ท่าตูม สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มงคลพัฒนกิจ ฟาร์ม
95 ทรัพย์วิวัฒน์ชัย 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วิวัฒน์ชัย
96 ทรัพย์สุกรฟาร์ม 40,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ทรัพย์สุกรฟาร์ม จำกัด
97 ทรัพย์อร่าม ฟาร์ม 1,000,000 นามน กาฬสินธุ์ บริษัท ทรัพย์อร่าม ฟาร์ม จำกัด
98 ทรัพย์เจริญสุนทรฟาร์ม 1,000,000 ท่าปลา อุตรดิตถ์ บริษัท ทรัพย์เจริญสุนทรฟาร์ม จำกัด
99 ทรัพย์เพิ่มพูลฟาร์ม 99 7,300,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เพิ่มพูลฟาร์ม 99
100 ทรัพย์ไพฑูรย์ 117,300,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ไพฑูรย์ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ