รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่ไข่

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่ไข่

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 89 บุญทวี 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท 89 บุญทวี จำกัด
2 89 บุญเจริญ 35,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท 89 บุญเจริญ จำกัด
3 กอระกา 1,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท กอระกา จำกัด
4 กัญญภาฟาร์ม 500,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญภาฟาร์ม
5 กุลธวัช 1998 1,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท กุลธวัช 1998 จำกัด
6 คงฟูจิฟาร์ม 15,500,000 คง นครราชสีมา บริษัท คงฟูจิฟาร์ม จำกัด
7 คนเจ้าทรัพย์ 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนเจ้าทรัพย์
8 คมศักดิ์ฟาร์ม 2,000,000 บ้านลาด เพชรบุรี บริษัท คมศักดิ์ฟาร์ม จำกัด
9 คลังใหญ่ รุ่งเรืองฟาร์ม 1,000,000 ท่าตูม สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังใหญ่ รุ่งเรืองฟาร์ม
10 คิงส์ เอ้กส์ (ประเทศไทย) 20,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงส์ เอ้กส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11 คิว ซี เอฟ 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
12 จรัลฟาร์ม 33,000,000 พาน เชียงราย บริษัท จรัลฟาร์ม จำกัด
13 จรูญฟาร์ม 1,000,000 สวนผึ้ง ราชบุรี บริษัท จรูญฟาร์ม จำกัด
14 จักริน ฟาร์ม (ศรีสุข) 1,000,000 กระสัง บุรีรัมย์ บริษัท จักริน ฟาร์ม (ศรีสุข) จำกัด
15 จิ้น ฟาร์มมิ่ง 1,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท จิ้น ฟาร์มมิ่ง จำกัด
16 จิรวรรณ ฟาร์ม 1,000,000 โนนดินแดง บุรีรัมย์ บริษัท จิรวรรณ ฟาร์ม จำกัด
17 จิรวัฒน์พิมายฟาร์ม 500,000 พิมาย นครราชสีมา บริษัท จิรวัฒน์พิมายฟาร์ม จำกัด
18 จิรศักดิ์ฟาร์ม 5,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท จิรศักดิ์ฟาร์ม จำกัด
19 ชยุตช์พงศ์ ฟาร์ม 500,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยุตช์พงศ์ ฟาร์ม
20 ช่อลำดวน ฟาร์ม 5,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ช่อลำดวน ฟาร์ม จำกัด
21 ชัยพรสหฟาร์ม 306,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ชัยพรสหฟาร์ม จำกัด
22 ชูชัยทรัพย์เจริญฟาร์ม 160,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ชูชัยทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด
23 ซี เอ็น เอฟ 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ซี เอ็น เอฟ จำกัด
24 ซีเอ็นที อะกริเทค 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ซีเอ็นที อะกริเทค จำกัด
25 ซีเอฟ พูลเล็ตส์ ฟาร์ม 15,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ซีเอฟ พูลเล็ตส์ ฟาร์ม จำกัด
26 ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ 125,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ จำกัด
27 ซุปเปอร์ เอ้กซ์ 44,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ซุปเปอร์ เอ้กซ์ จำกัด
28 ซุปเปอร์ฟาร์ม 40,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท ซุปเปอร์ฟาร์ม จำกัด
29 ณัฐพร 2562 100,000 ฝาง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพร 2562
30 ณัฐรดา ฟาร์ม 300,000 วังทอง พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐรดา ฟาร์ม
31 ดรุณฟาร์ม แอนด์ ฟีด 1,000,000 แม่วาง เชียงใหม่ บริษัท ดรุณฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด
32 ดับบลิวที ฟาร์มแอนด์ฟีด 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน บริษัท ดับบลิวที ฟาร์มแอนด์ฟีด จำกัด
33 ตรัยมงคลกูลฟาร์ม 20,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ตรัยมงคลกูลฟาร์ม จำกัด
34 ตั๊กกี้ อินฟินิตี้ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊กกี้ อินฟินิตี้ ฟาร์ม
35 ถาวรฟาร์ม คลอง15 5,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท ถาวรฟาร์ม คลอง15 จำกัด
36 ทรัพย์ถาวรฟาร์ม 3,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ทรัพย์ถาวรฟาร์ม จำกัด
37 ทรัพย์ยอดเงินฟาร์ม 5,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง บริษัท ทรัพย์ยอดเงินฟาร์ม จำกัด
38 ทรัพย์อรวรรณฟาร์ม 1,000,000 วิหารแดง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรวรรณฟาร์ม
39 ทรัพย์เพิ่มพูนทวีคูณ 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เพิ่มพูนทวีคูณ
40 ทรัพย์ไพศาล ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ทรัพย์ไพศาล ฟาร์ม จำกัด
41 ทรายมูลการเกษตร 2,000,000 ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา บริษัท ทรายมูลการเกษตร จำกัด
42 ทรายมูลฟาร์ม 3,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ทรายมูลฟาร์ม จำกัด
43 ทริปเปิล วัน ฟาร์ม 100,000,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บริษัท ทริปเปิล วัน ฟาร์ม จำกัด
44 ที วาย ฟาร์ม 5,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท ที วาย ฟาร์ม จำกัด
45 ที. พี. ฟาร์ม (2017) 5,000,000 บ้านเขว้า ชัยภูมิ บริษัท ที. พี. ฟาร์ม (2017) จำกัด
46 ทีเจเอฟ ฟาร์ม 1,000,000 ร้องกวาง แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจเอฟ ฟาร์ม
47 ทุ่งสบายใจ ฟาร์ม 8,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท ทุ่งสบายใจ ฟาร์ม จำกัด
48 ธกร ฟาร์ม 1,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท ธกร ฟาร์ม จำกัด
49 ธนวัตรฟาร์ม 45,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ธนวัตรฟาร์ม จำกัด
50 ธนัชกฤศ 50,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัชกฤศ
51 ธนเดชฟาร์ม 300,000 วังทอง พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนเดชฟาร์ม
52 ธารทองฟาร์ม (จักราช) 40,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท ธารทองฟาร์ม (จักราช) จำกัด
53 ธิรารัตน์ ฟาร์ม 100,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิรารัตน์ ฟาร์ม
54 นวกิจฟาร์ม 2515 1,000,000 ฉวาง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจฟาร์ม 2515
55 นิวสุทัศน์ฟาร์ม 5,000,000 กันตัง ตรัง บริษัท นิวสุทัศน์ฟาร์ม จำกัด
56 นิวัตรฟาร์ม18 2,000,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวัตรฟาร์ม18
57 นีโน่ ไก่สด ยโสธร 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีโน่ ไก่สด ยโสธร
58 นุสราฟาร์ม 5,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุสราฟาร์ม
59 บ่อทองฟาร์ม 5,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทองฟาร์ม
60 บิ๊กคูณทวี ฟาร์ม 500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กคูณทวี ฟาร์ม
61 บี เจ เอ็ม ฟาร์ม 5,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท บี เจ เอ็ม ฟาร์ม จำกัด
62 บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส 1,000,000 โนนไทย นครราชสีมา บริษัท บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส จำกัด
63 บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส 1,000,000 โนนไทย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส
64 บุญสนอง ฟาร์ม 1,000,000 แม่สาย เชียงราย บริษัท บุญสนอง ฟาร์ม จำกัด
65 บุศราฟาร์ม 200,000 วังทอง พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุศราฟาร์ม
66 ประกายแก้ว ฟาร์ม 1,700,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกายแก้ว ฟาร์ม
67 ปราโมท ฟาร์มไก่ไข่ 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ปราโมท ฟาร์มไก่ไข่ จำกัด
68 ปอมแปม ฟาร์ม 1,000,000 หนองม่วงไข่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอมแปม ฟาร์ม
69 ปัญญ์ชลี โพลทรีฟาร์ม 5,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญ์ชลี โพลทรีฟาร์ม
70 ปัญญ์ชลีฟาร์ม 30,920,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญ์ชลีฟาร์ม
71 ปาณรวัฐ 300,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาณรวัฐ
72 ปิยนันท์ ฟาร์ม 1,900,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยนันท์ ฟาร์ม
73 ปุณณพจน์ฟาร์มไก่ไข่ 1,000,000 วังชิ้น แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณณพจน์ฟาร์มไก่ไข่
74 พชร ภวดีฟาร์ม 300,000 วังทอง พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชร ภวดีฟาร์ม
75 พนัสแฮชเชอรี่ 50,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท พนัสแฮชเชอรี่ จำกัด
76 พรชัยฟาร์ม 5,000,000 ปะเหลียน ตรัง บริษัท พรชัยฟาร์ม จำกัด
77 พรพิพบ ฟาร์ม 500,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพบ ฟาร์ม
78 พลวิทยาฟาร์ม 69,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท พลวิทยาฟาร์ม จำกัด
79 พลากร ฟาร์ม 1,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลากร ฟาร์ม
80 พีพี ไข่ทองคำ 1,000,000 ร้องกวาง แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี ไข่ทองคำ
81 พีระวิทย์ 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระวิทย์
82 พึ่ง ขิ้ม กรีนฟาร์ม 1,000,000 ป่าบอน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พึ่ง ขิ้ม กรีนฟาร์ม
83 พูนทรัพย์ฟาร์ม 1,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว บริษัท พูนทรัพย์ฟาร์ม จำกัด
84 ฟองทอง 4,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองทอง
85 ฟาร์มครูแดง 5,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ บริษัท ฟาร์มครูแดง จำกัด
86 ฟาร์มช่วยณรงค์ 4,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มช่วยณรงค์
87 ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99 30,000,000 ควนกาหลง สตูล บริษัท ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99 จำกัด
88 ฟาร์มนาดีพันธุ์ดี 26,480,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มนาดีพันธุ์ดี จำกัด
89 ฟาร์มบุญยวรรณ 35,000,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มบุญยวรรณ จำกัด
90 ฟาร์มพันธุ์ทิพย์ 4,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท ฟาร์มพันธุ์ทิพย์ จำกัด
91 ฟาร์มวิศาลี 20,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มวิศาลี จำกัด
92 ฟาร์มแม่ขรี 21,000,000 บางแก้ว พัทลุง บริษัท ฟาร์มแม่ขรี จำกัด
93 ฟาร์มไก่พันธุ์ 111 60,000,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มไก่พันธุ์ 111 จำกัด
94 ฟ้าลิขิตฟาร์ม 2019 5,000,000 ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช บริษัท ฟ้าลิขิตฟาร์ม 2019 จำกัด
95 ภพเพิ่มทรัพย์ 928 ฟาร์ม 200,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพเพิ่มทรัพย์ 928 ฟาร์ม
96 ภาสุกาญจน์ 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ภาสุกาญจน์ จำกัด
97 มงคลอนันต์ กรุ๊ป 1,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท มงคลอนันต์ กรุ๊ป จำกัด
98 มะลิฟาร์ม 1 (1998) 2,000,000 สวนผึ้ง ราชบุรี บริษัท มะลิฟาร์ม 1 (1998) จำกัด
99 มะลิฟาร์ม 2 (2011) 2,000,000 สวนผึ้ง ราชบุรี บริษัท มะลิฟาร์ม 2 (2011) จำกัด
100 มะลิฟาร์ม 3 (2016) 2,000,000 สวนผึ้ง ราชบุรี บริษัท มะลิฟาร์ม 3 (2016) จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ