รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่ไข่

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่ไข่

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 89 บุญทวี 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท 89 บุญทวี จำกัด
2 89 บุญเจริญ 35,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท 89 บุญเจริญ จำกัด
3 กอระกา 1,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท กอระกา จำกัด
4 กัญญภาฟาร์ม 500,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญภาฟาร์ม
5 กุลธวัช 1998 1,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท กุลธวัช 1998 จำกัด
6 คงฟูจิฟาร์ม 15,500,000 คง นครราชสีมา บริษัท คงฟูจิฟาร์ม จำกัด
7 คนเจ้าทรัพย์ 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนเจ้าทรัพย์
8 คมศักดิ์ฟาร์ม 2,000,000 บ้านลาด เพชรบุรี บริษัท คมศักดิ์ฟาร์ม จำกัด
9 คลังใหญ่ รุ่งเรืองฟาร์ม 1,000,000 ท่าตูม สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังใหญ่ รุ่งเรืองฟาร์ม
10 คิงส์ เอ้กส์ (ประเทศไทย) 20,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงส์ เอ้กส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11 คิว ซี เอฟ 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
12 จรัลฟาร์ม 33,000,000 พาน เชียงราย บริษัท จรัลฟาร์ม จำกัด
13 จรูญฟาร์ม 1,000,000 สวนผึ้ง ราชบุรี บริษัท จรูญฟาร์ม จำกัด
14 จักริน ฟาร์ม (ศรีสุข) 1,000,000 กระสัง บุรีรัมย์ บริษัท จักริน ฟาร์ม (ศรีสุข) จำกัด
15 จิ้น ฟาร์มมิ่ง 1,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท จิ้น ฟาร์มมิ่ง จำกัด
16 จิรวรรณ ฟาร์ม 1,000,000 โนนดินแดง บุรีรัมย์ บริษัท จิรวรรณ ฟาร์ม จำกัด
17 จิรวัฒน์พิมายฟาร์ม 500,000 พิมาย นครราชสีมา บริษัท จิรวัฒน์พิมายฟาร์ม จำกัด
18 จิรศักดิ์ฟาร์ม 5,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท จิรศักดิ์ฟาร์ม จำกัด
19 ชยุตช์พงศ์ ฟาร์ม 500,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยุตช์พงศ์ ฟาร์ม
20 ช่อลำดวน ฟาร์ม 5,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ช่อลำดวน ฟาร์ม จำกัด
21 ชัยพรสหฟาร์ม 306,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ชัยพรสหฟาร์ม จำกัด
22 ชูชัยทรัพย์เจริญฟาร์ม 160,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ชูชัยทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด
23 ซี เอ็น เอฟ 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ซี เอ็น เอฟ จำกัด
24 ซีเอ็นที อะกริเทค 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ซีเอ็นที อะกริเทค จำกัด
25 ซีเอฟ พูลเล็ตส์ ฟาร์ม 15,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ซีเอฟ พูลเล็ตส์ ฟาร์ม จำกัด
26 ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ 125,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ จำกัด
27 ซุปเปอร์ เอ้กซ์ 44,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ซุปเปอร์ เอ้กซ์ จำกัด
28 ซุปเปอร์ฟาร์ม 40,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท ซุปเปอร์ฟาร์ม จำกัด
29 ณัฐพร 2562 100,000 ฝาง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพร 2562
30 ณัฐรดา ฟาร์ม 300,000 วังทอง พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐรดา ฟาร์ม
31 ดรุณฟาร์ม แอนด์ ฟีด 1,000,000 แม่วาง เชียงใหม่ บริษัท ดรุณฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด
32 ดับบลิวที ฟาร์มแอนด์ฟีด 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน บริษัท ดับบลิวที ฟาร์มแอนด์ฟีด จำกัด
33 ตรัยมงคลกูลฟาร์ม 20,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ตรัยมงคลกูลฟาร์ม จำกัด
34 ตั๊กกี้ อินฟินิตี้ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊กกี้ อินฟินิตี้ ฟาร์ม
35 ถาวรฟาร์ม คลอง15 5,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท ถาวรฟาร์ม คลอง15 จำกัด
36 ทรัพย์ถาวรฟาร์ม 3,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ทรัพย์ถาวรฟาร์ม จำกัด
37 ทรัพย์ยอดเงินฟาร์ม 5,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง บริษัท ทรัพย์ยอดเงินฟาร์ม จำกัด
38 ทรัพย์อรวรรณฟาร์ม 1,000,000 วิหารแดง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรวรรณฟาร์ม
39 ทรัพย์เพิ่มพูนทวีคูณ 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เพิ่มพูนทวีคูณ
40 ทรัพย์ไพศาล ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ทรัพย์ไพศาล ฟาร์ม จำกัด
41 ทรายมูลการเกษตร 2,000,000 ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา บริษัท ทรายมูลการเกษตร จำกัด
42 ทรายมูลฟาร์ม 3,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ทรายมูลฟาร์ม จำกัด
43 ทริปเปิล วัน ฟาร์ม 100,000,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บริษัท ทริปเปิล วัน ฟาร์ม จำกัด
44 ที วาย ฟาร์ม 5,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท ที วาย ฟาร์ม จำกัด
45 ที. พี. ฟาร์ม (2017) 5,000,000 บ้านเขว้า ชัยภูมิ บริษัท ที. พี. ฟาร์ม (2017) จำกัด
46 ทีเจเอฟ ฟาร์ม 1,000,000 ร้องกวาง แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจเอฟ ฟาร์ม
47 ทุ่งสบายใจ ฟาร์ม 8,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท ทุ่งสบายใจ ฟาร์ม จำกัด
48 ธกร ฟาร์ม 1,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท ธกร ฟาร์ม จำกัด
49 ธนวัตรฟาร์ม 45,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ธนวัตรฟาร์ม จำกัด
50 ธนัชกฤศ 50,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัชกฤศ
51 ธนเดชฟาร์ม 300,000 วังทอง พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนเดชฟาร์ม
52 ธารทองฟาร์ม (จักราช) 40,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท ธารทองฟาร์ม (จักราช) จำกัด
53 ธิรารัตน์ ฟาร์ม 100,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิรารัตน์ ฟาร์ม
54 นวกิจฟาร์ม 2515 1,000,000 ฉวาง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจฟาร์ม 2515
55 นิวสุทัศน์ฟาร์ม 5,000,000 กันตัง ตรัง บริษัท นิวสุทัศน์ฟาร์ม จำกัด
56 นิวัตรฟาร์ม18 2,000,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวัตรฟาร์ม18
57 นีโน่ ไก่สด ยโสธร 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีโน่ ไก่สด ยโสธร
58 นุสราฟาร์ม 5,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุสราฟาร์ม
59 บ่อทองฟาร์ม 5,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทองฟาร์ม
60 บิ๊กคูณทวี ฟาร์ม 500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กคูณทวี ฟาร์ม
61 บี เจ เอ็ม ฟาร์ม 5,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท บี เจ เอ็ม ฟาร์ม จำกัด
62 บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส 1,000,000 โนนไทย นครราชสีมา บริษัท บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส จำกัด
63 บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส 1,000,000 โนนไทย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส
64 บุญสนอง ฟาร์ม 1,000,000 แม่สาย เชียงราย บริษัท บุญสนอง ฟาร์ม จำกัด
65 บุศราฟาร์ม 200,000 วังทอง พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุศราฟาร์ม
66 ประกายแก้ว ฟาร์ม 1,700,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกายแก้ว ฟาร์ม
67 ปราโมท ฟาร์มไก่ไข่ 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ปราโมท ฟาร์มไก่ไข่ จำกัด
68 ปอมแปม ฟาร์ม 1,000,000 หนองม่วงไข่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอมแปม ฟาร์ม
69 ปัญญ์ชลี โพลทรีฟาร์ม 5,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญ์ชลี โพลทรีฟาร์ม
70 ปัญญ์ชลีฟาร์ม 30,920,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญ์ชลีฟาร์ม
71 ปาณรวัฐ 300,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาณรวัฐ
72 ปิยนันท์ ฟาร์ม 1,900,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยนันท์ ฟาร์ม
73 ปุณณพจน์ฟาร์มไก่ไข่ 1,000,000 วังชิ้น แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณณพจน์ฟาร์มไก่ไข่
74 พชร ภวดีฟาร์ม 300,000 วังทอง พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชร ภวดีฟาร์ม
75 พนัสแฮชเชอรี่ 50,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท พนัสแฮชเชอรี่ จำกัด
76 พรชัยฟาร์ม 5,000,000 ปะเหลียน ตรัง บริษัท พรชัยฟาร์ม จำกัด
77 พรพิพบ ฟาร์ม 500,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพบ ฟาร์ม
78 พลวิทยาฟาร์ม 69,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท พลวิทยาฟาร์ม จำกัด
79 พลากร ฟาร์ม 1,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลากร ฟาร์ม
80 พีพี ไข่ทองคำ 1,000,000 ร้องกวาง แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี ไข่ทองคำ
81 พีระวิทย์ 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระวิทย์
82 พึ่ง ขิ้ม กรีนฟาร์ม 1,000,000 ป่าบอน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พึ่ง ขิ้ม กรีนฟาร์ม
83 พูนทรัพย์ฟาร์ม 1,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว บริษัท พูนทรัพย์ฟาร์ม จำกัด
84 ฟองทอง 4,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองทอง
85 ฟาร์มครูแดง 5,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ บริษัท ฟาร์มครูแดง จำกัด
86 ฟาร์มช่วยณรงค์ 4,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มช่วยณรงค์
87 ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99 30,000,000 ควนกาหลง สตูล บริษัท ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99 จำกัด
88 ฟาร์มนาดีพันธุ์ดี 26,480,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มนาดีพันธุ์ดี จำกัด
89 ฟาร์มบุญยวรรณ 35,000,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มบุญยวรรณ จำกัด
90 ฟาร์มพันธุ์ทิพย์ 4,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท ฟาร์มพันธุ์ทิพย์ จำกัด
91 ฟาร์มวิศาลี 20,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มวิศาลี จำกัด
92 ฟาร์มแม่ขรี 21,000,000 บางแก้ว พัทลุง บริษัท ฟาร์มแม่ขรี จำกัด
93 ฟาร์มไก่พันธุ์ 111 60,000,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มไก่พันธุ์ 111 จำกัด
94 ฟ้าลิขิตฟาร์ม 2019 5,000,000 ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช บริษัท ฟ้าลิขิตฟาร์ม 2019 จำกัด
95 ภพเพิ่มทรัพย์ 928 ฟาร์ม 200,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพเพิ่มทรัพย์ 928 ฟาร์ม
96 ภาสุกาญจน์ 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ภาสุกาญจน์ จำกัด
97 มงคลอนันต์ กรุ๊ป 1,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท มงคลอนันต์ กรุ๊ป จำกัด
98 มะลิฟาร์ม 1 (1998) 2,000,000 สวนผึ้ง ราชบุรี บริษัท มะลิฟาร์ม 1 (1998) จำกัด
99 มะลิฟาร์ม 2 (2011) 2,000,000 สวนผึ้ง ราชบุรี บริษัท มะลิฟาร์ม 2 (2011) จำกัด
100 มะลิฟาร์ม 3 (2016) 2,000,000 สวนผึ้ง ราชบุรี บริษัท มะลิฟาร์ม 3 (2016) จำกัด
101 มานะโพลทรีฟาร์ม 5,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท มานะโพลทรีฟาร์ม จำกัด
102 ยี่สิบไพบูลย์ฟาร์ม 5,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ยี่สิบไพบูลย์ฟาร์ม จำกัด
103 ยืนยงเลเยอร์ฟาร์ม 200,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ยืนยงเลเยอร์ฟาร์ม จำกัด
104 รชต ฟาร์ม 1,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท รชต ฟาร์ม จำกัด
105 รวมพรมิตร ฟาร์ม 130,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ บริษัท รวมพรมิตร ฟาร์ม จำกัด
106 ร่วมใจ 2560 2,000,000 ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจ 2560
107 รวยเฮงดีฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท รวยเฮงดีฟาร์ม จำกัด
108 รัชชาฟาร์ม 2 1,000,000 ปะคำ บุรีรัมย์ บริษัท รัชชาฟาร์ม 2 จำกัด
109 รากแก้วฟาร์ม 9 5,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท รากแก้วฟาร์ม 9 จำกัด
110 รุ่งทรัพย์ไพบูลย์กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท รุ่งทรัพย์ไพบูลย์กรุ๊ป จำกัด
111 รุ่งอรุณฟาร์ม (2020) 2,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท รุ่งอรุณฟาร์ม (2020) จำกัด
112 ลือศักดิ์ฟาร์ม 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลือศักดิ์ฟาร์ม
113 วงศ์อำมาตย์ฟาร์ม 2019 1,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ บริษัท วงศ์อำมาตย์ฟาร์ม 2019 จำกัด
114 วงษ์วัฒนกุล ฟาร์ม 1,000,000 สวนผึ้ง ราชบุรี บริษัท วงษ์วัฒนกุล ฟาร์ม จำกัด
115 วันดี 50 2,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท วันดี 50 จำกัด
116 วิลามาศ 5,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท วิลามาศ จำกัด
117 วิเชียร ฟาร์ม 2,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท วิเชียร ฟาร์ม จำกัด
118 วี เจย์ ฟาร์ม 40,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท วี เจย์ ฟาร์ม จำกัด
119 ศรีคลองเจ้าฟาร์ม 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีคลองเจ้าฟาร์ม
120 ศรีโพธิ์ทอง ฟาร์ม 2,500,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ศรีโพธิ์ทอง ฟาร์ม จำกัด
121 ศศิภัทร์ฟาร์ม 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิภัทร์ฟาร์ม
122 ศิชาโพลทรี่ 40,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ศิชาโพลทรี่ จำกัด
123 ศิริโรจน์ ฟาร์ม 2020 25,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท ศิริโรจน์ ฟาร์ม 2020 จำกัด
124 ศิวฟาร์ม 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวฟาร์ม
125 ส ศรีบุบผา 1,000,000 วังทอง พิษณุโลก บริษัท ส ศรีบุบผา จำกัด
126 สกุลนา 1,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลนา
127 สกุลอนันท์ฟาร์ม 65,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท สกุลอนันท์ฟาร์ม จำกัด
128 สมจิตฟาร์ม 2000 5,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท สมจิตฟาร์ม 2000 จำกัด
129 สมศักดิ์ฟาร์ม 2019 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ฟาร์ม 2019
130 สมโชคฟาร์ม 5,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท สมโชคฟาร์ม จำกัด
131 สมใจฟาร์มสุราษฎร์ 1,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท สมใจฟาร์มสุราษฎร์ จำกัด
132 สะหาก เอ็นเทอไพรซ 25,000,000 ป่าบอน พัทลุง บริษัท สะหาก เอ็นเทอไพรซ จำกัด
133 สันติพงษ์ ฟาร์ม 1,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติพงษ์ ฟาร์ม
134 สันติวงศ์รุ่งเรือง 1,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท สันติวงศ์รุ่งเรือง จำกัด
135 สี่ตำลึงทอง 288,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท สี่ตำลึงทอง จำกัด
136 สี่ร้อยฟาร์ม 5,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท สี่ร้อยฟาร์ม จำกัด
137 สุดใจ บี แอลฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดใจ บี แอลฟาร์ม
138 สุธีกุล - บุญมา 2,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีกุล - บุญมา
139 สุริยนฟาร์ม 10,000,000 แก้งคร้อ ชัยภูมิ บริษัท สุริยนฟาร์ม จำกัด
140 สุวคนธ์ ฟาร์ม 149,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท สุวคนธ์ ฟาร์ม จำกัด
141 สุเทพฟาร์มสุราษฎร์ 5,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท สุเทพฟาร์มสุราษฎร์ จำกัด
142 สุเพ็ญฟาร์มเกษตร 5,000,000 สิชล นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเพ็ญฟาร์มเกษตร
143 สุโกมล 29,805,000 บ้านนา นครนายก บริษัท สุโกมล จำกัด
144 อภิชัยโพลทรีฟาร์ม 5,000,000 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บริษัท อภิชัยโพลทรีฟาร์ม จำกัด
145 อภิชาติฟาร์ม ไข่ไก่ 999 1,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท อภิชาติฟาร์ม ไข่ไก่ 999 จำกัด
146 อยู่เจริญไทย 1,000,000 นายายอาม จันทบุรี บริษัท อยู่เจริญไทย จำกัด
147 อักษรา(เอแอนด์เอส) 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท อักษรา(เอแอนด์เอส) จำกัด
148 อัครา-ไอเซ 30,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท อัครา-ไอเซ จำกัด
149 อาคเนย์ผลิตผล 5,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท อาคเนย์ผลิตผล จำกัด
150 อาร์ ม่า ฟาร์ม 1,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท อาร์ ม่า ฟาร์ม จำกัด
151 อาร์ ม่า ฟาร์ม 14 5,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท อาร์ ม่า ฟาร์ม 14 จำกัด
152 อาร์.พี.เอ็ม. แฮทเชอรี่ 40,000,000 แม่วาง เชียงใหม่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. แฮทเชอรี่ จำกัด
153 อาร์.พี.เอ็ม.ไก่รุ่น ฟาร์ม 20,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม.ไก่รุ่น ฟาร์ม จำกัด
154 อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย 4,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด
155 อุดมฟาร์มแพร่ 26,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท อุดมฟาร์มแพร่ จำกัด
156 อุดมรัตน์ ฟาร์ม 2016 1,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี บริษัท อุดมรัตน์ ฟาร์ม 2016 จำกัด
157 อุตรดิตถ์เมธาฟาร์ม 1,000,000 ตรอน อุตรดิตถ์ บริษัท อุตรดิตถ์เมธาฟาร์ม จำกัด
158 อุบลชัยวัฒนาฟาร์ม 12,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท อุบลชัยวัฒนาฟาร์ม จำกัด
159 ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ 4,000,000 เวียงชัย เชียงราย บริษัท ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ จำกัด
160 เกษมชัยฟู๊ด 279,200,000 บางเลน นครปฐม บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
161 เกษรอุดมทรัพย์ 200,000 โนนสูง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษรอุดมทรัพย์
162 เกาะแต้วฟู้ดส์ 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท เกาะแต้วฟู้ดส์ จำกัด
163 เกาะโพธิ์ พันธุ์สัตว์ ชลบุรี 2,000,000 ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะโพธิ์ พันธุ์สัตว์ ชลบุรี
164 เกียรติดำรงค์ชัย ฟาร์ม 180,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท เกียรติดำรงค์ชัย ฟาร์ม จำกัด
165 เค เจ ฟาร์ม 1,000,000 ทับปุด พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เจ ฟาร์ม
166 เคเอฟ ฟาร์ม 2,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา บริษัท เคเอฟ ฟาร์ม จำกัด
167 เจริญ วิยะ ฟาร์ม 200,000 ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี บริษัท เจริญ วิยะ ฟาร์ม จำกัด
168 เจริญกิจไพศาล การช่าง 1,000,000 ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจไพศาล การช่าง
169 เจริญสุข อินเตอร์ 1,000,000 ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุข อินเตอร์
170 เดชา ปักธงชัย ฟาร์ม 3 1,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท เดชา ปักธงชัย ฟาร์ม 3 จำกัด
171 เดลี่ เอ้กส์ (ประเทศไทย) 56,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท เดลี่ เอ้กส์ (ประเทศไทย) จำกัด
172 เนวิลล์ ฟู้ด เซอร์วิส 1,000,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง บริษัท เนวิลล์ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
173 เบล กรีนฟาร์ม เซ็นเตอร์ 1,000,000 พิชัย อุตรดิตถ์ บริษัท เบล กรีนฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด
174 เป็นเลิศ ฟาร์ม 1,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท เป็นเลิศ ฟาร์ม จำกัด
175 เปรมแอนด์ปาล์ม ฟาร์มสุข 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมแอนด์ปาล์ม ฟาร์มสุข
176 เวลเนส เอเซีย 30,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด
177 เศวตพัชร 2,000,000 วังทอง พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เศวตพัชร
178 เอ.พี.ไอ.เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.พี.ไอ.เซอร์วิส จำกัด
179 เอซ อกริ บอนดิ้ง 4,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอซ อกริ บอนดิ้ง จำกัด
180 เอ็ม เนเจอร์ ฟาร์ม 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เนเจอร์ ฟาร์ม
181 เอ็มพี. ฟาร์ม 2019 5,000,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพี. ฟาร์ม 2019
182 เอ็มแอนด์บีคอร์เปอเรชั่น 3,000,000 พิชัย อุตรดิตถ์ บริษัท เอ็มแอนด์บีคอร์เปอเรชั่น จำกัด
183 เอส พี ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท เอส พี ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด
184 เอส.แอล.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ 200,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท เอส.แอล.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
185 เอสเอ็มอี ฟาร์ม 1,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท เอสเอ็มอี ฟาร์ม จำกัด
186 แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ 180,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ จำกัด
187 แสงบุญส่งฟาร์ม 1,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บริษัท แสงบุญส่งฟาร์ม จำกัด
188 แสงอุไรฟาร์ม 50,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท แสงอุไรฟาร์ม จำกัด
189 แอนจี้ลา กรุ๊ป 1,000,000 ย่านตาขาว ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอนจี้ลา กรุ๊ป
190 โกลเด้น ชิคเก้น ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท โกลเด้น ชิคเก้น ฟาร์ม จำกัด
191 โกลเด้น ชิคเก้น ฟาร์ม 2 5,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท โกลเด้น ชิคเก้น ฟาร์ม 2 จำกัด
192 โคกไทย-แปลงยาว ฟาร์ม 100,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท โคกไทย-แปลงยาว ฟาร์ม จำกัด
193 โชคชัยพัฒนาฟาร์ม 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท โชคชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด
194 โชคดี พีพีเอสเค ฟาร์ม 3,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท โชคดี พีพีเอสเค ฟาร์ม จำกัด
195 โชคมณีฟาร์ม 1,000,000 นาดี ปราจีนบุรี บริษัท โชคมณีฟาร์ม จำกัด
196 โชติอนันต์ เลเยอร์ ฟาร์ม 2,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ บริษัท โชติอนันต์ เลเยอร์ ฟาร์ม จำกัด
197 โนนประดู่ 1,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท โนนประดู่ จำกัด
198 โบว์ แอนด์ บี ฟาร์ม 500,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบว์ แอนด์ บี ฟาร์ม
199 โรงฟักไข่ชัยอารีย์ 10,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท โรงฟักไข่ชัยอารีย์ จำกัด
200 โลหะรัตน์ ฟาร์ม 4,500,000 มโนรมย์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะรัตน์ ฟาร์ม
201 โอเชี่ยน กรีน แอสเสท 5,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท โอเชี่ยน กรีน แอสเสท จำกัด
202 ไก่เทพฟาร์ม 50,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท ไก่เทพฟาร์ม จำกัด
203 ไก่เทพฟาร์ม(เทพราช) 5,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท ไก่เทพฟาร์ม(เทพราช) จำกัด
204 ไข่ทองทรายมูลฟาร์ม 10,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ไข่ทองทรายมูลฟาร์ม จำกัด
205 ไชยยั่งยืน 922,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ไชยยั่งยืน จำกัด
206 ไทย ฟาร์ม ซีดส์ เอเชีย 1,000,000 พร้าว เชียงใหม่ บริษัท ไทย ฟาร์ม ซีดส์ เอเชีย จำกัด
207 ไวท์ ไทเกอร์ (ไทยแลนด์) 80,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ไวท์ ไทเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ