รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่ไข่

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่ไข่

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 89 บุญทวี 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท 89 บุญทวี จำกัด
2 89 บุญเจริญ 35,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย บริษัท 89 บุญเจริญ จำกัด
3 กอระกา 1,000,000 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ บริษัท กอระกา จำกัด
4 กัญญภาฟาร์ม 500,000 ลำปาง เกาะคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญภาฟาร์ม
5 กุลธวัช 1998 1,000,000 ราชบุรี จอมบึง บริษัท กุลธวัช 1998 จำกัด
6 คงฟูจิฟาร์ม 15,500,000 นครราชสีมา คง บริษัท คงฟูจิฟาร์ม จำกัด
7 คนเจ้าทรัพย์ 1,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนเจ้าทรัพย์
8 คมศักดิ์ฟาร์ม 2,000,000 เพชรบุรี บ้านลาด บริษัท คมศักดิ์ฟาร์ม จำกัด
9 คลังใหญ่ รุ่งเรืองฟาร์ม 1,000,000 สุรินทร์ ท่าตูม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังใหญ่ รุ่งเรืองฟาร์ม
10 คิงส์ เอ้กส์ (ประเทศไทย) 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท คิงส์ เอ้กส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11 คิว ซี เอฟ 5,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
12 จรัลฟาร์ม 33,000,000 เชียงราย พาน บริษัท จรัลฟาร์ม จำกัด
13 จรูญฟาร์ม 1,000,000 ราชบุรี สวนผึ้ง บริษัท จรูญฟาร์ม จำกัด
14 จักริน ฟาร์ม (ศรีสุข) 1,000,000 บุรีรัมย์ กระสัง บริษัท จักริน ฟาร์ม (ศรีสุข) จำกัด
15 จิ้น ฟาร์มมิ่ง 1,000,000 ลพบุรี หนองม่วง บริษัท จิ้น ฟาร์มมิ่ง จำกัด
16 จิรวรรณ ฟาร์ม 1,000,000 บุรีรัมย์ โนนดินแดง บริษัท จิรวรรณ ฟาร์ม จำกัด
17 จิรวัฒน์พิมายฟาร์ม 500,000 นครราชสีมา พิมาย บริษัท จิรวัฒน์พิมายฟาร์ม จำกัด
18 จิรศักดิ์ฟาร์ม 5,000,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด บริษัท จิรศักดิ์ฟาร์ม จำกัด
19 ชยุตช์พงศ์ ฟาร์ม 500,000 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยุตช์พงศ์ ฟาร์ม
20 ช่อลำดวน ฟาร์ม 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท ช่อลำดวน ฟาร์ม จำกัด
21 ชัยพรสหฟาร์ม 306,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี บริษัท ชัยพรสหฟาร์ม จำกัด
22 ชูชัยทรัพย์เจริญฟาร์ม 160,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท ชูชัยทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด
23 ซี เอ็น เอฟ 5,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บริษัท ซี เอ็น เอฟ จำกัด
24 ซีเอ็นที อะกริเทค 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท ซีเอ็นที อะกริเทค จำกัด
25 ซีเอฟ พูลเล็ตส์ ฟาร์ม 15,000,000 นครปฐม บางเลน บริษัท ซีเอฟ พูลเล็ตส์ ฟาร์ม จำกัด
26 ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ 125,000,000 ชลบุรี เกาะจันทร์ บริษัท ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ จำกัด
27 ซุปเปอร์ เอ้กซ์ 44,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท ซุปเปอร์ เอ้กซ์ จำกัด
28 ซุปเปอร์ฟาร์ม 40,000,000 สุรินทร์ ปราสาท บริษัท ซุปเปอร์ฟาร์ม จำกัด
29 ณัฐพร 2562 100,000 เชียงใหม่ ฝาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพร 2562
30 ณัฐรดา ฟาร์ม 300,000 พิษณุโลก วังทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐรดา ฟาร์ม
31 ดรุณฟาร์ม แอนด์ ฟีด 1,000,000 เชียงใหม่ แม่วาง บริษัท ดรุณฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด
32 ดับบลิวที ฟาร์มแอนด์ฟีด 1,000,000 ลำพูน ป่าซาง บริษัท ดับบลิวที ฟาร์มแอนด์ฟีด จำกัด
33 ตรัยมงคลกูลฟาร์ม 20,000,000 ราชบุรี โพธาราม บริษัท ตรัยมงคลกูลฟาร์ม จำกัด
34 ตั๊กกี้ อินฟินิตี้ ฟาร์ม 1,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊กกี้ อินฟินิตี้ ฟาร์ม
35 ถาวรฟาร์ม คลอง15 5,000,000 นครนายก องครักษ์ บริษัท ถาวรฟาร์ม คลอง15 จำกัด
36 ทรัพย์ถาวรฟาร์ม 3,000,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บริษัท ทรัพย์ถาวรฟาร์ม จำกัด
37 ทรัพย์ยอดเงินฟาร์ม 5,000,000 ลำปาง ห้างฉัตร บริษัท ทรัพย์ยอดเงินฟาร์ม จำกัด
38 ทรัพย์อรวรรณฟาร์ม 1,000,000 สระบุรี วิหารแดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรวรรณฟาร์ม
39 ทรัพย์เพิ่มพูนทวีคูณ 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เพิ่มพูนทวีคูณ
40 ทรัพย์ไพศาล ฟาร์ม 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท ทรัพย์ไพศาล ฟาร์ม จำกัด
41 ทรายมูลการเกษตร 2,000,000 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น บริษัท ทรายมูลการเกษตร จำกัด
42 ทรายมูลฟาร์ม 3,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บริษัท ทรายมูลฟาร์ม จำกัด
43 ทริปเปิล วัน ฟาร์ม 100,000,000 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต บริษัท ทริปเปิล วัน ฟาร์ม จำกัด
44 ที วาย ฟาร์ม 5,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง บริษัท ที วาย ฟาร์ม จำกัด
45 ที. พี. ฟาร์ม (2017) 5,000,000 ชัยภูมิ บ้านเขว้า บริษัท ที. พี. ฟาร์ม (2017) จำกัด
46 ทีเจเอฟ ฟาร์ม 1,000,000 แพร่ ร้องกวาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจเอฟ ฟาร์ม
47 ทุ่งสบายใจ ฟาร์ม 8,000,000 สงขลา รัตภูมิ บริษัท ทุ่งสบายใจ ฟาร์ม จำกัด
48 ธกร ฟาร์ม 1,000,000 บุรีรัมย์ หนองกี่ บริษัท ธกร ฟาร์ม จำกัด
49 ธนวัตรฟาร์ม 45,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว บริษัท ธนวัตรฟาร์ม จำกัด
50 ธนัชกฤศ 50,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัชกฤศ
51 ธนเดชฟาร์ม 300,000 พิษณุโลก วังทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนเดชฟาร์ม
52 ธารทองฟาร์ม (จักราช) 40,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย บริษัท ธารทองฟาร์ม (จักราช) จำกัด
53 ธิรารัตน์ ฟาร์ม 100,000 ขอนแก่น น้ำพอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิรารัตน์ ฟาร์ม
54 นวกิจฟาร์ม 2515 1,000,000 นครศรีธรรมราช ฉวาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจฟาร์ม 2515
55 นิวสุทัศน์ฟาร์ม 5,000,000 ตรัง กันตัง บริษัท นิวสุทัศน์ฟาร์ม จำกัด
56 นิวัตรฟาร์ม18 2,000,000 ชัยนาท หันคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวัตรฟาร์ม18
57 นีโน่ ไก่สด ยโสธร 1,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีโน่ ไก่สด ยโสธร
58 นุสราฟาร์ม 5,000,000 ลำพูน ป่าซาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุสราฟาร์ม
59 บ่อทองฟาร์ม 5,000,000 ลพบุรี โคกสำโรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทองฟาร์ม
60 บิ๊กคูณทวี ฟาร์ม 500,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กคูณทวี ฟาร์ม
61 บี เจ เอ็ม ฟาร์ม 5,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง บริษัท บี เจ เอ็ม ฟาร์ม จำกัด
62 บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส 1,000,000 นครราชสีมา โนนไทย บริษัท บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส จำกัด
63 บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส 1,000,000 นครราชสีมา โนนไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส
64 บุญสนอง ฟาร์ม 1,000,000 เชียงราย แม่สาย บริษัท บุญสนอง ฟาร์ม จำกัด
65 บุศราฟาร์ม 200,000 พิษณุโลก วังทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุศราฟาร์ม
66 ประกายแก้ว ฟาร์ม 1,700,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกายแก้ว ฟาร์ม
67 ปราโมท ฟาร์มไก่ไข่ 5,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บริษัท ปราโมท ฟาร์มไก่ไข่ จำกัด
68 ปอมแปม ฟาร์ม 1,000,000 แพร่ หนองม่วงไข่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอมแปม ฟาร์ม
69 ปัญญ์ชลี โพลทรีฟาร์ม 5,000,000 ลพบุรี โคกสำโรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญ์ชลี โพลทรีฟาร์ม
70 ปัญญ์ชลีฟาร์ม 30,920,000 ลพบุรี บ้านหมี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญ์ชลีฟาร์ม
71 ปาณรวัฐ 300,000 ลำปาง เกาะคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาณรวัฐ
72 ปิยนันท์ ฟาร์ม 1,900,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยนันท์ ฟาร์ม
73 ปุณณพจน์ฟาร์มไก่ไข่ 1,000,000 แพร่ วังชิ้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณณพจน์ฟาร์มไก่ไข่
74 พชร ภวดีฟาร์ม 300,000 พิษณุโลก วังทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชร ภวดีฟาร์ม
75 พนัสแฮชเชอรี่ 50,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม บริษัท พนัสแฮชเชอรี่ จำกัด
76 พรชัยฟาร์ม 5,000,000 ตรัง ปะเหลียน บริษัท พรชัยฟาร์ม จำกัด
77 พรพิพบ ฟาร์ม 500,000 นครสวรรค์ ท่าตะโก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพบ ฟาร์ม
78 พลวิทยาฟาร์ม 69,000,000 ขอนแก่น พล บริษัท พลวิทยาฟาร์ม จำกัด
79 พลากร ฟาร์ม 1,000,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลากร ฟาร์ม
80 พีพี ไข่ทองคำ 1,000,000 แพร่ ร้องกวาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี ไข่ทองคำ
81 พีระวิทย์ 1,000,000 แพร่ เมืองแพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระวิทย์
82 พึ่ง ขิ้ม กรีนฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง ป่าบอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พึ่ง ขิ้ม กรีนฟาร์ม
83 พูนทรัพย์ฟาร์ม 1,000,000 สระแก้ว อรัญประเทศ บริษัท พูนทรัพย์ฟาร์ม จำกัด
84 ฟองทอง 4,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองทอง
85 ฟาร์มครูแดง 5,000,000 เชียงใหม่ สันป่าตอง บริษัท ฟาร์มครูแดง จำกัด
86 ฟาร์มช่วยณรงค์ 4,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มช่วยณรงค์
87 ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99 30,000,000 สตูล ควนกาหลง บริษัท ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99 จำกัด
88 ฟาร์มนาดีพันธุ์ดี 26,480,000 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต บริษัท ฟาร์มนาดีพันธุ์ดี จำกัด
89 ฟาร์มบุญยวรรณ 35,000,000 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต บริษัท ฟาร์มบุญยวรรณ จำกัด
90 ฟาร์มพันธุ์ทิพย์ 4,000,000 ระนอง เมืองระนอง บริษัท ฟาร์มพันธุ์ทิพย์ จำกัด
91 ฟาร์มวิศาลี 20,000,000 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ บริษัท ฟาร์มวิศาลี จำกัด
92 ฟาร์มแม่ขรี 21,000,000 พัทลุง บางแก้ว บริษัท ฟาร์มแม่ขรี จำกัด
93 ฟาร์มไก่พันธุ์ 111 60,000,000 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต บริษัท ฟาร์มไก่พันธุ์ 111 จำกัด
94 ฟ้าลิขิตฟาร์ม 2019 5,000,000 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ บริษัท ฟ้าลิขิตฟาร์ม 2019 จำกัด
95 ภพเพิ่มทรัพย์ 928 ฟาร์ม 200,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพเพิ่มทรัพย์ 928 ฟาร์ม
96 ภาสุกาญจน์ 1,000,000 ราชบุรี โพธาราม บริษัท ภาสุกาญจน์ จำกัด
97 มงคลอนันต์ กรุ๊ป 1,000,000 สระบุรี แก่งคอย บริษัท มงคลอนันต์ กรุ๊ป จำกัด
98 มะลิฟาร์ม 1 (1998) 2,000,000 ราชบุรี สวนผึ้ง บริษัท มะลิฟาร์ม 1 (1998) จำกัด
99 มะลิฟาร์ม 2 (2011) 2,000,000 ราชบุรี สวนผึ้ง บริษัท มะลิฟาร์ม 2 (2011) จำกัด
100 มะลิฟาร์ม 3 (2016) 2,000,000 ราชบุรี สวนผึ้ง บริษัท มะลิฟาร์ม 3 (2016) จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ