รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่ไข่

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่ไข่

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 9 ฟาร์มเจริญทรัพย์ 1,000,000 ลำปาง ห้างฉัตร
2 กอระกา 1,000,000 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์
3 กิตติกร ฟาร์ม 1,000,000 ลำพูน แม่ทา
4 กิตติพันธ์ ฟาร์ม 1,000,000 ลำพูน ป่าซาง
5 เกษมชัยฟู๊ด 279,200,000 นครปฐม บางเลน
6 เกษรอุดมทรัพย์ 200,000 นครราชสีมา โนนสูง
7 เกาะแต้วฟู้ดส์ 11,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
8 เกาะโพธิ์ พันธุ์สัตว์ ชลบุรี 2,000,000 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา
9 เกียรติดำรงค์ชัย ฟาร์ม 180,000,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า
10 แก่งคอยฟาร์มแสงอาทิตย์ 180,000,000 สระบุรี แก่งคอย
11 โกลเด้น ชิคเก้น ฟาร์ม 2 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
12 โกลเด้น ชิคเก้น ฟาร์ม 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
13 ไก่เทพฟาร์ม(เทพราช) 5,000,000 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์
14 ไก่เทพฟาร์ม 50,000,000 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์
15 ขจรฟาร์ม 999 1,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ
16 ไข่ทองทรายมูลฟาร์ม 10,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
17 คมฟาร์ม 1,000,000 พิษณุโลก บางระกำ
18 คมศักดิ์ฟาร์ม 2,000,000 เพชรบุรี บ้านลาด
19 คลังใหญ่ รุ่งเรืองฟาร์ม 1,000,000 สุรินทร์ ท่าตูม
20 คิงส์ เอ้กส์ (ประเทศไทย) 120,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
21 คิว-เอกส์ (2020) 5,000,000 อ่างทอง ป่าโมก
22 เค เจ ฟาร์ม 1,000,000 พังงา ทับปุด
23 เคเอฟ ฟาร์ม 2,000,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก
24 จ.พาณิชย์ 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
25 จงกิม 5,000,000 อุตรดิตถ์ ตรอน
26 จรัลฟาร์ม 33,000,000 เชียงราย พาน
27 จรูญฟาร์ม 1,000,000 ราชบุรี สวนผึ้ง
28 จักริน ฟาร์ม (ศรีสุข) 1,000,000 บุรีรัมย์ กระสัง
29 จันทร์ฉาย ฟาร์ม 5,000,000 ราชบุรี โพธาราม
30 จันทาฟาร์ม 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์
31 จิ้น ฟาร์มมิ่ง 1,000,000 ลพบุรี หนองม่วง
32 จิรโรจน์ฟาร์ม 2,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
33 จิรวัฒน์พิมายฟาร์ม 500,000 นครราชสีมา พิมาย
34 จิรศักดิ์ฟาร์ม 5,000,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
35 เจพี ไก่สด 2022 1,000,000 ราชบุรี บางแพ
36 เจริญเติบโต ฟาร์ม 2,000,000 นครปฐม บางเลน
37 เจริญทรัพย์ฟาร์ม 289 5,000,000 ตรัง ห้วยยอด
38 เจริญสุข อินเตอร์ 1,000,000 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา
39 เจ้าชายไข่ 12,000,000 นครปฐม ดอนตูม
40 ชยุตช์พงศ์ ฟาร์ม 500,000 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
41 ชัยพรสหฟาร์ม 306,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
42 ชุติมา ฟาร์ม 3,000,000 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์
43 ชูชัยทรัพย์เจริญฟาร์ม 160,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
44 โชคชัยพัฒนาฟาร์ม 5,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
45 โชคดี พีพีเอสเค ฟาร์ม 25,000,000 ลพบุรี พัฒนานิคม
46 โชคนำตระกูลฟาร์ม 4,000,000 นครนายก บ้านนา
47 โชคมณีฟาร์ม 1,000,000 ปราจีนบุรี นาดี
48 โชติกาฟาร์ม 5,000,000 ชัยนาท มโนรมย์
49 โชติช่วง ฟาร์ม 34,800,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
50 โชติอนันต์ เลเยอร์ ฟาร์ม 2,000,000 เชียงใหม่ สันป่าตอง
51 ไชยภัทร์ 9 ฟาร์ม 2,000,000 เพชรบุรี แก่งกระจาน
52 ไชยยั่งยืน 922,000,000 นครนายก บ้านนา
53 ซี เอ็น เอฟ 5,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
54 ซีเอฟ พูลเล็ตส์ ฟาร์ม 15,000,000 นครปฐม บางเลน
55 ซีเอสเอส 1977 (ประเทศไทย) 200,000 น่าน ภูเพียง
56 ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ 125,000,000 ชลบุรี เกาะจันทร์
57 ซุปเปอร์ เอ้กซ์ 44,000,000 ขอนแก่น บ้านฝาง
58 ซุ้มทรายทอง ทรานสปอร์ต 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
59 ฐานิสาจิดาภา 1,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
60 ณัฐพร 2562 100,000 เชียงใหม่ ฝาง
61 ดรุณฟาร์ม แอนด์ ฟีด 1,000,000 เชียงใหม่ แม่วาง
62 ดับบลิวที ฟาร์มแอนด์ฟีด 1,000,000 ลำพูน ป่าซาง
63 ดีเค ฟาร์ม 999 5,000,000 อุตรดิตถ์ ตรอน
64 ดีอาร์ที 99 ทรานสปอร์ต 500,000 ลำปาง เกาะคา
65 เดชา ปักธงชัย ฟาร์ม 3 1,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
66 เด่นฟาร์ม 1,000,000 พิจิตร เมืองพิจิตร
67 เดลี่ เอ้กส์ (ประเทศไทย) 168,000,000 สุพรรณบุรี บางปลาม้า
68 ต.เจริญผล 5,000,000 พิจิตร วชิรบารมี
69 ต้าเจีย อินดัสทรี 80,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
70 ถาวรพัฒน์ ฟาร์ม 33,250,000 นครราชสีมา โชคชัย
71 ถาวรฟาร์ม คลอง15 5,000,000 นครนายก องครักษ์
72 ทรัพย์ถาวรฟาร์ม 3,500,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว
73 ทรัพย์ทวีฟาร์ม 168 5,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
74 ทรัพย์ทองการเกษตร 5,000,000 นราธิวาส ตากใบ
75 ทรัพย์ประเสริฐ ฟาร์ม 1,000,000 ขอนแก่น หนองเรือ
76 ทรัพย์เพิ่มพูนทวีคูณ 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด
77 ทรัพย์อรวรรณฟาร์ม 1,000,000 สระบุรี วิหารแดง
78 ทรายมูลการเกษตร 2,000,000 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น
79 ทรายมูลฟาร์ม 3,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
80 ทริปเปิล วัน ฟาร์ม 100,000,000 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต
81 ทวีทรัพย์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
82 ทวีทรัพย์ทุ่งสงฟาร์ม 1,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
83 ทองมั่นคงฟาร์ม 5,000,000 นครปฐม บางเลน
84 ทองมีฟาร์ม (2020) 600,000 มหาสารคาม กันทรวิชัย
85 ทิพย์มงคล ฟาร์ม 5,000,000 พังงา เมืองพังงา
86 ที. พี. ฟาร์ม (2017) 5,000,000 ชัยภูมิ บ้านเขว้า
87 ทีเจเอฟ ฟาร์ม 1,000,000 แพร่ ร้องกวาง
88 ไทย ฟาร์ม ซีดส์ เอเชีย 1,000,000 เชียงใหม่ พร้าว
89 ไทยรุ่งเรืองฟาร์ม 5,000,000 อุตรดิตถ์ ตรอน
90 ไทยเอกฟาร์ม 100,000,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า
91 ธนวัตรฟาร์ม 75,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว
92 ธนัชกฤศ 50,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
93 ธนิสตา ฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา บัวใหญ่
94 ธารทองฟาร์ม (จักราช) 40,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
95 นพคุณ ฟาร์ม (2021) 1,000,000 ลำพูน แม่ทา
96 นริศร ไอเอ็นวี(2022) 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
97 นวกิจฟาร์ม 2515 1,000,000 นครศรีธรรมราช ฉวาง
98 น่านฟาร์ม 2562 1,000,000 น่าน เมืองน่าน
99 นายพันฟาร์ม 2018 5,000,000 อุตรดิตถ์ ตรอน
100 นาหม่อม ฟาร์ม 1,000,000 สงขลา เมืองสงขลา

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ