รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่เนื้อ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่เนื้อ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 8 สุ ไก่รุ่นฟาร์ม 20,000,000 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต บริษัท 8 สุ ไก่รุ่นฟาร์ม จำกัด
2 89 ทรัพย์เจริญ 35,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย บริษัท 89 ทรัพย์เจริญ จำกัด
3 89 เกษตรภัณฑ์ 55,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย บริษัท 89 เกษตรภัณฑ์ จำกัด
4 ก กาญจน14 2,500,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช บริษัท ก กาญจน14 จำกัด
5 กนกวรรณ 2018 ฟาร์ม 500,000 พัทลุง ศรีบรรพต ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ 2018 ฟาร์ม
6 กฤตการเกษตร 5,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท กฤตการเกษตร จำกัด
7 กฤษณภัทร ฟาร์ม 1,200,000 ลพบุรี โคกสำโรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณภัทร ฟาร์ม
8 กลิ่นประทุมแป้นเปีย 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท กลิ่นประทุมแป้นเปีย จำกัด
9 กสิณ ฟาร์ม 16,000,000 บุรีรัมย์ บ้านกรวด บริษัท กสิณ ฟาร์ม จำกัด
10 กานต์ โภคภัณฑ์ 5,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ โภคภัณฑ์
11 ก้าวหน้าไก่สด 1,000,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด
12 กิจสมหวัง การเกษตร 5,000,000 ลพบุรี หนองม่วง บริษัท กิจสมหวัง การเกษตร จำกัด
13 กุ๊กไก่ ฟาร์ม 7,000,000 นครสวรรค์ ท่าตะโก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ๊กไก่ ฟาร์ม
14 ข้าวหอมข้าวใหม่ 1,000,000 สระบุรี แก่งคอย บริษัท ข้าวหอมข้าวใหม่ จำกัด
15 คชรินทร์ ฟาร์ม 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท คชรินทร์ ฟาร์ม จำกัด
16 คะนองฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คะนองฟาร์ม
17 คำแปลง ฟาร์ม 1,000,000 ราชบุรี ปากท่อ บริษัท คำแปลง ฟาร์ม จำกัด
18 คำแปลงฟาร์มสอง 4,000,000 ราชบุรี ปากท่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำแปลงฟาร์มสอง
19 คุณแพร ฟาร์ม 4,000,000 สงขลา สทิงพระ บริษัท คุณแพร ฟาร์ม จำกัด
20 คูณใหญ่ฟาร์ม 1,500,000 ลพบุรี โคกสำโรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณใหญ่ฟาร์ม
21 จักรพรรณฟาร์ม 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพรรณฟาร์ม
22 จัตุรัสพัฒนาฟาร์ม 2,500,000 ชัยภูมิ เทพสถิต บริษัท จัตุรัสพัฒนาฟาร์ม จำกัด
23 จันทร์เจริญฟาร์ม 18,000,000 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ บริษัท จันทร์เจริญฟาร์ม จำกัด
24 จันทร์ในน้ำ 1,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก บริษัท จันทร์ในน้ำ จำกัด
25 จารุภัทร์ ฟาร์ม 5,000,000 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ บริษัท จารุภัทร์ ฟาร์ม จำกัด
26 จินตนาฟาร์มกรู๊ป 5,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี บริษัท จินตนาฟาร์มกรู๊ป จำกัด
27 จีพี บรีดดิ้ง 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด
28 จุฬารัตน์ฟาร์ม2018 2,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง บริษัท จุฬารัตน์ฟาร์ม2018 จำกัด
29 จเรฟาร์ม 8,000,000 บุรีรัมย์ บ้านกรวด บริษัท จเรฟาร์ม จำกัด
30 ฉวีวรรณ ฟาร์ม 11,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท ฉวีวรรณ ฟาร์ม จำกัด
31 ฉายจันทร์ฟาร์ม 30,000,000 ลพบุรี โคกสำโรง บริษัท ฉายจันทร์ฟาร์ม จำกัด
32 ฉายแสงฟาร์ม 5,000,000 ชัยนาท มโนรมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉายแสงฟาร์ม
33 ช.โชคเจริญ ฟาร์ม 1,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชคเจริญ ฟาร์ม
34 ชลสิทธิฟาร์ม 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสิทธิฟาร์ม
35 ชวนเจริญ ฟาร์ม 5,000,000 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนเจริญ ฟาร์ม
36 ชัยกุล ฟาร์ม 1,000,000 ลพบุรี บ้านหมี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยกุล ฟาร์ม
37 ชัยภัทร 2017 5,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภัทร 2017
38 ชัยยง ฟาร์ม 4,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร บริษัท ชัยยง ฟาร์ม จำกัด
39 ชัยรัตน์ ฟาร์ม 2017 1,000,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรัตน์ ฟาร์ม 2017
40 ชาติชายฟาร์มและก่อสร้าง 3,000,000 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติชายฟาร์มและก่อสร้าง
41 ชาร์ลี แอนด์ คริส ฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง ปากพะยูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาร์ลี แอนด์ คริส ฟาร์ม
42 ชาวเกษตร 2003 3,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวเกษตร 2003
43 ชิกเก้น ฟาร์ม 5,000,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิกเก้น ฟาร์ม
44 ชิงธง 929,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท ชิงธง จำกัด
45 ชุติมันต์ ฟาร์ม 4,000,000 พัทลุง ปากพะยูน บริษัท ชุติมันต์ ฟาร์ม จำกัด
46 ชูวิทย์ฟาร์ม 250,000,000 บุรีรัมย์ ละหานทราย บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด
47 ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) 431,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด
48 ชโลธร ยูนิค ฟู้ด (ไทยแลนด์) 40,000,000 ชลบุรี บ้านบึง บริษัท ชโลธร ยูนิค ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
49 ซาลักฟาร์ม 157,000,000 นครนายก บ้านนา บริษัท ซาลักฟาร์ม จำกัด
50 ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ 165,000,000 สระบุรี หนองโดน บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด
51 ซี เอ พี คอร์ปอเรชั่น 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท ซี เอ พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
52 ซี เอฟ ฟาร์ม 250,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่ บริษัท ซี เอฟ ฟาร์ม จำกัด
53 ซี โกร อุตสาหกรรม 2,000,000 นครราชสีมา ห้วยแถลง บริษัท ซี โกร อุตสาหกรรม จำกัด
54 ซี.จี.ฟาร์ม 1,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร บริษัท ซี.จี.ฟาร์ม จำกัด
55 ซี.เอฟ.แฮทเชอรี่ 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท ซี.เอฟ.แฮทเชอรี่ จำกัด
56 ซีแอนด์เจ ฟาร์ม 1,000,000 ราชบุรี จอมบึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์เจ ฟาร์ม
57 ฐานิชา 4,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานิชา
58 ณภัทร ฟาร์ม 1,000,000 กำแพงเพชร โกสัมพีนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทร ฟาร์ม
59 ณัฐวุฒิ 2534 ฟาร์ม 30,000,000 ลพบุรี พัฒนานิคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ 2534 ฟาร์ม
60 ณัฐวุฒิ บิลเลี่ยนแนร์ ฟาร์ม 49,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ บิลเลี่ยนแนร์ ฟาร์ม
61 ดวงฟาร์ม 2,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงฟาร์ม
62 ดอนชมพูฟาร์ม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา บริษัท ดอนชมพูฟาร์ม จำกัด
63 ดาเร็ตฟาร์ม 2,000,000 พัทลุง เขาชัยสน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาเร็ตฟาร์ม
64 ดำรงเดช ฟาร์ม 1,000,000 สระแก้ว ตาพระยา บริษัท ดำรงเดช ฟาร์ม จำกัด
65 ดีดีเจเคแอล โพลทรี 4,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท ดีดีเจเคแอล โพลทรี จำกัด
66 ต.เกษตรฟาร์มกรุ๊ป 5,000,000 นครศรีธรรมราช สิชล บริษัท ต.เกษตรฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
67 ตะนาวศรี ไก่ไทย 371,061,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด
68 ตั้ง เจีย ฮะ 1,000,000 นครนายก องครักษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง เจีย ฮะ
69 ตั้งพรชัยฟาร์ม 53,000,000 บุรีรัมย์ หนองกี่ บริษัท ตั้งพรชัยฟาร์ม จำกัด
70 ตั้งสกุลชัย ฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ตั้งสกุลชัย ฟาร์ม จำกัด
71 ต้าเจีย อินดัสทรี 80,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว บริษัท ต้าเจีย อินดัสทรี จำกัด
72 ทรัพย์พิศุทธิ์ 13,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บริษัท ทรัพย์พิศุทธิ์ จำกัด
73 ทรัพย์รุ่งเรืองฟาร์ม 12,500,000 นครราชสีมา สีคิ้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองฟาร์ม
74 ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม 2017 3,000,000 ชัยภูมิ เทพสถิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม 2017
75 ทรัพย์สรวงเจริญ ฟาร์ม 25,000,000 ปราจีนบุรี ประจันตคาม บริษัท ทรัพย์สรวงเจริญ ฟาร์ม จำกัด
76 ทรัพย์สินสมบูรณ์ 99 900,000 ลำปาง เกาะคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สินสมบูรณ์ 99
77 ทรัพย์ไพศาล (2097) ฟาร์ม 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท ทรัพย์ไพศาล (2097) ฟาร์ม จำกัด
78 ทริปเปิล เอ็น ฟาร์ม 40,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย บริษัท ทริปเปิล เอ็น ฟาร์ม จำกัด
79 ทริปเปิล เอ็น ฟาร์ม 2 40,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย บริษัท ทริปเปิล เอ็น ฟาร์ม 2 จำกัด
80 ทวีฟาร์ม ป่าซาง 1,000,000 ลำพูน ป่าซาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีฟาร์ม ป่าซาง
81 ทวีสุข ฟาร์ม 5,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสุข ฟาร์ม
82 ทองมหาทรัพย์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ทองมหาทรัพย์ จำกัด
83 ทองอินทร์ดี 7,000,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ บริษัท ทองอินทร์ดี จำกัด
84 ที ซี ฟาร์ม 37,000,000 สระบุรี วังม่วง บริษัท ที ซี ฟาร์ม จำกัด
85 ที เอ เอ็น 2 (2019) 200,000 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ เอ็น 2 (2019)
86 ที เอ เอ็น. 2018 200,000 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ เอ็น. 2018
87 ที.อาร์. ฟาร์ม 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท ที.อาร์. ฟาร์ม จำกัด
88 ที.เอ็น.พี.ฟาร์ม 1,000,000 ราชบุรี โพธาราม บริษัท ที.เอ็น.พี.ฟาร์ม จำกัด
89 ที.เอ็ม.ฟาร์ม 45,000,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก บริษัท ที.เอ็ม.ฟาร์ม จำกัด
90 ทีเคเอส การเกษตร 5,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ทีเคเอส การเกษตร จำกัด
91 ธนชัย ฟาร์ม 55,000,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก บริษัท ธนชัย ฟาร์ม จำกัด
92 ธนสมบูรณ์ ฟาร์ม 20,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง บริษัท ธนสมบูรณ์ ฟาร์ม จำกัด
93 ธนะรุ่งรักษ์ฟาร์ม 15,000,000 บุรีรัมย์ หนองกี่ บริษัท ธนะรุ่งรักษ์ฟาร์ม จำกัด
94 ธนากร ฟาร์ม 645 3,000,000 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร ฟาร์ม 645
95 ธนากุลพันธุ์สัตว์ 27,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท ธนากุลพันธุ์สัตว์ จำกัด
96 ธนาวีร์ ฟาร์ม 40,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว บริษัท ธนาวีร์ ฟาร์ม จำกัด
97 ธนาสาธุชน กรุ๊ป 11,050,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท ธนาสาธุชน กรุ๊ป จำกัด
98 ธรรมจีรัญ 1 1,000,000 ลำพูน ป่าซาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมจีรัญ 1
99 ธรรมจีรัญ 2 750,000 ลำพูน ป่าซาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมจีรัญ 2
100 ธรรมเกษตร 80,000,000 ลพบุรี โคกสำโรง บริษัท ธรรมเกษตร จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ