รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่เนื้อ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่เนื้อ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 8 สุ ไก่รุ่นฟาร์ม 20,000,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บริษัท 8 สุ ไก่รุ่นฟาร์ม จำกัด
2 89 ทรัพย์เจริญ 35,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท 89 ทรัพย์เจริญ จำกัด
3 89 เกษตรภัณฑ์ 55,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท 89 เกษตรภัณฑ์ จำกัด
4 ก กาญจน14 2,500,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท ก กาญจน14 จำกัด
5 กนกวรรณ 2018 ฟาร์ม 500,000 ศรีบรรพต พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ 2018 ฟาร์ม
6 กฤตการเกษตร 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กฤตการเกษตร จำกัด
7 กฤษณภัทร ฟาร์ม 1,200,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณภัทร ฟาร์ม
8 กลิ่นประทุมแป้นเปีย 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท กลิ่นประทุมแป้นเปีย จำกัด
9 กสิณ ฟาร์ม 16,000,000 บ้านกรวด บุรีรัมย์ บริษัท กสิณ ฟาร์ม จำกัด
10 กานต์ โภคภัณฑ์ 5,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ โภคภัณฑ์
11 ก้าวหน้าไก่สด 1,000,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด
12 กิจสมหวัง การเกษตร 5,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท กิจสมหวัง การเกษตร จำกัด
13 กุ๊กไก่ ฟาร์ม 7,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ๊กไก่ ฟาร์ม
14 ข้าวหอมข้าวใหม่ 1,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท ข้าวหอมข้าวใหม่ จำกัด
15 คชรินทร์ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท คชรินทร์ ฟาร์ม จำกัด
16 คะนองฟาร์ม 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คะนองฟาร์ม
17 คำแปลง ฟาร์ม 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท คำแปลง ฟาร์ม จำกัด
18 คำแปลงฟาร์มสอง 4,000,000 ปากท่อ ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำแปลงฟาร์มสอง
19 คุณแพร ฟาร์ม 4,000,000 สทิงพระ สงขลา บริษัท คุณแพร ฟาร์ม จำกัด
20 คูณใหญ่ฟาร์ม 1,500,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณใหญ่ฟาร์ม
21 จักรพรรณฟาร์ม 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพรรณฟาร์ม
22 จัตุรัสพัฒนาฟาร์ม 2,500,000 เทพสถิต ชัยภูมิ บริษัท จัตุรัสพัฒนาฟาร์ม จำกัด
23 จันทร์เจริญฟาร์ม 18,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท จันทร์เจริญฟาร์ม จำกัด
24 จันทร์ในน้ำ 1,000,000 มวกเหล็ก สระบุรี บริษัท จันทร์ในน้ำ จำกัด
25 จารุภัทร์ ฟาร์ม 5,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท จารุภัทร์ ฟาร์ม จำกัด
26 จินตนาฟาร์มกรู๊ป 5,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท จินตนาฟาร์มกรู๊ป จำกัด
27 จีพี บรีดดิ้ง 200,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด
28 จุฬารัตน์ฟาร์ม2018 2,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท จุฬารัตน์ฟาร์ม2018 จำกัด
29 จเรฟาร์ม 8,000,000 บ้านกรวด บุรีรัมย์ บริษัท จเรฟาร์ม จำกัด
30 ฉวีวรรณ ฟาร์ม 11,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ฉวีวรรณ ฟาร์ม จำกัด
31 ฉายจันทร์ฟาร์ม 30,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี บริษัท ฉายจันทร์ฟาร์ม จำกัด
32 ฉายแสงฟาร์ม 5,000,000 มโนรมย์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉายแสงฟาร์ม
33 ช.โชคเจริญ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชคเจริญ ฟาร์ม
34 ชลสิทธิฟาร์ม 200,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสิทธิฟาร์ม
35 ชวนเจริญ ฟาร์ม 5,000,000 บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนเจริญ ฟาร์ม
36 ชัยกุล ฟาร์ม 1,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยกุล ฟาร์ม
37 ชัยภัทร 2017 5,000,000 ภูเขียว ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภัทร 2017
38 ชัยยง ฟาร์ม 4,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท ชัยยง ฟาร์ม จำกัด
39 ชัยรัตน์ ฟาร์ม 2017 1,000,000 หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรัตน์ ฟาร์ม 2017
40 ชาติชายฟาร์มและก่อสร้าง 3,000,000 อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติชายฟาร์มและก่อสร้าง
41 ชาร์ลี แอนด์ คริส ฟาร์ม 1,000,000 ปากพะยูน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาร์ลี แอนด์ คริส ฟาร์ม
42 ชาวเกษตร 2003 3,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวเกษตร 2003
43 ชิกเก้น ฟาร์ม 5,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิกเก้น ฟาร์ม
44 ชิงธง 929,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ชิงธง จำกัด
45 ชุติมันต์ ฟาร์ม 4,000,000 ปากพะยูน พัทลุง บริษัท ชุติมันต์ ฟาร์ม จำกัด
46 ชูวิทย์ฟาร์ม 250,000,000 ละหานทราย บุรีรัมย์ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด
47 ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) 431,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด
48 ชโลธร ยูนิค ฟู้ด (ไทยแลนด์) 40,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ชโลธร ยูนิค ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
49 ซาลักฟาร์ม 157,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ซาลักฟาร์ม จำกัด
50 ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ 165,000,000 หนองโดน สระบุรี บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด
51 ซี เอ พี คอร์ปอเรชั่น 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี เอ พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
52 ซี เอฟ ฟาร์ม 250,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท ซี เอฟ ฟาร์ม จำกัด
53 ซี โกร อุตสาหกรรม 2,000,000 ห้วยแถลง นครราชสีมา บริษัท ซี โกร อุตสาหกรรม จำกัด
54 ซี.จี.ฟาร์ม 1,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท ซี.จี.ฟาร์ม จำกัด
55 ซี.เอฟ.แฮทเชอรี่ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซี.เอฟ.แฮทเชอรี่ จำกัด
56 ซีแอนด์เจ ฟาร์ม 1,000,000 จอมบึง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์เจ ฟาร์ม
57 ฐานิชา 4,500,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานิชา
58 ณภัทร ฟาร์ม 1,000,000 โกสัมพีนคร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทร ฟาร์ม
59 ณัฐวุฒิ 2534 ฟาร์ม 30,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ 2534 ฟาร์ม
60 ณัฐวุฒิ บิลเลี่ยนแนร์ ฟาร์ม 49,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ บิลเลี่ยนแนร์ ฟาร์ม
61 ดวงฟาร์ม 2,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงฟาร์ม
62 ดอนชมพูฟาร์ม 5,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดอนชมพูฟาร์ม จำกัด
63 ดาเร็ตฟาร์ม 2,000,000 เขาชัยสน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาเร็ตฟาร์ม
64 ดำรงเดช ฟาร์ม 1,000,000 ตาพระยา สระแก้ว บริษัท ดำรงเดช ฟาร์ม จำกัด
65 ดีดีเจเคแอล โพลทรี 4,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ดีดีเจเคแอล โพลทรี จำกัด
66 ต.เกษตรฟาร์มกรุ๊ป 5,000,000 สิชล นครศรีธรรมราช บริษัท ต.เกษตรฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
67 ตะนาวศรี ไก่ไทย 371,061,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด
68 ตั้ง เจีย ฮะ 1,000,000 องครักษ์ นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง เจีย ฮะ
69 ตั้งพรชัยฟาร์ม 53,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท ตั้งพรชัยฟาร์ม จำกัด
70 ตั้งสกุลชัย ฟาร์ม 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ตั้งสกุลชัย ฟาร์ม จำกัด
71 ต้าเจีย อินดัสทรี 80,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ต้าเจีย อินดัสทรี จำกัด
72 ทรัพย์พิศุทธิ์ 13,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท ทรัพย์พิศุทธิ์ จำกัด
73 ทรัพย์รุ่งเรืองฟาร์ม 12,500,000 สีคิ้ว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองฟาร์ม
74 ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม 2017 3,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม 2017
75 ทรัพย์สรวงเจริญ ฟาร์ม 25,000,000 ประจันตคาม ปราจีนบุรี บริษัท ทรัพย์สรวงเจริญ ฟาร์ม จำกัด
76 ทรัพย์สินสมบูรณ์ 99 900,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สินสมบูรณ์ 99
77 ทรัพย์ไพศาล (2097) ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ทรัพย์ไพศาล (2097) ฟาร์ม จำกัด
78 ทริปเปิล เอ็น ฟาร์ม 40,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท ทริปเปิล เอ็น ฟาร์ม จำกัด
79 ทริปเปิล เอ็น ฟาร์ม 2 40,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท ทริปเปิล เอ็น ฟาร์ม 2 จำกัด
80 ทวีฟาร์ม ป่าซาง 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีฟาร์ม ป่าซาง
81 ทวีสุข ฟาร์ม 5,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสุข ฟาร์ม
82 ทองมหาทรัพย์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทองมหาทรัพย์ จำกัด
83 ทองอินทร์ดี 7,000,000 ศีขรภูมิ สุรินทร์ บริษัท ทองอินทร์ดี จำกัด
84 ที ซี ฟาร์ม 37,000,000 วังม่วง สระบุรี บริษัท ที ซี ฟาร์ม จำกัด
85 ที เอ เอ็น 2 (2019) 200,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ เอ็น 2 (2019)
86 ที เอ เอ็น. 2018 200,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ เอ็น. 2018
87 ที.อาร์. ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ที.อาร์. ฟาร์ม จำกัด
88 ที.เอ็น.พี.ฟาร์ม 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ที.เอ็น.พี.ฟาร์ม จำกัด
89 ที.เอ็ม.ฟาร์ม 45,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา บริษัท ที.เอ็ม.ฟาร์ม จำกัด
90 ทีเคเอส การเกษตร 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ทีเคเอส การเกษตร จำกัด
91 ธนชัย ฟาร์ม 55,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา บริษัท ธนชัย ฟาร์ม จำกัด
92 ธนสมบูรณ์ ฟาร์ม 20,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท ธนสมบูรณ์ ฟาร์ม จำกัด
93 ธนะรุ่งรักษ์ฟาร์ม 15,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท ธนะรุ่งรักษ์ฟาร์ม จำกัด
94 ธนากร ฟาร์ม 645 3,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร ฟาร์ม 645
95 ธนากุลพันธุ์สัตว์ 27,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ธนากุลพันธุ์สัตว์ จำกัด
96 ธนาวีร์ ฟาร์ม 40,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท ธนาวีร์ ฟาร์ม จำกัด
97 ธนาสาธุชน กรุ๊ป 11,050,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ธนาสาธุชน กรุ๊ป จำกัด
98 ธรรมจีรัญ 1 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมจีรัญ 1
99 ธรรมจีรัญ 2 750,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมจีรัญ 2
100 ธรรมเกษตร 80,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี บริษัท ธรรมเกษตร จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ