รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่เนื้อ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่เนื้อ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 8 สุ ไก่รุ่นฟาร์ม 20,000,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บริษัท 8 สุ ไก่รุ่นฟาร์ม จำกัด
2 89 ทรัพย์เจริญ 35,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท 89 ทรัพย์เจริญ จำกัด
3 89 เกษตรภัณฑ์ 55,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท 89 เกษตรภัณฑ์ จำกัด
4 ก กาญจน14 2,500,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท ก กาญจน14 จำกัด
5 กนกวรรณ 2018 ฟาร์ม 500,000 ศรีบรรพต พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ 2018 ฟาร์ม
6 กฤตการเกษตร 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กฤตการเกษตร จำกัด
7 กฤษณภัทร ฟาร์ม 1,200,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณภัทร ฟาร์ม
8 กลิ่นประทุมแป้นเปีย 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท กลิ่นประทุมแป้นเปีย จำกัด
9 กสิณ ฟาร์ม 16,000,000 บ้านกรวด บุรีรัมย์ บริษัท กสิณ ฟาร์ม จำกัด
10 กานต์ โภคภัณฑ์ 5,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ โภคภัณฑ์
11 ก้าวหน้าไก่สด 1,000,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด
12 กิจสมหวัง การเกษตร 5,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท กิจสมหวัง การเกษตร จำกัด
13 กุ๊กไก่ ฟาร์ม 7,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ๊กไก่ ฟาร์ม
14 ข้าวหอมข้าวใหม่ 1,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท ข้าวหอมข้าวใหม่ จำกัด
15 คชรินทร์ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท คชรินทร์ ฟาร์ม จำกัด
16 คะนองฟาร์ม 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คะนองฟาร์ม
17 คำแปลง ฟาร์ม 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท คำแปลง ฟาร์ม จำกัด
18 คำแปลงฟาร์มสอง 4,000,000 ปากท่อ ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำแปลงฟาร์มสอง
19 คุณแพร ฟาร์ม 4,000,000 สทิงพระ สงขลา บริษัท คุณแพร ฟาร์ม จำกัด
20 คูณใหญ่ฟาร์ม 1,500,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณใหญ่ฟาร์ม
21 จักรพรรณฟาร์ม 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพรรณฟาร์ม
22 จัตุรัสพัฒนาฟาร์ม 2,500,000 เทพสถิต ชัยภูมิ บริษัท จัตุรัสพัฒนาฟาร์ม จำกัด
23 จันทร์เจริญฟาร์ม 18,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท จันทร์เจริญฟาร์ม จำกัด
24 จันทร์ในน้ำ 1,000,000 มวกเหล็ก สระบุรี บริษัท จันทร์ในน้ำ จำกัด
25 จารุภัทร์ ฟาร์ม 5,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท จารุภัทร์ ฟาร์ม จำกัด
26 จินตนาฟาร์มกรู๊ป 5,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท จินตนาฟาร์มกรู๊ป จำกัด
27 จีพี บรีดดิ้ง 200,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด
28 จุฬารัตน์ฟาร์ม2018 2,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท จุฬารัตน์ฟาร์ม2018 จำกัด
29 จเรฟาร์ม 8,000,000 บ้านกรวด บุรีรัมย์ บริษัท จเรฟาร์ม จำกัด
30 ฉวีวรรณ ฟาร์ม 11,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ฉวีวรรณ ฟาร์ม จำกัด
31 ฉายจันทร์ฟาร์ม 30,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี บริษัท ฉายจันทร์ฟาร์ม จำกัด
32 ฉายแสงฟาร์ม 5,000,000 มโนรมย์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉายแสงฟาร์ม
33 ช.โชคเจริญ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชคเจริญ ฟาร์ม
34 ชลสิทธิฟาร์ม 200,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสิทธิฟาร์ม
35 ชวนเจริญ ฟาร์ม 5,000,000 บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนเจริญ ฟาร์ม
36 ชัยกุล ฟาร์ม 1,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยกุล ฟาร์ม
37 ชัยภัทร 2017 5,000,000 ภูเขียว ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภัทร 2017
38 ชัยยง ฟาร์ม 4,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท ชัยยง ฟาร์ม จำกัด
39 ชัยรัตน์ ฟาร์ม 2017 1,000,000 หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรัตน์ ฟาร์ม 2017
40 ชาติชายฟาร์มและก่อสร้าง 3,000,000 อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติชายฟาร์มและก่อสร้าง
41 ชาร์ลี แอนด์ คริส ฟาร์ม 1,000,000 ปากพะยูน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาร์ลี แอนด์ คริส ฟาร์ม
42 ชาวเกษตร 2003 3,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวเกษตร 2003
43 ชิกเก้น ฟาร์ม 5,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิกเก้น ฟาร์ม
44 ชิงธง 929,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ชิงธง จำกัด
45 ชุติมันต์ ฟาร์ม 4,000,000 ปากพะยูน พัทลุง บริษัท ชุติมันต์ ฟาร์ม จำกัด
46 ชูวิทย์ฟาร์ม 250,000,000 ละหานทราย บุรีรัมย์ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด
47 ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) 431,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด
48 ชโลธร ยูนิค ฟู้ด (ไทยแลนด์) 40,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ชโลธร ยูนิค ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
49 ซาลักฟาร์ม 157,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ซาลักฟาร์ม จำกัด
50 ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ 165,000,000 หนองโดน สระบุรี บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด
51 ซี เอ พี คอร์ปอเรชั่น 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี เอ พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
52 ซี เอฟ ฟาร์ม 250,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท ซี เอฟ ฟาร์ม จำกัด
53 ซี โกร อุตสาหกรรม 2,000,000 ห้วยแถลง นครราชสีมา บริษัท ซี โกร อุตสาหกรรม จำกัด
54 ซี.จี.ฟาร์ม 1,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท ซี.จี.ฟาร์ม จำกัด
55 ซี.เอฟ.แฮทเชอรี่ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซี.เอฟ.แฮทเชอรี่ จำกัด
56 ซีแอนด์เจ ฟาร์ม 1,000,000 จอมบึง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์เจ ฟาร์ม
57 ฐานิชา 4,500,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานิชา
58 ณภัทร ฟาร์ม 1,000,000 โกสัมพีนคร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทร ฟาร์ม
59 ณัฐวุฒิ 2534 ฟาร์ม 30,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ 2534 ฟาร์ม
60 ณัฐวุฒิ บิลเลี่ยนแนร์ ฟาร์ม 49,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ บิลเลี่ยนแนร์ ฟาร์ม
61 ดวงฟาร์ม 2,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงฟาร์ม
62 ดอนชมพูฟาร์ม 5,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดอนชมพูฟาร์ม จำกัด
63 ดาเร็ตฟาร์ม 2,000,000 เขาชัยสน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาเร็ตฟาร์ม
64 ดำรงเดช ฟาร์ม 1,000,000 ตาพระยา สระแก้ว บริษัท ดำรงเดช ฟาร์ม จำกัด
65 ดีดีเจเคแอล โพลทรี 4,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ดีดีเจเคแอล โพลทรี จำกัด
66 ต.เกษตรฟาร์มกรุ๊ป 5,000,000 สิชล นครศรีธรรมราช บริษัท ต.เกษตรฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
67 ตะนาวศรี ไก่ไทย 371,061,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด
68 ตั้ง เจีย ฮะ 1,000,000 องครักษ์ นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง เจีย ฮะ
69 ตั้งพรชัยฟาร์ม 53,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท ตั้งพรชัยฟาร์ม จำกัด
70 ตั้งสกุลชัย ฟาร์ม 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ตั้งสกุลชัย ฟาร์ม จำกัด
71 ต้าเจีย อินดัสทรี 80,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ต้าเจีย อินดัสทรี จำกัด
72 ทรัพย์พิศุทธิ์ 13,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท ทรัพย์พิศุทธิ์ จำกัด
73 ทรัพย์รุ่งเรืองฟาร์ม 12,500,000 สีคิ้ว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองฟาร์ม
74 ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม 2017 3,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม 2017
75 ทรัพย์สรวงเจริญ ฟาร์ม 25,000,000 ประจันตคาม ปราจีนบุรี บริษัท ทรัพย์สรวงเจริญ ฟาร์ม จำกัด
76 ทรัพย์สินสมบูรณ์ 99 900,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สินสมบูรณ์ 99
77 ทรัพย์ไพศาล (2097) ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ทรัพย์ไพศาล (2097) ฟาร์ม จำกัด
78 ทริปเปิล เอ็น ฟาร์ม 40,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท ทริปเปิล เอ็น ฟาร์ม จำกัด
79 ทริปเปิล เอ็น ฟาร์ม 2 40,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท ทริปเปิล เอ็น ฟาร์ม 2 จำกัด
80 ทวีฟาร์ม ป่าซาง 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีฟาร์ม ป่าซาง
81 ทวีสุข ฟาร์ม 5,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสุข ฟาร์ม
82 ทองมหาทรัพย์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทองมหาทรัพย์ จำกัด
83 ทองอินทร์ดี 7,000,000 ศีขรภูมิ สุรินทร์ บริษัท ทองอินทร์ดี จำกัด
84 ที ซี ฟาร์ม 37,000,000 วังม่วง สระบุรี บริษัท ที ซี ฟาร์ม จำกัด
85 ที เอ เอ็น 2 (2019) 200,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ เอ็น 2 (2019)
86 ที เอ เอ็น. 2018 200,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ เอ็น. 2018
87 ที.อาร์. ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ที.อาร์. ฟาร์ม จำกัด
88 ที.เอ็น.พี.ฟาร์ม 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ที.เอ็น.พี.ฟาร์ม จำกัด
89 ที.เอ็ม.ฟาร์ม 45,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา บริษัท ที.เอ็ม.ฟาร์ม จำกัด
90 ทีเคเอส การเกษตร 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ทีเคเอส การเกษตร จำกัด
91 ธนชัย ฟาร์ม 55,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา บริษัท ธนชัย ฟาร์ม จำกัด
92 ธนสมบูรณ์ ฟาร์ม 20,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท ธนสมบูรณ์ ฟาร์ม จำกัด
93 ธนะรุ่งรักษ์ฟาร์ม 15,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท ธนะรุ่งรักษ์ฟาร์ม จำกัด
94 ธนากร ฟาร์ม 645 3,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร ฟาร์ม 645
95 ธนากุลพันธุ์สัตว์ 27,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ธนากุลพันธุ์สัตว์ จำกัด
96 ธนาวีร์ ฟาร์ม 40,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท ธนาวีร์ ฟาร์ม จำกัด
97 ธนาสาธุชน กรุ๊ป 11,050,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ธนาสาธุชน กรุ๊ป จำกัด
98 ธรรมจีรัญ 1 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมจีรัญ 1
99 ธรรมจีรัญ 2 750,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมจีรัญ 2
100 ธรรมเกษตร 80,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี บริษัท ธรรมเกษตร จำกัด
101 ธราวัฒน์ ฟาร์ม 90,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท ธราวัฒน์ ฟาร์ม จำกัด
102 ธัญมนต์ฟาร์ม 90,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา บริษัท ธัญมนต์ฟาร์ม จำกัด
103 ธีรภัทร ฟาร์ม 1,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรภัทร ฟาร์ม
104 นครชัยศรีฟาร์ม 815,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท นครชัยศรีฟาร์ม จำกัด
105 นครรัฐ ฟาร์ม 20,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท นครรัฐ ฟาร์ม จำกัด
106 นรเทพ ฟาร์ม 5,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรเทพ ฟาร์ม
107 นวนจันทร์ฟาร์ม2499 1,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวนจันทร์ฟาร์ม2499
108 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส 100,000,000 ละหานทราย บุรีรัมย์ บริษัท นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำกัด
109 น้ำทองวีระฟาร์ม 10,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท น้ำทองวีระฟาร์ม จำกัด
110 นิภาวรรณ ฟาร์ม 1,000,000 ชำนิ บุรีรัมย์ บริษัท นิภาวรรณ ฟาร์ม จำกัด
111 นิยมเจริญทรัพย์ (กนิษฐาฟาร์ม) 3,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมเจริญทรัพย์ (กนิษฐาฟาร์ม)
112 บรรจงฟาร์ม 2018 5,000,000 ขามสะแกแสง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรจงฟาร์ม 2018
113 บรรจงเจริญฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท บรรจงเจริญฟาร์ม จำกัด
114 บรรจงเจริญฟาร์ม 2 34,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท บรรจงเจริญฟาร์ม 2 จำกัด
115 บำรุงเกษตรภัณฑ์ 1,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท บำรุงเกษตรภัณฑ์ จำกัด
116 บี.อี.ฟาร์ม 5,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อี.ฟาร์ม
117 บี.เอ็น.เค ฟาร์ม 5,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็น.เค ฟาร์ม
118 บี.เอ็น.โพลทรี 26,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท บี.เอ็น.โพลทรี จำกัด
119 บีอินดี้ คันทรี กรุ๊ป 1,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท บีอินดี้ คันทรี กรุ๊ป จำกัด
120 บุญครองทรัพย์ฟาร์ม 1,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญครองทรัพย์ฟาร์ม
121 บุญจำนงค์ (2014) ฟาร์ม 11,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท บุญจำนงค์ (2014) ฟาร์ม จำกัด
122 บุญทวีทรัพย์ฟาร์ม 1,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท บุญทวีทรัพย์ฟาร์ม จำกัด
123 บุญประกอบฟาร์ม 5,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท บุญประกอบฟาร์ม จำกัด
124 บุญยังฟาร์ม 35,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท บุญยังฟาร์ม จำกัด
125 บุญส่งฟาร์ม 1999 1,000,000 ตากฟ้า นครสวรรค์ บริษัท บุญส่งฟาร์ม 1999 จำกัด
126 บุญเดชวรรณทร กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท บุญเดชวรรณทร กรุ๊ป จำกัด
127 บุญเสริม ฟาร์ม 10,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท บุญเสริม ฟาร์ม จำกัด
128 บุญแปด 60,000,000 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บริษัท บุญแปด จำกัด
129 บุรีรัมย์ฟาร์ม 12,500,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท บุรีรัมย์ฟาร์ม จำกัด
130 ป.ปลา168 2,500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ป.ปลา168 จำกัด
131 ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 125,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด
132 ป.เลื่อนทวีกิจ 13,000,000 ครบุรี นครราชสีมา บริษัท ป.เลื่อนทวีกิจ จำกัด
133 ประวิทย์ฟาร์ม 100,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ประวิทย์ฟาร์ม จำกัด
134 ประสิทธิ์ ฟาร์ม 78,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท ประสิทธิ์ ฟาร์ม จำกัด
135 ปรีชา กรุ๊ป 2545 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป 2545 จำกัด
136 ปศุสัตว์สยาม กรุ๊ป 1,000,000 บ้านเหลื่อม นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปศุสัตว์สยาม กรุ๊ป
137 ปิยพร ฟาร์ม(9999) 8,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท ปิยพร ฟาร์ม(9999) จำกัด
138 ปิยะภรณ์ฟาร์ม 5,000,000 บ้านหมอ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะภรณ์ฟาร์ม
139 พงศกร ฟาร์ม (ไทยแลนด์) 10,000,000 โนนไทย นครราชสีมา บริษัท พงศกร ฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
140 พชรมณธงชัย 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท พชรมณธงชัย จำกัด
141 พรชัยฟาร์ม 2017 2,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยฟาร์ม 2017
142 พรชัยฟาร์มและผลิตผล 12,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พรชัยฟาร์มและผลิตผล จำกัด
143 พรนิพา การเกษตร (2008) 300,000 หนองม่วง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิพา การเกษตร (2008)
144 พรีมมี่ฟาร์ม 5,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีมมี่ฟาร์ม
145 พัชรรุ่งโรจน์ฟาร์ม 1,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท พัชรรุ่งโรจน์ฟาร์ม จำกัด
146 พัชราภรณ์ ฟาร์ม 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชราภรณ์ ฟาร์ม
147 พัฒนะ168 คอนสตรัคชั่น 4,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท พัฒนะ168 คอนสตรัคชั่น จำกัด
148 พิสิษฐ์กรฟาร์ม 1,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท พิสิษฐ์กรฟาร์ม จำกัด
149 พี พี เจ ฟาร์ม 49,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท พี พี เจ ฟาร์ม จำกัด
150 พี.พี.เอ็ม.ฟาร์ม 65,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.พี.เอ็ม.ฟาร์ม จำกัด
151 พี.เค.ฟาร์ม คอมเมอร์เชียล 50,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท พี.เค.ฟาร์ม คอมเมอร์เชียล จำกัด
152 พี.เอส.ฟาร์ม 2015 5,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท พี.เอส.ฟาร์ม 2015 จำกัด
153 พุ่มวงศ์ฟาร์ม 47,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุ่มวงศ์ฟาร์ม
154 ฟาตอนี ชิคเค็น (ปัตตานี) 1,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี บริษัท ฟาตอนี ชิคเค็น (ปัตตานี) จำกัด
155 ฟาร์ม 36, 38 30,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท ฟาร์ม 36, 38 จำกัด
156 ฟาร์ม 99 กรุ๊ป 100,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ บริษัท ฟาร์ม 99 กรุ๊ป จำกัด
157 ฟาร์ม สุขสงวน 125,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์ม สุขสงวน จำกัด
158 ฟาร์มกรุงไทย 350,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด
159 ฟาร์มคลองนา 50,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มคลองนา จำกัด
160 ฟาร์มชัยอารีย์ 25,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ฟาร์มชัยอารีย์ จำกัด
161 ฟาร์มดอกเตอร์เพ็ง 5,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟาร์มดอกเตอร์เพ็ง จำกัด
162 ฟาร์มป่าแดง 135,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ฟาร์มป่าแดง จำกัด
163 ฟาร์มผู้พัน 2 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ฟาร์มผู้พัน 2 จำกัด
164 ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) 10,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จำกัด
165 ฟาร์มสามพันไร่ 1,000,000 โคกเจริญ ลพบุรี บริษัท ฟาร์มสามพันไร่ จำกัด
166 ฟาร์มสินอุดม 500,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มสินอุดม
167 ฟาร์มสูงเนิน 200,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟาร์มสูงเนิน จำกัด
168 ฟาร์มอรุณพล 10,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ฟาร์มอรุณพล จำกัด
169 ฟาร์มเมชสไวน์บรีดเดอร์ 10,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ฟาร์มเมชสไวน์บรีดเดอร์ จำกัด
170 ฟาร์มแหลมทอง 128,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟาร์มแหลมทอง จำกัด
171 ฟีลกู๊ด ฟาร์ม 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา บริษัท ฟีลกู๊ด ฟาร์ม จำกัด
172 ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ 2,754,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด
173 ภรณ์รุ่งโรจน์ ฟาร์ม 1,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท ภรณ์รุ่งโรจน์ ฟาร์ม จำกัด
174 ภัทรนันท์ (51) 1,200,000 พระพุทธบาท สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรนันท์ (51)
175 ภัทรฟาร์ม 2,000,000 ควนขนุน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรฟาร์ม
176 ภัทรภพ 50,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท ภัทรภพ จำกัด
177 ภาวัตร 3,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ภาวัตร จำกัด
178 ภิเพกฟาร์ม 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิเพกฟาร์ม
179 มหานคร ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท มหานคร ฟาร์ม จำกัด
180 มั่นใจ ฟาร์ม 5,000,000 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บริษัท มั่นใจ ฟาร์ม จำกัด
181 มายแฟมิลี่ เจเจ.ฟาร์ม 35,000,000 โคกเจริญ ลพบุรี บริษัท มายแฟมิลี่ เจเจ.ฟาร์ม จำกัด
182 มาลัย ฟาร์ม 1,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลัย ฟาร์ม
183 มุ่งหมายฟาร์ม 5,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท มุ่งหมายฟาร์ม จำกัด
184 ยวงเทียนฟาร์ม 1,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท ยวงเทียนฟาร์ม จำกัด
185 ยศรุ่งเรืองฟาร์ม 2,000,000 หนองบัวแดง ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศรุ่งเรืองฟาร์ม
186 ยิ่งสร้างยิ่งเจริญฟาร์ม 5,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ยิ่งสร้างยิ่งเจริญฟาร์ม จำกัด
187 ยูดีเค ฟาร์มาติก 4,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท ยูดีเค ฟาร์มาติก จำกัด
188 รวมใจฟาร์ม 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมใจฟาร์ม
189 ระกาฟาร์ม 04 500,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระกาฟาร์ม 04
190 รัตนไชยกุล ฟาร์ม 1,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท รัตนไชยกุล ฟาร์ม จำกัด
191 รุ่งดำริฟาร์ม 2004 5,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท รุ่งดำริฟาร์ม 2004 จำกัด
192 รุ่งเรืองทรัพย์ฟาร์ม 5,000,000 ลาดยาว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองทรัพย์ฟาร์ม
193 รุ่งไพบูลย์กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท รุ่งไพบูลย์กรุ๊ป จำกัด
194 ฤทธิตาเกษตรอุตสาหกรรม 3,000,000 ตะโหมด พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิตาเกษตรอุตสาหกรรม
195 ลักษณ์ธนากุล 55,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ลักษณ์ธนากุล จำกัด
196 ลำดวน สไวน์ 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ลำดวน สไวน์ จำกัด
197 ล้ำเลิศ ฟาร์ม 1,000,000 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บริษัท ล้ำเลิศ ฟาร์ม จำกัด
198 ลูกปลาฟาร์ม 5,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท ลูกปลาฟาร์ม จำกัด
199 วศินี ฟาร์ม 12,000,000 ประจันตคาม ปราจีนบุรี บริษัท วศินี ฟาร์ม จำกัด
200 วัชระ ฟาร์ม 4,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระ ฟาร์ม
201 วัฒนา โพลทรีย์ 25,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท วัฒนา โพลทรีย์ จำกัด
202 วันทนา ฟาร์ม 2,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท วันทนา ฟาร์ม จำกัด
203 วาสนา อโกรฟาร์ม 12,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท วาสนา อโกรฟาร์ม จำกัด
204 วิชายุทธ โพลทรีย์ 61,000,000 ละหานทราย บุรีรัมย์ บริษัท วิชายุทธ โพลทรีย์ จำกัด
205 วิวัฒน์ฟาร์ม 3,000,000 คูเมือง บุรีรัมย์ บริษัท วิวัฒน์ฟาร์ม จำกัด
206 วี-วัน โพลทรี 33,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท วี-วัน โพลทรี จำกัด
207 วี.เค.ฟาร์ม 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา บริษัท วี.เค.ฟาร์ม จำกัด
208 วีณา ฟาร์ม 1,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท วีณา ฟาร์ม จำกัด
209 ศรีพา ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ศรีพา ฟาร์ม จำกัด
210 ศรีมงคลฟาร์ม 5,000,000 บ้านคา ราชบุรี บริษัท ศรีมงคลฟาร์ม จำกัด
211 ศรีมหาโพธิ์ฟาร์ม 10,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรีมหาโพธิ์ฟาร์ม จำกัด
212 ศรีเจริญชัย ฟาร์ม 70,000,000 หนองหงส์ บุรีรัมย์ บริษัท ศรีเจริญชัย ฟาร์ม จำกัด
213 ศิริรัตน์ 2017 5,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริรัตน์ 2017
214 ศิริเจริญทรัพย์ 2019 5,000,000 เนินสง่า ชัยภูมิ บริษัท ศิริเจริญทรัพย์ 2019 จำกัด
215 ศิริเจริญทรัพย์โภคภัณฑ์ 5,000,000 เนินสง่า ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเจริญทรัพย์โภคภัณฑ์
216 ศิริเอี่ยมแสง ฟาร์ม 65,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ บริษัท ศิริเอี่ยมแสง ฟาร์ม จำกัด
217 ศิริโรจน์ ฟาร์ม 5,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท ศิริโรจน์ ฟาร์ม จำกัด
218 ศุขประยูรพัฒนา 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ศุขประยูรพัฒนา จำกัด
219 ศุภกฤต ฟาร์ม (2018) 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ศุภกฤต ฟาร์ม (2018) จำกัด
220 ศุภชัยฟาร์ม 5,000,000 คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภชัยฟาร์ม
221 ส.วิลาวัลย์ ฟาร์ม 1,000,000 ตาพระยา สระแก้ว บริษัท ส.วิลาวัลย์ ฟาร์ม จำกัด
222 ส.สุภาวรรณ 1,000,000 ตากฟ้า นครสวรรค์ บริษัท ส.สุภาวรรณ จำกัด
223 ส.สุภาวรรณ 2018 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ส.สุภาวรรณ 2018 จำกัด
224 สง่าฟาร์ม 11 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สง่าฟาร์ม 11
225 สตาร์ ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟาร์ม 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟาร์ม จำกัด
226 สมดุลย์ พิพัฒน์พงษ์ การฟาร์ม 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมดุลย์ พิพัฒน์พงษ์ การฟาร์ม
227 สมฤทัย ฟาร์ม 1,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท สมฤทัย ฟาร์ม จำกัด
228 สมศักดิ์ โกลด์เด้นท์ ฟาร์ม 25,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท สมศักดิ์ โกลด์เด้นท์ ฟาร์ม จำกัด
229 สมสวยฟาร์ม 500,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสวยฟาร์ม
230 สมหวังการเกษตร กรุ๊ป (2004) 50,000,000 หนองม่วง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหวังการเกษตร กรุ๊ป (2004)
231 สมานฟาร์ม 110 5,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานฟาร์ม 110
232 สยามโพลทรี่ อีควิปเม้นท์ 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท สยามโพลทรี่ อีควิปเม้นท์ จำกัด
233 สระขวัญฟาร์ม 2,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท สระขวัญฟาร์ม จำกัด
234 สร้างเจริญฟาร์ม (2018) 20,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท สร้างเจริญฟาร์ม (2018) จำกัด
235 สหจีพีฟาร์ม 10,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท สหจีพีฟาร์ม จำกัด
236 สหฟาร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล 36,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท สหฟาร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
237 สองพี่น้อง (2014) ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท สองพี่น้อง (2014) ฟาร์ม จำกัด
238 สัตว์ปีก แม่โจ้ 55 5,000,000 คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัตว์ปีก แม่โจ้ 55
239 สันติฟาร์ม (2014) 1,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท สันติฟาร์ม (2014) จำกัด
240 สามมา โกลด์ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท สามมา โกลด์ ฟาร์ม จำกัด
241 สามสหาย ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท สามสหาย ฟาร์ม จำกัด
242 สายฝน ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท สายฝน ฟาร์ม จำกัด
243 สำเภาทองฟาร์มพัฒนา 15,000,000 ตากฟ้า นครสวรรค์ บริษัท สำเภาทองฟาร์มพัฒนา จำกัด
244 สินพรพงศ์ 70,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท สินพรพงศ์ จำกัด
245 สินรัตนโชติฟาร์ม (2554) 1,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท สินรัตนโชติฟาร์ม (2554) จำกัด
246 สินรุ่งเรืองฟาร์ม 39,000,000 สังขะ สุรินทร์ บริษัท สินรุ่งเรืองฟาร์ม จำกัด
247 สีทองพัฒนาไก่ 20,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท สีทองพัฒนาไก่ จำกัด
248 สุกาญดา ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท สุกาญดา ฟาร์ม จำกัด
249 สุขฤทัย ฟาร์ม 1,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท สุขฤทัย ฟาร์ม จำกัด
250 สุขศิริ ฟาร์ม 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขศิริ ฟาร์ม
251 สุดใจ ฟาร์ม 1,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท สุดใจ ฟาร์ม จำกัด
252 สุพตะ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท สุพตะ ฟาร์ม จำกัด
253 สุพลชัยฟาร์ม 25,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท สุพลชัยฟาร์ม จำกัด
254 สุภมิตรอุตสาหกรรมฟาร์ม 21,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ บริษัท สุภมิตรอุตสาหกรรมฟาร์ม จำกัด
255 สุภรพัฒน์ 80,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท สุภรพัฒน์ จำกัด
256 สุภาวัตรการเกษตร 5,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท สุภาวัตรการเกษตร จำกัด
257 สุมนฟาร์ม 4,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท สุมนฟาร์ม จำกัด
258 สุรชัย คอนแทรคฟาร์มมิ่ง 10,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท สุรชัย คอนแทรคฟาร์มมิ่ง จำกัด
259 สุรวิชญ์ฟาร์ม 50,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท สุรวิชญ์ฟาร์ม จำกัด
260 สุรีรัตน์ฟาร์ม 10,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท สุรีรัตน์ฟาร์ม จำกัด
261 หนองใหญ่ พี.เอส ฟาร์ม 40,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท หนองใหญ่ พี.เอส ฟาร์ม จำกัด
262 หน้าเขา กรีนลีฟ 1,000,000 ตะโหมด พัทลุง บริษัท หน้าเขา กรีนลีฟ จำกัด
263 หรรษา การ์เด้นท์ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท หรรษา การ์เด้นท์ ฟาร์ม จำกัด
264 หรรษา เกษตร ฟาร์ม 1,000,000 เขาฉกรรจ์ สระแก้ว บริษัท หรรษา เกษตร ฟาร์ม จำกัด
265 หลิวทอง 625,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท หลิวทอง จำกัด
266 ห้วยแถลงฟาร์ม 1,500,000 ห้วยแถลง นครราชสีมา บริษัท ห้วยแถลงฟาร์ม จำกัด
267 อธิป ฟาร์ม 1,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท อธิป ฟาร์ม จำกัด
268 อภิญญา โพลทรี่ ฟาร์ม 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท อภิญญา โพลทรี่ ฟาร์ม จำกัด
269 อมรพัฒนาฟาร์ม 1,000,000 ชุมพวง นครราชสีมา บริษัท อมรพัฒนาฟาร์ม จำกัด
270 อรรณพชัยภูมิฟาร์ม 59,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด
271 อรวรรณฟาร์ม 39,000,000 ตากฟ้า นครสวรรค์ บริษัท อรวรรณฟาร์ม จำกัด
272 อริสราฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท อริสราฟาร์ม จำกัด
273 อัญชนะฟาร์ม 5,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัญชนะฟาร์ม
274 อัศวินไทย ฟาร์ม 3,335,900 ท่ายาง เพชรบุรี บริษัท อัศวินไทย ฟาร์ม จำกัด
275 อาชาไนยฟาร์ม 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท อาชาไนยฟาร์ม จำกัด
276 อารีรัตน์ชัยฟาร์ม 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีรัตน์ชัยฟาร์ม
277 อาร์เอส เทคโนโลยี ฟาร์ม 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์เอส เทคโนโลยี ฟาร์ม จำกัด
278 อินโดไชน่า โพลทรี 80,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท อินโดไชน่า โพลทรี จำกัด
279 อีสเทิร์นฟีดมิลล์ 39,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท อีสเทิร์นฟีดมิลล์ จำกัด
280 อุดมทวี ฟาร์ม 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทวี ฟาร์ม
281 ฮารีมา ทีเอช 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮารีมา ทีเอช จำกัด
282 เกษตรชล 20,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท เกษตรชล จำกัด
283 เกษตรชล 2559 32,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท เกษตรชล 2559 จำกัด
284 เกษตรสมหวัง 2017 5,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท เกษตรสมหวัง 2017 จำกัด
285 เกียรติคุณฟาร์ม 1,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท เกียรติคุณฟาร์ม จำกัด
286 เกี๊ยะ 2499 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท เกี๊ยะ 2499 จำกัด
287 เค.ที.ดับบลิว.บรอยเลอร์ 5,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี บริษัท เค.ที.ดับบลิว.บรอยเลอร์ จำกัด
288 เค.พี. บรอยเลอร์ 5,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท เค.พี. บรอยเลอร์ จำกัด
289 เค.พี.ฟาร์ม 2,500,000 หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี บริษัท เค.พี.ฟาร์ม จำกัด
290 เคเอ 88 ฟาร์ม 50,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท เคเอ 88 ฟาร์ม จำกัด
291 เจ.เจ. ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท เจ.เจ. ฟาร์ม จำกัด
292 เจ.เจ. ฟาร์ม 2 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท เจ.เจ. ฟาร์ม 2 จำกัด
293 เจ.เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็นจิเนียริ่ง
294 เจริญกุลฟาร์ม 4,950,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท เจริญกุลฟาร์ม จำกัด
295 เจริญกุลฟาร์ม 4,950,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกุลฟาร์ม
296 เจียมประสิทธิ์ 2,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียมประสิทธิ์
297 เจียสวัสดิ์ฟาร์ม 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียสวัสดิ์ฟาร์ม
298 เจเค 2019 1,000,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท เจเค 2019 จำกัด
299 เจเจ.แฟมิลี่โพลทรี้ฟาร์ม 197,000,000 โคกเจริญ ลพบุรี บริษัท เจเจ.แฟมิลี่โพลทรี้ฟาร์ม จำกัด
300 เซ่งเฮงฟาร์ม 66,250,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ บริษัท เซ่งเฮงฟาร์ม จำกัด
301 เดชา ปักธงชัย ฟาร์ม 2 44,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท เดชา ปักธงชัย ฟาร์ม 2 จำกัด
302 เด่นชัย ฟาร์ม 40,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท เด่นชัย ฟาร์ม จำกัด
303 เดลต้า โพลทรี (บ้านหนองกระทุ่ม) 7,000,000 หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี บริษัท เดลต้า โพลทรี (บ้านหนองกระทุ่ม) จำกัด
304 เดอะ เฮ็น ฟาร์ม 2,100,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เฮ็น ฟาร์ม
305 เดอะเกรทชิกเก้น 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะเกรทชิกเก้น จำกัด
306 เทพอัมพรฟาร์ม 5,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท เทพอัมพรฟาร์ม จำกัด
307 เนื่องจำนงค์ โพลทรีย์ 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท เนื่องจำนงค์ โพลทรีย์ จำกัด
308 เนื่องจำนงค์ฟาร์ม 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท เนื่องจำนงค์ฟาร์ม จำกัด
309 เนื่องจำนงค์ฟีด(2005) 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท เนื่องจำนงค์ฟีด(2005) จำกัด
310 เบสท์ ชิคส์ 918,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เบสท์ ชิคส์ จำกัด
311 เป็นหนึ่ง ฟาร์ม 1,000,000 หนองม่วง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นหนึ่ง ฟาร์ม
312 เพทาย ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท เพทาย ฟาร์ม จำกัด
313 เพอร์เฟ็ค กรีน ฟาร์ม 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท เพอร์เฟ็ค กรีน ฟาร์ม จำกัด
314 เพิ่มพูนฟาร์ม 5,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท เพิ่มพูนฟาร์ม จำกัด
315 เมืองทองฟาร์ม 304,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด
316 เมืองรัตน์ฟาร์ม 5,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท เมืองรัตน์ฟาร์ม จำกัด
317 เมืองอาร์ต 1,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองอาร์ต
318 เรืองศักดิ์ สหรุ่งเรือง 1,200,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศักดิ์ สหรุ่งเรือง
319 เลาขวัญ โพลทรี่ 1,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี บริษัท เลาขวัญ โพลทรี่ จำกัด
320 เลิศสุข ฟาร์ม 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เลิศสุข ฟาร์ม จำกัด
321 เสน่ห์ฟาร์ม (2014) 1,000,000 นาดี ปราจีนบุรี บริษัท เสน่ห์ฟาร์ม (2014) จำกัด
322 เสริมสินฟาร์ม 1,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมสินฟาร์ม
323 เสริมสุขเจริญฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท เสริมสุขเจริญฟาร์ม จำกัด
324 เสาวคนธ์ ฟาร์ม 15,200,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสาวคนธ์ ฟาร์ม
325 เอก คอมพลีท โซลูชั่น 2,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอก คอมพลีท โซลูชั่น จำกัด
326 เอกอัศวิน ฟาร์ม 4,068,400 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท เอกอัศวิน ฟาร์ม จำกัด
327 เอ็น แอนด์ เอ็น สไว ฟาร์ม 4,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น สไว ฟาร์ม จำกัด
328 เอ็นอาร์เค ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นอาร์เค ฟาร์ม
329 เอ็นเนอร์ยี่ฟาร์ม 13,500,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ฟาร์ม จำกัด
330 เอ็นเอส สิทธิชัยฟาร์ม 1,000,000 ศรีบรรพต พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอส สิทธิชัยฟาร์ม
331 เอ็ม แอล โกลด์เด้นท์ฟาร์ม 40,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท เอ็ม แอล โกลด์เด้นท์ฟาร์ม จำกัด
332 เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม 550,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด
333 เอส แอนด์ เจ ชิกเก้น ฟาร์ม 1,000,000 ประจันตคาม ปราจีนบุรี บริษัท เอส แอนด์ เจ ชิกเก้น ฟาร์ม จำกัด
334 เอส.พี. ฟาร์ม (2014) 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท เอส.พี. ฟาร์ม (2014) จำกัด
335 เอส.วี.ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท เอส.วี.ฟาร์ม จำกัด
336 เอส.เค.ฟาร์มโพลทรีย์ 2,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี บริษัท เอส.เค.ฟาร์มโพลทรีย์ จำกัด
337 เอส.เอ็ม.ฟาร์ม (2014) 1,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์ม (2014) จำกัด
338 เอสจี ฟาร์ม 3,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสจี ฟาร์ม
339 เอสพีพี ฟาร์ม 10,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท เอสพีพี ฟาร์ม จำกัด
340 เอสพีเอ็มฟาร์ม 34,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ บริษัท เอสพีเอ็มฟาร์ม จำกัด
341 เอเชีย โกลด์เด้นท์ ฟาร์ม 50,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท เอเชีย โกลด์เด้นท์ ฟาร์ม จำกัด
342 เอเซียร์เกาะรี 2017 19,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี บริษัท เอเซียร์เกาะรี 2017 จำกัด
343 เอเซียโพลทรีย์ 20,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเซียโพลทรีย์ จำกัด
344 เอเพ็กซ์ ฟาร์ม กรุ๊ป 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเพ็กซ์ ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด
345 เฮนนิก้าฟาร์ม 10,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท เฮนนิก้าฟาร์ม จำกัด
346 แดงหนุ่ม ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท แดงหนุ่ม ฟาร์ม จำกัด
347 แพลทตินั่มฟาร์ม 1,000,000 บ่อทอง ชลบุรี บริษัท แพลทตินั่มฟาร์ม จำกัด
348 แม็คดิส ฟาร์มมิ่ง 40,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท แม็คดิส ฟาร์มมิ่ง จำกัด
349 แม่ทาทองฟาร์ม 40,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท แม่ทาทองฟาร์ม จำกัด
350 แสงอรุณฟาร์ม 500,000 บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอรุณฟาร์ม
351 แหลมทองฟาร์ม 210,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด
352 แอล พี เอฟ คอนเทรคฟาร์ม 5,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท แอล พี เอฟ คอนเทรคฟาร์ม จำกัด
353 โกรว์อัพ บรีดเดอร์ 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท โกรว์อัพ บรีดเดอร์ จำกัด
354 โกลเด้น ฟาร์มโคราช 50,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โกลเด้น ฟาร์มโคราช จำกัด
355 โกลเด้น โพลทรีย์ ฟาร์ม 4,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี บริษัท โกลเด้น โพลทรีย์ ฟาร์ม จำกัด
356 โคราชโพทรีย์ 180,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โคราชโพทรีย์ จำกัด
357 โชคนันทวีร์ 15,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท โชคนันทวีร์ จำกัด
358 โชคพชรฟาร์ม 20,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท โชคพชรฟาร์ม จำกัด
359 โชคสิริ ฟาร์ม 1,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสิริ ฟาร์ม
360 โชคอุทัย ฟาร์ม 5,000,000 สทิงพระ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุทัย ฟาร์ม
361 โชคเจริญโพลทรี่ 10,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท โชคเจริญโพลทรี่ จำกัด
362 โชคแสงอรุณฟาร์ม 2,000,000 คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคแสงอรุณฟาร์ม
363 โนนผักหวานฟาร์ม 25,000,000 โชคชัย นครราชสีมา บริษัท โนนผักหวานฟาร์ม จำกัด
364 โพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม 436,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท โพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม จำกัด
365 โยธินฟาร์ม 2017 1,000,000 ซับใหญ่ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธินฟาร์ม 2017
366 โรงสี หิรัณย์จรัส 100,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท โรงสี หิรัณย์จรัส จำกัด
367 โอบีเอส ฟาร์ม 13,500,000 หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอบีเอส ฟาร์ม
368 ใสเย็นฟาร์ม 500,000 ห้วยแถลง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสเย็นฟาร์ม
369 ไก่ และ ฟาร์ม ที.บี.เอ็น 4,500,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไก่ และ ฟาร์ม ที.บี.เอ็น
370 ไก่ทองฟาร์ม 30,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท ไก่ทองฟาร์ม จำกัด
371 ไก่รุ่งเรือง ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ไก่รุ่งเรือง ฟาร์ม จำกัด
372 ไก่ไทย 10,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไก่ไทย จำกัด
373 ไทย ชิคเก้น ฟาร์ม 5,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ไทย ชิคเก้น ฟาร์ม จำกัด
374 ไทย ฟู้ดส์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง 125,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย ฟู้ดส์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด
375 ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟาร์ม 1,200,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟาร์ม จำกัด
376 ไทย เบสท์ โพลทรี 80,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย เบสท์ โพลทรี จำกัด
377 ไทย เอสพีเอฟ 130,000,000 เมืองนครนายก นครนายก บริษัท ไทย เอสพีเอฟ จำกัด
378 ไทยณรงค์ ฟาร์ม 12,900,000 สูงเนิน นครราชสีมา บริษัท ไทยณรงค์ ฟาร์ม จำกัด
379 ไทยรุ่งเรืองนาดี 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ไทยรุ่งเรืองนาดี จำกัด
380 ไทยเจริญพัฒนาเกษตรผสมผสาน 70,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท ไทยเจริญพัฒนาเกษตรผสมผสาน จำกัด
381 ไทยเอกฟาร์ม 100,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท ไทยเอกฟาร์ม จำกัด
382 ไพรัช ฟาร์ม1 3,000,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี บริษัท ไพรัช ฟาร์ม1 จำกัด
383 ไพโรจน์ พรอสเพอริตี้ ฟาร์ม 4,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโรจน์ พรอสเพอริตี้ ฟาร์ม
384 ไพโรจน์โพลทรีย์ 28,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี บริษัท ไพโรจน์โพลทรีย์ จำกัด
385 ไวท์ ชิกเค้น ฟาร์ม 20,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท ไวท์ ชิกเค้น ฟาร์ม จำกัด
386 ไอ เอ็ม ฟาร์ม 20,000,000 ท่าตูม สุรินทร์ บริษัท ไอ เอ็ม ฟาร์ม จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ