รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่เนื้อ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไก่เนื้อ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ... ชัยทักษิณฟาร์ม ... 1,000,000 ราชบุรี บ้านคา
2 168 แกรนด์ คอร์ป. 5,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
3 3 เอ็น ฟาร์ม 40,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
4 4 เอ็น ฟาร์ม 40,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
5 8 สุ ไก่รุ่นฟาร์ม 20,000,000 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต
6 89 เกษตรภัณฑ์ 55,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
7 89 ทรัพย์เจริญ 35,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
8 89 บริหารจัดการของเสียฟาร์ม 5,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
9 89 บุญเจริญ 35,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
10 89 บุญทวี 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
11 89เพิ่มพูนทรัพย์ 35,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
12 ก กาญจน14 2,500,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
13 ก.รัฐพล ฟาร์ม 5,000,000 นครราชสีมา พิมาย
14 กตพล ฟาร์ม 1,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
15 กนกวรรณ 2018 ฟาร์ม 500,000 พัทลุง ศรีบรรพต
16 กฤตการเกษตร 5,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
17 กฤษณภัทร ฟาร์ม 1,200,000 ลพบุรี โคกสำโรง
18 กลิ่นประทุมแป้นเปีย 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
19 กษมวรรณฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง ป่าบอน
20 กสิณ ฟาร์ม 16,000,000 บุรีรัมย์ บ้านกรวด
21 กาญจน โพลทรี ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ
22 กานต์ โภคภัณฑ์ 5,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
23 กิจสมหวัง การเกษตร 5,000,000 ลพบุรี หนองม่วง
24 กิตติภัทร ฟาร์ม 500,000 พัทลุง ควนขนุน
25 กีวี่24 1,000,000 เชียงใหม่ ฝาง
26 กุ๊กไก่ ฟาร์ม 7,000,000 นครสวรรค์ ท่าตะโก
27 กุลศิริฟาร์ม(2020) 30,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
28 เกตฟาร์มไก่ 1,000,000 พัทลุง ปากพะยูน
29 เกตุนาคินทร์ 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
30 เกษตรชล 20,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม
31 เกษตรชล 2559 32,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
32 เกษตรศิลป์พล 1,000,000 ลำพูน บ้านโฮ่ง
33 เกียรติยศ ฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
34 เกี๊ยะ 2499 1,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี
35 แก่นจันทร์ฟาร์ม 5,000,000 พิษณุโลก วัดโบสถ์
36 โกรว์อัพ บรีดเดอร์ 5,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
37 โกลเด้น โพลทรีย์ ฟาร์ม 4,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ
38 โกลเด้น ฟาร์มโคราช 50,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
39 โกลเดนท์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ 48,000,000 ลพบุรี บ้านหมี่
40 ไก่ และ ฟาร์ม ที.บี.เอ็น 4,500,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
41 ไก่ทองฟาร์ม รัตภูมิ 1,000,000 สงขลา รัตภูมิ
42 ไก่ทองฟาร์ม 30,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง
43 ไก่บ้าน ตะนาวศรี 3,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
44 ไก่รุ่งเรือง 2021 1,000,000 พิษณุโลก นครไทย
45 ไก่สมบูรณ์ฟาร์ม คุณโยธิน 5,000,000 เชียงใหม่ สันป่าตอง
46 ไก่สมบูรณ์ฟาร์ม บีพี 1,000,000 เชียงใหม่ สันป่าตอง
47 ไก่สมบูรณ์ฟาร์ม สายสมร 1,000,000 เชียงใหม่ สันป่าตอง
48 ข้าวหอมข้าวใหม่ 1,000,000 สระบุรี แก่งคอย
49 ขุมทรัพย์ ฟาร์ม 4,500,000 ชัยนาท หันคา
50 เข่งฮวด ฟาร์ม 1,000,000 ตรัง เมืองตรัง
51 คงฟูจิฟาร์ม 15,500,000 นครราชสีมา คง
52 คล่องเจริญฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง ป่าบอน
53 คะนองฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด
54 คำแปลง ฟาร์ม 1,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
55 คำแปลงฟาร์มสอง 4,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
56 คิว ซี เอฟ 125,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
57 คุณแพร ฟาร์ม 4,000,000 สงขลา สทิงพระ
58 คูณใหญ่ฟาร์ม 10,000,000 ลพบุรี โคกสำโรง
59 เค.ที.ดับบลิว.บรอยเลอร์ 5,000,000 ลพบุรี บ้านหมี่
60 เค.พี. บรอยเลอร์ 5,000,000 ลพบุรี หนองม่วง
61 เค.พี.ฟาร์ม 2,500,000 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ
62 เคพีเอ็ม.ฟาร์ม 2,000,000 พัทลุง ป่าบอน
63 เคเอ 88 ฟาร์ม 50,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
64 เคเอส ฟาร์ม 1,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม
65 โคราช ไก่พื้นเมืองอีสาน 2,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
66 โคราชโพทรีย์ 180,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
67 จตุรฉัตร เอส.เค.ฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง ศรีบรรพต
68 จตุรเทพ ฟาร์ม 5,000,000 ลพบุรี สระโบสถ์
69 จรัญ ฟาร์ม 3 1,000,000 พิจิตร วังทรายพูน
70 จเรฟาร์ม 8,000,000 บุรีรัมย์ บ้านกรวด
71 จักรพรรณฟาร์ม 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
72 จักริน ฟาร์ม 25,000,000 บุรีรัมย์ กระสัง
73 จัตุรัสพัฒนาฟาร์ม 2,500,000 ชัยภูมิ เทพสถิต
74 จันทร์เจริญฟาร์ม 18,000,000 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์
75 จันทร์ในน้ำ 1,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
76 จารุภัทร์ ฟาร์ม 5,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
77 จินตนาฟาร์มกรู๊ป 5,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
78 จินฮงฟาร์ม 2004 3,000,000 สุพรรณบุรี สามชุก
79 จิรัฏฐ์ 2002 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
80 จีเคเค เบทเตอร์ เซอร์วิส 5,000,000 ราชบุรี โพธาราม
81 จีพี บรีดดิ้ง 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
82 จุมพฎ ฟาร์ม 88 1,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
83 จุฬารัตน์ฟาร์ม2018 2,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง
84 เจ 88 ฟาร์ม 26,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
85 เจ เค ฟาร์ม 500,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
86 เจ.เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 ลพบุรี พัฒนานิคม
87 เจเค 2019 1,000,000 สระบุรี เสาไห้
88 เจเจ.แฟมิลี่โพลทรี้ฟาร์ม 197,000,000 ลพบุรี โคกเจริญ
89 เจนพูนทรัพย์ ฟาร์ม 4,500,000 พิษณุโลก พรหมพิราม
90 เจพี ฟาร์ม 2021 5,000,000 พิษณุโลก วัดโบสถ์
91 เจพีอินเตอร์ฟาร์ม 5,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
92 เจริญกุลฟาร์ม 4,950,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว
93 เจริญกุลฟาร์ม 4,950,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว
94 เจริญโพลทรี 35,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง
95 เจียสวัสดิ์ฟาร์ม 1,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
96 ฉวีวรรณ ฟาร์ม 99,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
97 ฉายจันทร์ฟาร์ม 45,000,000 ลพบุรี โคกสำโรง
98 ฉายแสงฟาร์ม 5,000,000 ชัยนาท มโนรมย์
99 ชนันธรฟาร์ม 2020 1,000,000 พิจิตร วชิรบารมี
100 ชลสิทธิฟาร์ม 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ