รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 4 พี่น้องฟาร์ม 2,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว
2 กรุงสยามฟาร์ม (1992) 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
3 กวงฮั้วฟาร์ม (เอ.บี) 2,000,000 เพชรบูรณ์ หล่มสัก
4 กว้างไพศาล ฟาร์ม 2 25,000,000 สุพรรณบุรี สามชุก
5 กวิณ ฟาร์ม 1,000,000 น่าน เวียงสา
6 กองเงินกองทอง 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
7 ก้าวมงคล ฟาร์ม 200,000 เชียงใหม่ ฝาง
8 กิจเจริญ ฟาร์ม 1,000,000 ปราจีนบุรี นาดี
9 กิตติภูมิ โภคภัณฑ์ 5,000,000 ชัยภูมิ เนินสง่า
10 เกิดมงคล 5,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ
11 โกลด์ ชิคเก้น 1,000,000 พะเยา เมืองพะเยา
12 โกลเด้น ชิคเก้น ฟาร์ม 3 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
13 โกวเซ้มฟาร์ม 5,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
14 ไก่ทอง ฟาร์ม 2020 5,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
15 ไก่ทองคำ ฟาร์ม 2020 5,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
16 ไก่พันธุ์ พีพี แก่งคอย 105,000,000 สระบุรี แก่งคอย
17 ขวัญเกษมโภคภัณฑ์ 5,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว
18 ขวัญชนกฟาร์ม 13,000,000 พังงา ตะกั่วป่า
19 ครบุรีโกลด์เด้นฟาร์ม 2,000,000 นครราชสีมา ครบุรี
20 คัดพันธุ์ไก่ชนเมืองมหา 1,155,000 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
21 จงเจริญสุขฟาร์ม 25,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
22 จิตจรัสโภคภัณฑ์ 500,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
23 เจราวัฒน์ รุ่งนิรันดร์ 1,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว
24 เจริญผล พัฒนา 18 1,000,000 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ
25 เจริญผลฟาร์ม 9913 5,000,000 ชัยภูมิ แก้งคร้อ
26 เจริญพงษ์ ฟาร์ม 5,000,000 ระยอง เมืองระยอง
27 ชรินทร์ฟาร์ม 1,000,000 เชียงใหม่ พร้าว
28 ชัยรุ่งเรือง ฟาร์ม 5,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล
29 โชคชัย โพลทรี 66,500,000 นครราชสีมา จักราช
30 โชคทวีทรัพย์ ฟาร์ม 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
31 โชติธนินท์ ฟาร์ม 33,250,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
32 ซัน บรีดเดอร์ส 146,100,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
33 ซันฟาร์ม 70,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
34 ซี.เอ็น. โกลด์ เทรด 1,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี
35 โซเฟีย แอนด์ เกศษิณี 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
36 ณัฐรดา ฟาร์ม 300,000 พิษณุโลก วังทอง
37 ดวงเจริญฟาร์ม 2,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
38 เด่นกระจ่าง ฟาร์ม 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
39 เดอะ ทเวนตี้ ฟาร์ม 5,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
40 ต้นฝ้าย ใบเฟิร์น ฟาร์ม 10,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
41 ตรัยมงคลกูลฟาร์ม 20,000,000 ราชบุรี โพธาราม
42 ตั้งใจสุขสำราญ ฟาร์ม 20,000,000 ปราจีนบุรี นาดี
43 เตรียมไข่ 1,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
44 ถวิลฟาร์ม 2,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
45 ทรงชัย 999 200,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
46 ทรัพย์ถาวร 64 ฟาร์ม 5,000,000 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
47 ทรัพย์ไพศาล ฟาร์ม 21,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
48 ทรัพย์ไพศาล เอส พี เอส 20,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
49 ทรัพย์ภานุ 2017 5,000,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว
50 ทรัพย์รุ่งเรืองชัย ฟาร์ม 5,000,000 นครนายก บ้านนา
51 ทรัพย์เอี่ยมเจริญ 5,000,000 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น
52 ทรัพย์เอี่ยมเจริญฟาร์ม 5,000,000 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น
53 ทริปเปิล-เอฟ 999 5,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
54 ทศวรรษ รังนก 5,000,000 ปัตตานี โคกโพธิ์
55 ทองวรรณทวี 5,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว
56 ท็อปธุรกิจการเกษตร 170,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
57 ทายาทมังกรฟาร์ม 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
58 ทิพย์วนาฟาร์ม 25,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง
59 ทิพยา ฟาร์ม 3 10,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
60 ทีเคเอ็ม ฟาร์ม 2019 37,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
61 ทีเคเอ็ม ฟาร์ม 25,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
62 ธนเดชฟาร์ม 300,000 พิษณุโลก วังทอง
63 ธนายุต ฟาร์ม 5,000,000 ราชบุรี โพธาราม
64 ธนาโรจน์ ฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด
65 ธนาสินฟาร์ม 32,000,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
66 ธนาสิริการเกษตร 15,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
67 ธรากร789 1,000,000 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์
68 นภกมล ฟาร์ม 1,000,000 มหาสารคาม โกสุมพิสัย
69 บรรจงเจริญฟาร์ม 1 (หนองลีซอ) 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
70 บรรจงเจริญฟาร์ม 2 34,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
71 บรรจงเจริญฟาร์ม 4 28,200,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
72 บรรจงเจริญฟาร์ม88 25,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
73 บั๊ก แดดดี้ 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
74 บัวตองฟาร์ม 20,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
75 บัวสวรรค์ฟาร์ม 20,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
76 บ้านสวนคลองสามวา 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
77 บี บี ฟาร์ม 60,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว
78 บี.เอ็น.ฟาร์ม 35,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
79 บุญโกศล 5,000,000 นครราชสีมา สูงเนิน
80 บุญยังฟาร์ม(โนนสมบูรณ์) 20,000,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก
81 บุญวนาฟาร์ม 33,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง
82 เบิร์ด อาร์ อัส (ไทยแลนด์) 2,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
83 ปณชัย การเกษตร เจริญทรัพย์ 5,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
84 ปณชัยการเกษตร อินดี้ เจริญทรัพย์ 42,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
85 ประคองชัย ฟาร์ม 5,000,000 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์
86 ประยงค์ ฟาร์ม110 2,000,000 ชัยภูมิ เทพสถิต
87 ประสงค์กิจเจริญรุ่งเรืองฟาร์ม 2,000,000 ชัยภูมิ ซับใหญ่
88 ประสงค์ชัยฟาร์ม 2,000,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว
89 ปัญญาภา 1,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
90 ปิติโรจน์ ฟาร์ม 100,000,000 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ
91 แปลงใหญ่ไก่งวงตักสิลา 30,000 มหาสารคาม กันทรวิชัย
92 พงษ์พานิช ฟาร์ม 3,000,000 ปราจีนบุรี นาดี
93 พชร ภวดีฟาร์ม 300,000 พิษณุโลก วังทอง
94 พรศักดิ์ 2017 5,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
95 พรีมมี่ฟาร์ม 5,000,000 ลำปาง ห้างฉัตร
96 พัชรากร ฟาร์ม 1,000,000 ปราจีนบุรี นาดี
97 พิศฐ์ศักดิ์ บรอยเลอร์ ฟาร์ม 5,000,000 ราชบุรี บางแพ
98 พี เจ โพลทรี 15,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
99 พี.ที.ฟาร์ม 46,000,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
100 พีพี ฟาร์ม (ปราจีนบุรี) 20,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ