รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 89เพิ่มพูนทรัพย์ 35,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย บริษัท 89เพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด
2 กฤษณะยิ่งเจริญฟาร์ม 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท กฤษณะยิ่งเจริญฟาร์ม จำกัด
3 ขวัญเกษมโภคภัณฑ์ 5,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเกษมโภคภัณฑ์
4 ครบุรีโกลด์เด้นฟาร์ม 2,000,000 นครราชสีมา ครบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครบุรีโกลด์เด้นฟาร์ม
5 จงเจริญสุขฟาร์ม 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท จงเจริญสุขฟาร์ม จำกัด
6 จตุรเทพ ฟาร์ม 1,000,000 ลพบุรี สระโบสถ์ บริษัท จตุรเทพ ฟาร์ม จำกัด
7 จักริน ฟาร์ม 25,000,000 บุรีรัมย์ กระสัง บริษัท จักริน ฟาร์ม จำกัด
8 จิตจรัสโภคภัณฑ์ 500,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตจรัสโภคภัณฑ์
9 จินฮงฟาร์ม 2004 3,000,000 สุพรรณบุรี สามชุก บริษัท จินฮงฟาร์ม 2004 จำกัด
10 ชัยรุ่งเรือง ฟาร์ม 5,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรือง ฟาร์ม
11 ซันฟาร์ม 70,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด
12 ซันอโกร 518,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ซันอโกร จำกัด
13 ต้นฝ้าย ใบเฟิร์น ฟาร์ม 5,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท ต้นฝ้าย ใบเฟิร์น ฟาร์ม จำกัด
14 ถวิลฟาร์ม 2,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถวิลฟาร์ม
15 ถาวรพัฒน์ ฟาร์ม 33,250,000 นครราชสีมา โชคชัย บริษัท ถาวรพัฒน์ ฟาร์ม จำกัด
16 ทรงชัย 999 200,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงชัย 999
17 ทรัพย์ภานุ 2017 5,000,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ภานุ 2017
18 ทรัพย์รุ่งเรืองชัย ฟาร์ม 5,000,000 นครนายก บ้านนา บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองชัย ฟาร์ม จำกัด
19 ทรัพย์อนันต์โชคชัยฟาร์ม 4,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์โชคชัยฟาร์ม
20 ทศวรรษ รังนก 5,000,000 ปัตตานี โคกโพธิ์ บริษัท ทศวรรษ รังนก จำกัด
21 ทองวรรณทวี 5,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองวรรณทวี
22 ท็อปธุรกิจการเกษตร 170,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว บริษัท ท็อปธุรกิจการเกษตร จำกัด
23 ทิพยา ฟาร์ม 3 5,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท ทิพยา ฟาร์ม 3 จำกัด
24 ทิพย์วนาฟาร์ม 25,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง บริษัท ทิพย์วนาฟาร์ม จำกัด
25 ทิพย์เจริญ โพลทรี 2,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง บริษัท ทิพย์เจริญ โพลทรี จำกัด
26 ทิพวินฟาร์ม 38,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง บริษัท ทิพวินฟาร์ม จำกัด
27 ทีเคเอ็ม ฟาร์ม 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท ทีเคเอ็ม ฟาร์ม จำกัด
28 ทีเคเอ็ม ฟาร์ม 2019 35,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท ทีเคเอ็ม ฟาร์ม 2019 จำกัด
29 ธนาสินฟาร์ม 32,000,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ บริษัท ธนาสินฟาร์ม จำกัด
30 ธนาสิริการเกษตร 15,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท ธนาสิริการเกษตร จำกัด
31 นพกาลเจริญฟาร์ม 1,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม บริษัท นพกาลเจริญฟาร์ม จำกัด
32 นภกมล ฟาร์ม 1,000,000 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภกมล ฟาร์ม
33 นันท์นภัส รุ่งเรือง 1,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันท์นภัส รุ่งเรือง
34 นาคประกาศิต 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว บริษัท นาคประกาศิต จำกัด
35 นิยมทรัพย์ ฟู้ดส์ 30,000,000 นครปฐม ดอนตูม บริษัท นิยมทรัพย์ ฟู้ดส์ จำกัด
36 บรรจงเจริญฟาร์ม 1 (หนองลีซอ) 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท บรรจงเจริญฟาร์ม 1 (หนองลีซอ) จำกัด
37 บรรจงเจริญฟาร์ม 4 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท บรรจงเจริญฟาร์ม 4 จำกัด
38 บัวตองฟาร์ม 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท บัวตองฟาร์ม จำกัด
39 บัวสวรรค์ฟาร์ม 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท บัวสวรรค์ฟาร์ม จำกัด
40 บัวหลวงฟาร์ม 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท บัวหลวงฟาร์ม จำกัด
41 บี บี ฟาร์ม 60,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว บริษัท บี บี ฟาร์ม จำกัด
42 บี.เอ็น.ฟาร์ม 35,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท บี.เอ็น.ฟาร์ม จำกัด
43 บุญยังฟาร์ม(โนนสมบูรณ์) 20,000,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก บริษัท บุญยังฟาร์ม(โนนสมบูรณ์) จำกัด
44 บุญฤทธิ์ฟาร์ม 1,000,000 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ บริษัท บุญฤทธิ์ฟาร์ม จำกัด
45 บุญวนาฟาร์ม 33,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง บริษัท บุญวนาฟาร์ม จำกัด
46 บุญโกศล 5,000,000 นครราชสีมา สูงเนิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญโกศล
47 ปณชัยการเกษตร อินดี้ เจริญทรัพย์ 5,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง บริษัท ปณชัยการเกษตร อินดี้ เจริญทรัพย์ จำกัด
48 ประคองชัย ฟาร์ม 5,000,000 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประคองชัย ฟาร์ม
49 ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 4,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
50 ประยงค์ ฟาร์ม110 2,000,000 ชัยภูมิ เทพสถิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยงค์ ฟาร์ม110
51 ประสงค์กิจเจริญรุ่งเรืองฟาร์ม 2,000,000 ชัยภูมิ ซับใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์กิจเจริญรุ่งเรืองฟาร์ม
52 ประสงค์ชัยฟาร์ม 2,000,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ชัยฟาร์ม
53 ประสิทธิ์เกษตร ฟาร์ม 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์เกษตร ฟาร์ม
54 ปัญญาภา 1,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง บริษัท ปัญญาภา จำกัด
55 ปิติโรจน์ ฟาร์ม 100,000,000 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ บริษัท ปิติโรจน์ ฟาร์ม จำกัด
56 พรศักดิ์ 2017 5,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศักดิ์ 2017
57 พรเจริญฟาร์ม 1,000,000 ชัยภูมิ เทพสถิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญฟาร์ม
58 พ๊อตเตอร์ฟาร์ม 15,000,000 นครราชสีมา สูงเนิน บริษัท พ๊อตเตอร์ฟาร์ม จำกัด
59 พัชรากร ฟาร์ม 1,000,000 ปราจีนบุรี นาดี บริษัท พัชรากร ฟาร์ม จำกัด
60 พาณิภัค ฟาร์ม 1,000,000 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาณิภัค ฟาร์ม
61 พี.ที.ฟาร์ม 46,000,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย บริษัท พี.ที.ฟาร์ม จำกัด
62 พี.เอ็ม.ทรัพย์เพิ่มพูน 1,000,000 พัทลุง ป่าบอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.ทรัพย์เพิ่มพูน
63 พีพี ฟู้ด ลพบุรี 175,886,704 ลพบุรี ท่าวุ้ง บริษัท พีพี ฟู้ด ลพบุรี จำกัด
64 พีเอ ปรารถนาพร 100,000,000 ชลบุรี บ่อทอง บริษัท พีเอ ปรารถนาพร จำกัด
65 พุทธิวัธน์ฟาร์ม 300,000 พัทลุง ตะโหมด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธิวัธน์ฟาร์ม
66 ฟาร์มเมชแฮทเชอรี่ 250,000,000 เพชรบุรี ชะอำ บริษัท ฟาร์มเมชแฮทเชอรี่ จำกัด
67 ฟาร์มไก่ แอนด์ การ์เดน โฮม 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มไก่ แอนด์ การ์เดน โฮม
68 ภูมิศรีสุวรรณ 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท ภูมิศรีสุวรรณ จำกัด
69 มณีพัฒนฟาร์ม 1991 45,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท มณีพัฒนฟาร์ม 1991 จำกัด
70 มานิต ฟาร์ม 3,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานิต ฟาร์ม
71 มิตรอำนวย 20,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บริษัท มิตรอำนวย จำกัด
72 ยิ่งเจริญ ฟาร์ม 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท ยิ่งเจริญ ฟาร์ม จำกัด
73 วรวัชร์ฟาร์ม 3,500,000 เพชรบุรี ชะอำ บริษัท วรวัชร์ฟาร์ม จำกัด
74 วังใหม่ โลจิสติก 2,000,000 สระแก้ว วังสมบูรณ์ บริษัท วังใหม่ โลจิสติก จำกัด
75 วันชัย(2017) ฟาร์ม 5,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัย(2017) ฟาร์ม
76 วานิชฟาร์ม 10,000,000 ลพบุรี หนองม่วง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิชฟาร์ม
77 วิเชียรชัยฟาร์ม 2,000,000 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรชัยฟาร์ม
78 ศรีสุพรรณ อินเตอร์ 2,000,000 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ อินเตอร์
79 ศรีสุวรรณการเกษตร 20,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท ศรีสุวรรณการเกษตร จำกัด
80 ศรีโรจน์ ฟาร์ม 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท ศรีโรจน์ ฟาร์ม จำกัด
81 ศักดิ์ชัย ไทย ฟูด 1,000,000 พัทลุง ป่าพะยอม บริษัท ศักดิ์ชัย ไทย ฟูด จำกัด
82 ศิวนาถ ฟาร์ม 3,000,000 ชัยภูมิ เทพสถิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวนาถ ฟาร์ม
83 สมบูรณ์ทรัพย์การเกษตร 15,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท สมบูรณ์ทรัพย์การเกษตร จำกัด
84 สมมุ่งฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด บริษัท สมมุ่งฟาร์ม จำกัด
85 สมาน สานทรัพย์ 1,000,000 เพชรบุรี บ้านลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาน สานทรัพย์
86 สมาร์ทไฟท์ติ้งค็อก ฮัท 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ทไฟท์ติ้งค็อก ฮัท
87 สมุย กรีน ฟาร์มเมอร์ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บริษัท สมุย กรีน ฟาร์มเมอร์ จำกัด
88 สมโภชน์ฟาร์ม 2 5,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท สมโภชน์ฟาร์ม 2 จำกัด
89 สยาม โกลเด้น ชิกเก้น 5,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โกลเด้น ชิกเก้น
90 สยามกิจรุ่งเรือง 3,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร บริษัท สยามกิจรุ่งเรือง จำกัด
91 สระบัว 1,000,000 ลพบุรี โคกสำโรง บริษัท สระบัว จำกัด
92 สหบรอยเลอร์ 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท สหบรอยเลอร์ จำกัด
93 สอนเพชรพรเจริญ ฟาร์ม 2,000,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนเพชรพรเจริญ ฟาร์ม
94 สะอ๊อดรุ่งเรืองกิจ 3,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะอ๊อดรุ่งเรืองกิจ
95 สัตว์ปีก แม่โจ้ 55 (บ้านแท่น) 1,000,000 ชัยภูมิ บ้านแท่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัตว์ปีก แม่โจ้ 55 (บ้านแท่น)
96 สาคร ฟาร์ม 1,000,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาคร ฟาร์ม
97 สายฟาร์ม 2017 1,000,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฟาร์ม 2017
98 สิตา ฟาร์ม 1,000,000 อุตรดิตถ์ ตรอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิตา ฟาร์ม
99 สินเจริญฟาร์ม 300,000 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเจริญฟาร์ม
100 สีดาฟาร์ม 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท สีดาฟาร์ม จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ