รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงนกกระจอกเทศและนกอีมู

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงนกกระจอกเทศและนกอีมู

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ฟาร์มพิจิตรไทยปศุสัตว์ 69,390,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟาร์มพิจิตรไทยปศุสัตว์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ