รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไหมผีเสื้อและแมลง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงไหมผีเสื้อและแมลง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กอบเกียรติอินกรีเดียนส์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
2 เกษตรกรทำนา นาสนุ่น 70,000 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ
3 เกษตรแปลงใหญ่บ้านประดู่ 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
4 คริค ฟิท 150,000 เชียงใหม่ สันทราย
5 ไทย เอนโท ฟู้ด 30,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
6 ไบโอบัก 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
7 แปลงใหญ่หม่อนไหม บ้านสวนกล้วย 32 หมู่ที่ 6 1,000,000 ขอนแก่น ภูเวียง
8 ฟาร์มด้วงมะพร้าวออมตังค์ 1,000,000 เลย นาด้วง
9 ภูเกษตร เทรดดิ้ง 1,000,000 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ
10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่เส้นไหมบ้านโนนชัยศรี 1,000,000 ร้อยเอ็ด พนมไพร
11 เวิร์ม เฟรนด์ชิป คลับ 5,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
12 สยามบัตเตอร์ฟลายฟาร์ม 3,500,000 แพร่ วังชิ้น
13 หม่อนไหมดงกล้วย 100,000 กาฬสินธุ์ ดอนจาน
14 หม่อนไหมรุ่งเรือง 50,000 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ
15 หม่อนไหมศรีสำราญ 1,170,000 ชัยภูมิ คอนสวรรค์
16 หอมหวน 1,000,000 นครปฐม พุทธมณฑล
17 เอ็นทีจีเอส คอร์เปอร์เรชั่น 20,000,000 เชียงใหม่ หางดง
18 เอสคอน เอสเตท 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
19 แอล.พี.เอส. (ไทยแลนด์) 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย


ข้อมูลผู้ประกอบการ