รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงนกนางแอ่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงนกนางแอ่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กลุ่มนกแอ่นอันดามัน 1,000,000 ระนอง เมืองระนอง
2 กิตติดา 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
3 เค.โอ.ซี.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 150,000,000 พัทลุง บางแก้ว
4 เคพี เพียว เบิร์ดส์ เนสท์ 3,000,000 เพชรบุรี บ้านแหลม
5 ช่วนยี่ อินดัสทรี 6,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
6 โชคกิตติ ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
7 ซิมม่าสยาม เบิร์ดเนสท์ 1,000,000 พังงา ตะกั่วป่า
8 ดีแอนด์แอล ไทย 60,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
9 ท่าทองรังนก 3,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
10 นวลจันทร์รังนก 100,000 ตรัง เมืองตรัง
11 เนเชอรัล เนสท์ 500,000,000 ตรัง หาดสำราญ
12 โนเบิล เบิร์ดเนส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 10,000,000 สงขลา หาดใหญ่
13 บลูเพิร์ล เบิร์ดเนส 5,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
14 บ้านรักนก 1,000,000 ระยอง แกลง
15 บี.วาย. บิวซิเนส 340,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
16 ปรายฟ้ารังนก 3,000,000 พัทลุง เมืองพัทลุง
17 ปารมี เบิร์ดเนสท์ 1,000,000 ระยอง แกลง
18 เพาเวอร์สตาร์เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
19 เพื่อนรังนก(2021) 1,000,000 กระบี่ เหนือคลอง
20 เยี่ยน เฟย กอง พัฒนา 2,000,000 ยะลา เบตง
21 รังนก ตรัง 10,000,000 ตรัง เมืองตรัง
22 รังนก ร้อยเกาะ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
23 รังนกแหลมทอง (สยาม) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
24 ไรช์ ปากพนัง อินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
25 เออีซี.เบิร์ดเนสท์ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ


ข้อมูลผู้ประกอบการ