รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำฟาร์มงู

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำฟาร์มงู

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ณรงค์ศักดิ์ฟาร์ม 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ณรงค์ศักดิ์ฟาร์ม จำกัด
2 โคลสด์-ไซเคิล บรีดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 6,000,000 ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ บริษัท โคลสด์-ไซเคิล บรีดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ