รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้ำ)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้ำ)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กฤษฎา ฟาร์ม 1,000,000 ยโสธร มหาชนะชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎา ฟาร์ม
2 กล้วย ฟาร์ม 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท กล้วย ฟาร์ม จำกัด
3 คณาธิป ฟาร์ม 200,000 ลำพูน ป่าซาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณาธิป ฟาร์ม
4 ชิณนิชา ฟาร์มเทค 200,000 ลำพูน ป่าซาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิณนิชา ฟาร์มเทค
5 ดัทช์ฟาร์ม 2,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง บริษัท ดัทช์ฟาร์ม จำกัด
6 ดีบี เคนเนลส์ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท ดีบี เคนเนลส์ จำกัด
7 ตุนย์ทรัพย์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท ตุนย์ทรัพย์ จำกัด
8 ทองเจริญทรัพย์สมบูรณ์ 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเจริญทรัพย์สมบูรณ์
9 ที.วี.เอฟ.ฟาร์มมิ่ง 2,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย บริษัท ที.วี.เอฟ.ฟาร์มมิ่ง จำกัด
10 ทีเค ฟาร์ม แอท ทีเค 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท ทีเค ฟาร์ม แอท ทีเค จำกัด
11 บ้านเจียมตัว ฟาร์ม 2,000,000 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บริษัท บ้านเจียมตัว ฟาร์ม จำกัด
12 บีเอ็มฟาร์ม 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท บีเอ็มฟาร์ม จำกัด
13 บุญยังฟาร์ม(สารภี) 40,000,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก บริษัท บุญยังฟาร์ม(สารภี) จำกัด
14 ป.หนูทอง 320,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.หนูทอง
15 ฟ้าใหม่ ฟาร์ม 5,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ฟ้าใหม่ ฟาร์ม จำกัด
16 ภัทรฟาร์ม (2518) 1,000,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรฟาร์ม (2518)
17 ภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม 3,000,000 น่าน ภูเพียง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม
18 มาคอ บรีดดิ้ง แอนด์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ 30,000,000 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน บริษัท มาคอ บรีดดิ้ง แอนด์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
19 ราโชฟาร์ม 1,000,000 สุรินทร์ ลำดวน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราโชฟาร์ม
20 วรยุทธฟาร์ม 1,000,000 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรยุทธฟาร์ม
21 วีระศักดิ์ฟาร์ม 2017 1,000,000 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระศักดิ์ฟาร์ม 2017
22 ส.วิวัฒน์ยิม 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ส.วิวัฒน์ยิม จำกัด
23 สหไทย ฟาร์ม 5,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร บริษัท สหไทย ฟาร์ม จำกัด
24 สิรีทรัพย์ 2560 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิรีทรัพย์ 2560
25 สุขกาย สุขใจ 88 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขกาย สุขใจ 88
26 ออสไทย แคปปิตอล 2,000,000 สุรินทร์ รัตนบุรี บริษัท ออสไทย แคปปิตอล จำกัด
27 อาร์ แอนด์ พี แฟมิลี่ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บริษัท อาร์ แอนด์ พี แฟมิลี่ จำกัด
28 เช็คโกเลต เพ็ท ฟูดส์ 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท เช็คโกเลต เพ็ท ฟูดส์ จำกัด
29 เดอะ ริช พลัส 88 3,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท เดอะ ริช พลัส 88 จำกัด
30 เทคโน ฟาร์ม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก บริษัท เทคโน ฟาร์ม จำกัด
31 เพชรสงวนฟาร์ม 800,000 บุรีรัมย์ คูเมือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสงวนฟาร์ม
32 เอ็นเคพี. รีเสิร์ช ฟาร์ม 1,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา บริษัท เอ็นเคพี. รีเสิร์ช ฟาร์ม จำกัด
33 เอส.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ 2562 5,000,000 กาฬสินธุ์ ยางตลาด บริษัท เอส.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ 2562 จำกัด
34 แรมโบ้ ด็อก ฟาร์ม 4,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บริษัท แรมโบ้ ด็อก ฟาร์ม จำกัด
35 โชคนำอินเตอร์ฟู้ดส์ 5,000,000 นครนายก เมืองนครนายก บริษัท โชคนำอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
36 ไอ.เอ็น.ที. 2556 6,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท ไอ.เอ็น.ที. 2556 จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ