รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้ำ)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้ำ)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กฤษฎา ฟาร์ม 1,000,000 มหาชนะชัย ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎา ฟาร์ม
2 กล้วย ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท กล้วย ฟาร์ม จำกัด
3 คณาธิป ฟาร์ม 200,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณาธิป ฟาร์ม
4 ชิณนิชา ฟาร์มเทค 200,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิณนิชา ฟาร์มเทค
5 ดัทช์ฟาร์ม 2,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท ดัทช์ฟาร์ม จำกัด
6 ดีบี เคนเนลส์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดีบี เคนเนลส์ จำกัด
7 ตุนย์ทรัพย์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ตุนย์ทรัพย์ จำกัด
8 ทองเจริญทรัพย์สมบูรณ์ 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเจริญทรัพย์สมบูรณ์
9 ที.วี.เอฟ.ฟาร์มมิ่ง 2,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ที.วี.เอฟ.ฟาร์มมิ่ง จำกัด
10 ทีเค ฟาร์ม แอท ทีเค 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทีเค ฟาร์ม แอท ทีเค จำกัด
11 บ้านเจียมตัว ฟาร์ม 2,000,000 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ บริษัท บ้านเจียมตัว ฟาร์ม จำกัด
12 บีเอ็มฟาร์ม 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท บีเอ็มฟาร์ม จำกัด
13 บุญยังฟาร์ม(สารภี) 40,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา บริษัท บุญยังฟาร์ม(สารภี) จำกัด
14 ป.หนูทอง 320,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.หนูทอง
15 ฟ้าใหม่ ฟาร์ม 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ฟ้าใหม่ ฟาร์ม จำกัด
16 ภัทรฟาร์ม (2518) 1,000,000 ศีขรภูมิ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรฟาร์ม (2518)
17 ภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม 3,000,000 ภูเพียง น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม
18 มาคอ บรีดดิ้ง แอนด์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ 30,000,000 คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา บริษัท มาคอ บรีดดิ้ง แอนด์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
19 ราโชฟาร์ม 1,000,000 ลำดวน สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราโชฟาร์ม
20 วรยุทธฟาร์ม 1,000,000 คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรยุทธฟาร์ม
21 วีระศักดิ์ฟาร์ม 2017 1,000,000 คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระศักดิ์ฟาร์ม 2017
22 ส.วิวัฒน์ยิม 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ส.วิวัฒน์ยิม จำกัด
23 สหไทย ฟาร์ม 5,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท สหไทย ฟาร์ม จำกัด
24 สิรีทรัพย์ 2560 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิรีทรัพย์ 2560
25 สุขกาย สุขใจ 88 3,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขกาย สุขใจ 88
26 ออสไทย แคปปิตอล 2,000,000 รัตนบุรี สุรินทร์ บริษัท ออสไทย แคปปิตอล จำกัด
27 อาร์ แอนด์ พี แฟมิลี่ 500,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์ แอนด์ พี แฟมิลี่ จำกัด
28 เช็คโกเลต เพ็ท ฟูดส์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เช็คโกเลต เพ็ท ฟูดส์ จำกัด
29 เดอะ ริช พลัส 88 3,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท เดอะ ริช พลัส 88 จำกัด
30 เทคโน ฟาร์ม 5,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท เทคโน ฟาร์ม จำกัด
31 เพชรสงวนฟาร์ม 800,000 คูเมือง บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสงวนฟาร์ม
32 เอ็นเคพี. รีเสิร์ช ฟาร์ม 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท เอ็นเคพี. รีเสิร์ช ฟาร์ม จำกัด
33 เอส.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ 2562 5,000,000 ยางตลาด กาฬสินธุ์ บริษัท เอส.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ 2562 จำกัด
34 แรมโบ้ ด็อก ฟาร์ม 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท แรมโบ้ ด็อก ฟาร์ม จำกัด
35 โชคนำอินเตอร์ฟู้ดส์ 5,000,000 เมืองนครนายก นครนายก บริษัท โชคนำอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
36 ไอ.เอ็น.ที. 2556 6,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ไอ.เอ็น.ที. 2556 จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ