รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 999 ฟาร์ม 1,000,000 สงขลา ควนเนียง
2 ก.ผาสุข 1,000,000 ปราจีนบุรี ประจันตคาม
3 ก.ศรีฉัตร ฟาร์ม 3,000,000 พัทลุง ควนขนุน
4 กนกชัยฟาร์ม 1,000,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ
5 กรวรรณ ฟาร์ม 1,000,000 ลำพูน แม่ทา
6 กรสิทธิ์ 888 500,000 ลำพูน ลี้
7 กรุ๊ป ทูเกเธอร์ 1,000,000 เพชรบูรณ์ ชนแดน
8 กลุ่มปลานิลแปลงใหญ่เวียงสา 1,000,000 น่าน เวียงสา
9 กลุ่มแพะแปลงใหญ่ลำสมพุง 300,000 สระบุรี มวกเหล็ก
10 กอบทรัพย์ เจริญปศุสัตว์ 10,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
11 ก้าวไกล รุ่งเรือง ฟาร์ม 200,000 ชัยภูมิ แก้งคร้อ
12 กิจเจริญโพลทรี 1999 37,000,000 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
13 กิจรุ่งเรือง ฟาร์ม 1,000,000 หนองบัวลำภู นาวัง
14 กิตติพิพัฒน์ 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
15 กิตติวัฒน์ฟาร์ม 5,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
16 กุลโรจน์ ฟาร์ม รุ่งเรือง 5,000,000 ลพบุรี หนองม่วง
17 เกษตรค้ำคูน 1,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว
18 เกษตรไทยพัฒนา 1,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
19 เกษตรแปลงใหญ่ จี.พี.เอส. 1,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
20 เกษตรพัฒนาท่าแพ 40,500 สตูล ท่าแพ
21 เกษวงษ์ฟาร์ม 5,000,000 กำแพงเพชร พรานกระต่าย
22 เกิดท้วม ฟาร์ม 500,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
23 แก้วฉัยยา 5,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
24 โกลด์มิลค์ฟาร์ม 40,000,000 เชียงใหม่ สารภี
25 ไก่พันธุ์ พีพี เพชรบูรณ์ 5,000,000 เพชรบูรณ์ ชนแดน
26 ขวัญทอง ฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง ป่าบอน
27 ครองเจริญ 5,000,000 สงขลา หาดใหญ่
28 ควนกาหลงพันธุ์ปลา 3,500,000 สตูล ควนกาหลง
29 ควายไทยวังจาน 50,000 มหาสารคาม โกสุมพิสัย
30 คำใหม่ ฟาร์ม 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
31 คุณา ฟาร์ม แอนด์ โค 1,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท
32 เค อี ฟาร์ม 8,000,000 นครราชสีมา ชุมพวง
33 เค เอ็น ทรัพย์ทวี ฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง กงหรา
34 เคซียู กรุ๊ป 69,000,000 ชัยนาท เนินขาม
35 เคพีเอส ฟาร์ม 140,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
36 โคขุน หมู่ 2 ทุ่งกระบ่ำ 10,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ
37 โคเนื้อสร้างชาติด่านแต้เข้มแข็ง 10,000 กาฬสินธุ์ ดอนจาน
38 โคฟเวอร์ ฟิช 888 1,000,000 กำแพงเพชร คลองขลุง
39 โคราช ไบโอฟาร์ม 10,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
40 โคลสด์-ไซเคิล บรีดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 22,000,000 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน
41 เงินประเสริฐ ฟาร์ม 2016 1,000,000 สุพรรณบุรี สามชุก
42 จรสฟาร์ม 1,000,000 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน
43 จรัสรวีฟาร์ม 1,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
44 จอมเดชฟาร์ม 1,000,000 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ
45 จอมบึง ฟาร์ม 200,000,000 ราชบุรี จอมบึง
46 จักรชัย15 1,000,000 พิษณุโลก บางระกำ
47 จันทร์ยมฟาร์ม 1,279,405 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
48 จ้าวหิรัญสุขเกษตร 2,000,000 พัทลุง ควนขนุน
49 จิรภาสฟาร์ม 1,000,000 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ
50 เจ พี ฟาร์ม 10,000,000 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน
51 เจ.แอล.อินเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 เชียงใหม่ เชียงดาว
52 เจดี ฟาร์มเฟรช 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
53 เจเดน ฟาร์ม 1,000,000 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย
54 เจริญโภคภัณฑ์อีสาน 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
55 เจริญรุ่ง ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนบุรี บ่อพลอย
56 เจริญโรจนปรีชา 1,000,000 อ่างทอง เมืองอ่างทอง
57 เจรี่ ฟาร์ม 1,000,000 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย
58 เจษฎา ฟาร์ม ราชบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
59 เจ้าสัวฟาร์ม 2,500,000 อุดรธานี หนองหาน
60 ชนะชัช ฟาร์ม 5,000,000 ลพบุรี พัฒนานิคม
61 ชวกร คอนแทรคท์ ฟาร์มมิ่ง 5,000,000 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน
62 ชะอวด พิกส์คอนแทรคท์ ฟาร์มมิ่ง 100,000 นครศรีธรรมราช ชะอวด
63 ชะอวดการเกษตร 100,000 นครศรีธรรมราช ชะอวด
64 ชัยศศิภา 2,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
65 ชัยโสภณ ฟาร์มมิ่ง 5,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
66 ชาญณรงค์ฟาร์มรุ่งเรืองทรัพย์ 1,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง
67 ชำนาญกิจ 2019 1,000,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
68 ชุติกาญจน์ 2021 5,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
69 เชอรี่ลอยฟาร์ม 1,000,000 ราชบุรี จอมบึง
70 เชาวเรศ ฟาร์ม 25,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
71 โชคชัย-พิบูลย์ฟาร์ม 500,000 นครศรีธรรมราช บางขัน
72 โชคทวีมีดี 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
73 โชคธนาฟาร์ม 3,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
74 โชครดา คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง 1,000,000 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน
75 โชคสันติพรรุ่งเรือง 5,000,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
76 ซนาเบ็ลเวิร์ลไวด์ 500,000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส
77 ซี พีค โฮลดิ้ง 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
78 ซี. เค. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม 526,250,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
79 ซีวาย เอ็กโซติค โพลทรี่ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
80 เซทต์ซันฟาร์ม 5,000,000 ชัยนาท เมืองชัยนาท
81 เซาท์เทิร์น กรีน ฟาร์ม 4,800,000 นครศรีธรรมราช ชะอวด
82 เซี่ยวหนิววู 1,000,000 เชียงราย ขุนตาล
83 ณ บรร ฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง บางแก้ว
84 ณพ-อนันต์ 2018 4,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
85 ณภัทรฟาร์ม ฟาร์มของสัตว์อารมณ์ดี 5,000,000 ชัยนาท วัดสิงห์
86 ณัฐติยา ฟาร์ม 1,000,000 ยโสธร ไทยเจริญ
87 ณิชชนันทน์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
88 ดอกไม้ฟาร์ม 5,000,000 ขอนแก่น เขาสวนกวาง
89 ดับบลิวทีเอฟ นอร์ทเทิร์น 1,000,000 ลำพูน ป่าซาง
90 ดับเบิลยูไอเอส ไบโอฟาร์ม 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
91 ดารา ฟาร์ม 1,000,000 ตรัง ห้วยยอด
92 ดิเรก ฟาร์ม 4,000,000 พิษณุโลก ชาติตระการ
93 ดี อินไท 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
94 ดีเอฟซี แอดวานซ์ 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
95 ดุสิตกรุ๊ป 2020 2,000,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
96 เด็กเลี้ยงหมู 2,000,000 พัทลุง ควนขนุน
97 เดอะ กลิตเตอร์ 1,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
98 เดอะ โกร ฟาร์มมิ่ง 5,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
99 เดอะ ทรีฟ (2020) 5,000,000 เพชรบูรณ์ หนองไผ่
100 ต้นธงชัย ฟาร์ม 500,000 ลำปาง เมืองลำปาง

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ