รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ก.ผาสุข 1,000,000 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ผาสุข
2 ก.ศรีฉัตร ฟาร์ม 3,000,000 พัทลุง ควนขนุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ศรีฉัตร ฟาร์ม
3 กนกชัยฟาร์ม 1,000,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ บริษัท กนกชัยฟาร์ม จำกัด
4 กรวรรณ ฟาร์ม 1,000,000 ลำพูน แม่ทา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวรรณ ฟาร์ม
5 กรสิทธิ์ 888 500,000 ลำพูน ลี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรสิทธิ์ 888
6 กรุ๊ป ทูเกเธอร์ 1,000,000 เพชรบูรณ์ ชนแดน บริษัท กรุ๊ป ทูเกเธอร์ จำกัด
7 กอบทรัพย์ เจริญปศุสัตว์ 10,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส บริษัท กอบทรัพย์ เจริญปศุสัตว์ จำกัด
8 กาญจ์สุพรรณ 1,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ บริษัท กาญจ์สุพรรณ จำกัด
9 กิจรุ่งเรือง ฟาร์ม 500,000 หนองบัวลำภู นาวัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง ฟาร์ม
10 กิจเจริญโพลทรี 1999 37,000,000 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ บริษัท กิจเจริญโพลทรี 1999 จำกัด
11 กิตติกร ฟาร์ม 1,000,000 ลำพูน แม่ทา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติกร ฟาร์ม
12 กิตติพันธ์ ฟาร์ม 1,000,000 ลำพูน แม่ทา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพันธ์ ฟาร์ม
13 กิตติพิพัฒน์ 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพิพัฒน์
14 กุลโรจน์ ฟาร์ม รุ่งเรือง 1,000,000 ลพบุรี หนองม่วง บริษัท กุลโรจน์ ฟาร์ม รุ่งเรือง จำกัด
15 คนอพเปอร์ 6,025,000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ บริษัท คนอพเปอร์ จำกัด
16 ควนกาหลงพันธุ์ปลา 3,500,000 สตูล ควนกาหลง บริษัท ควนกาหลงพันธุ์ปลา จำกัด
17 จอมบึง ฟาร์ม 200,000,000 ราชบุรี จอมบึง บริษัท จอมบึง ฟาร์ม จำกัด
18 จันทร์ยมฟาร์ม 400,000 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ยมฟาร์ม
19 ชญานภัส ฟาร์ม 1,000,000 สงขลา สทิงพระ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญานภัส ฟาร์ม
20 ชนกานต์ ฟาร์ม 1,500,000 ชัยนาท วัดสิงห์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกานต์ ฟาร์ม
21 ชยันโตฟาร์ม 1,200,000 สุรินทร์ พนมดงรัก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยันโตฟาร์ม
22 ชะอวด พิกส์คอนแทรคท์ ฟาร์มมิ่ง 100,000 นครศรีธรรมราช ชะอวด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะอวด พิกส์คอนแทรคท์ ฟาร์มมิ่ง
23 ชะอวดการเกษตร 100,000 นครศรีธรรมราช ชะอวด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะอวดการเกษตร
24 ชัชพิสิฐ ฟาร์ม 500,000 เพชรบุรี ชะอำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชพิสิฐ ฟาร์ม
25 ชัยโสภณ ฟาร์มมิ่ง 5,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม บริษัท ชัยโสภณ ฟาร์มมิ่ง จำกัด
26 ชาญณรงค์ฟาร์มรุ่งเรืองทรัพย์ 1,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง บริษัท ชาญณรงค์ฟาร์มรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
27 ชำนาญกิจ 2019 1,000,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญกิจ 2019
28 ชุติมา ฟาร์ม 3,000,000 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ บริษัท ชุติมา ฟาร์ม จำกัด
29 ซัน บรอยเลอร์ส 128,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ซัน บรอยเลอร์ส จำกัด
30 ซัน บรีดเดอร์ส 146,100,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ซัน บรีดเดอร์ส จำกัด
31 ซัน เลเยอร์ส 1,681,100 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ซัน เลเยอร์ส จำกัด
32 ซันฟลาวเวอร์ พลัส 25,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท ซันฟลาวเวอร์ พลัส จำกัด
33 ซี พีค โฮลดิ้ง 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่ บริษัท ซี พีค โฮลดิ้ง จำกัด
34 ซีทีเอฟ แอนด์ ฟีด 1,000,000 ราชบุรี จอมบึง บริษัท ซีทีเอฟ แอนด์ ฟีด จำกัด
35 ซุปเปอร์พิก(กรุ๊ป)โฮลดิ้ง 1,000,000 ร้อยเอ็ด โพนทอง บริษัท ซุปเปอร์พิก(กรุ๊ป)โฮลดิ้ง จำกัด
36 ณพ-อนันต์ 2018 4,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท ณพ-อนันต์ 2018 จำกัด
37 ณิชชนันทน์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชชนันทน์ คอนสตรัคชั่น
38 ดับบลิวทีเอฟ นอร์ทเทิร์น 1,000,000 ลำพูน ป่าซาง บริษัท ดับบลิวทีเอฟ นอร์ทเทิร์น จำกัด
39 ดี ดี ฟาร์ม 25,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท ดี ดี ฟาร์ม จำกัด
40 ดีเอฟซี แอดวานซ์ 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท ดีเอฟซี แอดวานซ์ จำกัด
41 ดุสิตกรุ๊ป 2020 2,000,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ บริษัท ดุสิตกรุ๊ป 2020 จำกัด
42 ต้นธงชัย ฟาร์ม 500,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นธงชัย ฟาร์ม
43 ตากผลิตผล 1,000,000 ตาก สามเงา บริษัท ตากผลิตผล จำกัด
44 ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม 1 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม 1
45 ทรัพย์สมใจ 1,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย บริษัท ทรัพย์สมใจ จำกัด
46 ทรายขาว ฟาร์ม 3,000,000 ปัตตานี โคกโพธิ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายขาว ฟาร์ม
47 ทรีซัน ฟาร์ม 1,000,000 เลย เมืองเลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีซัน ฟาร์ม
48 ทวีทรัพย์ ฟาร์ม 5,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี บริษัท ทวีทรัพย์ ฟาร์ม จำกัด
49 ทองขัน 2019 1,000,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองขัน 2019
50 ทองสอง กรุ๊ป 5,000,000 ปราจีนบุรี ประจันตคาม บริษัท ทองสอง กรุ๊ป จำกัด
51 ทองสุขฟาร์ม 900,000 ลำปาง แจ้ห่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุขฟาร์ม
52 ทองอุไรฟาร์ม 50,000,000 นครราชสีมา พระทองคำ บริษัท ทองอุไรฟาร์ม จำกัด
53 ทองเบญจฟาร์ม 1,000,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ บริษัท ทองเบญจฟาร์ม จำกัด
54 ทองแผ่น ฟาร์ม 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองแผ่น ฟาร์ม
55 ทองใบฟาร์ม และบุตร 1,000,000 สิงห์บุรี อินทร์บุรี บริษัท ทองใบฟาร์ม และบุตร จำกัด
56 ท่าจาม เกษตรอุตสาหกรรม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท ท่าจาม เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
57 ท่าจามฟาร์ม 6,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท ท่าจามฟาร์ม จำกัด
58 ที พาราก้อน โฮลดิ้ง 276,300,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ที พาราก้อน โฮลดิ้ง จำกัด
59 ที พี เอฟ ฟาร์มมิ่ง 5,000,000 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ บริษัท ที พี เอฟ ฟาร์มมิ่ง จำกัด
60 ที เค แรนซ์ 5,000,000 ลำพูน แม่ทา บริษัท ที เค แรนซ์ จำกัด
61 ที เจ ฟาร์ม จัตุรัส 5,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส บริษัท ที เจ ฟาร์ม จัตุรัส จำกัด
62 ทีซี วิสตา (ไทยแลนด์) 2,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บริษัท ทีซี วิสตา (ไทยแลนด์) จำกัด
63 ทีเค อุตรดิตถ์ 5,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ บริษัท ทีเค อุตรดิตถ์ จำกัด
64 ทีเอฟเอ็มฟาร์ม 270,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
65 ธนการฟาร์ม 1,000,000 ลพบุรี บ้านหมี่ บริษัท ธนการฟาร์ม จำกัด
66 ธนพัฒน์ฟาร์ม 5,000,000 ยโสธร กุดชุม บริษัท ธนพัฒน์ฟาร์ม จำกัด
67 ธนสาร ฮาร์เบอร์ 20,000,000 เพชรบุรี ชะอำ บริษัท ธนสาร ฮาร์เบอร์ จำกัด
68 ธัญญ์นภัสฟาร์ม 50,000 เพชรบุรี ชะอำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญ์นภัสฟาร์ม
69 ธารทองฟาร์ม (2012) 25,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท ธารทองฟาร์ม (2012) จำกัด
70 นครปฐม ฟิชชิ่ง 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐม ฟิชชิ่ง
71 นนท์ธนันฟาร์ม 1,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนท์ธนันฟาร์ม
72 นพจิรา กรุ๊ป 400,000 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพจิรา กรุ๊ป
73 นวฮะภูมิ 999 68,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส บริษัท นวฮะภูมิ 999 จำกัด
74 นอร์-ไก่ 1,000,000 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก บริษัท นอร์-ไก่ จำกัด
75 นอร์ธเทอร์น กรีน อโกรเทค 1,500,000 ลำพูน ป่าซาง บริษัท นอร์ธเทอร์น กรีน อโกรเทค จำกัด
76 นานิ แนทเชอรัล 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท นานิ แนทเชอรัล จำกัด
77 นามวงษ์ 1,500,000 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามวงษ์
78 น้ำผึ้งฟาร์ม 50,000 เพชรบุรี แก่งกระจาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำผึ้งฟาร์ม
79 บรรพต ฟาร์ม 2,000,000 นครราชสีมา ชุมพวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรพต ฟาร์ม
80 บ้านฟาร์มสุข 1,000,000 นครนายก องครักษ์ บริษัท บ้านฟาร์มสุข จำกัด
81 บ้านไร่นาสวนรุ่งเรืองโรจน์ 2,000,000 ขอนแก่น พล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไร่นาสวนรุ่งเรืองโรจน์
82 บี เค เอ็น เพ็ท แคร์ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท บี เค เอ็น เพ็ท แคร์ จำกัด
83 บีเอ็นพี ลอว์ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บริษัท บีเอ็นพี ลอว์ จำกัด
84 บุญญศักดิ์ ฟาร์ม 1,000,000 ชัยภูมิ แก้งคร้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญญศักดิ์ ฟาร์ม
85 บุญธารทองฟาร์ม (2555) 40,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท บุญธารทองฟาร์ม (2555) จำกัด
86 บุญนำโชคฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา ครบุรี บริษัท บุญนำโชคฟาร์ม จำกัด
87 บุญพรชัย ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญพรชัย ฟาร์ม
88 บุญมีฟาร์ม 30 5,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ บริษัท บุญมีฟาร์ม 30 จำกัด
89 บุญสมฟาร์มการเกษตร 3,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด บริษัท บุญสมฟาร์มการเกษตร จำกัด
90 บุษบง ฟาร์ม 500,000 เชียงใหม่ สันทราย บริษัท บุษบง ฟาร์ม จำกัด
91 บูตะ ฟาร์ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บริษัท บูตะ ฟาร์ม จำกัด
92 ป.ชัยณรงค์ ฟาร์ม 30,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี บริษัท ป.ชัยณรงค์ ฟาร์ม จำกัด
93 ป.เจริญภัทร 1,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญภัทร
94 ปณชัยสตีล 5,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ปณชัยสตีล จำกัด
95 ประชัน ฟาร์ม 100,000 แพร่ เด่นชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชัน ฟาร์ม
96 ประดิษฐ์แพร่ฟาร์ม 1,000,000 แพร่ เมืองแพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์แพร่ฟาร์ม
97 ปรานีฟาร์ม สุพรรณบุรี 1,000,000 สุพรรณบุรี บางปลาม้า บริษัท ปรานีฟาร์ม สุพรรณบุรี จำกัด
98 ปางช้างโชคชัย 1,000,000 เชียงใหม่ แม่แตง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางช้างโชคชัย
99 ปางช้างไทรโยคเฮเว่น 1,000,000 กาญจนบุรี ไทรโยค บริษัท ปางช้างไทรโยคเฮเว่น จำกัด
100 ปิยะฟาร์ม 20,000,000 อุดรธานี บ้านผือ บริษัท ปิยะฟาร์ม จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ