รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ก.ผาสุข 1,000,000 ประจันตคาม ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ผาสุข
2 ก.ศรีฉัตร ฟาร์ม 3,000,000 ควนขนุน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ศรีฉัตร ฟาร์ม
3 กนกชัยฟาร์ม 1,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท กนกชัยฟาร์ม จำกัด
4 กรวรรณ ฟาร์ม 1,000,000 แม่ทา ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวรรณ ฟาร์ม
5 กรสิทธิ์ 888 500,000 ลี้ ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรสิทธิ์ 888
6 กรุ๊ป ทูเกเธอร์ 1,000,000 ชนแดน เพชรบูรณ์ บริษัท กรุ๊ป ทูเกเธอร์ จำกัด
7 กอบทรัพย์ เจริญปศุสัตว์ 10,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท กอบทรัพย์ เจริญปศุสัตว์ จำกัด
8 กาญจ์สุพรรณ 1,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี บริษัท กาญจ์สุพรรณ จำกัด
9 กิจรุ่งเรือง ฟาร์ม 500,000 นาวัง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง ฟาร์ม
10 กิจเจริญโพลทรี 1999 37,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ บริษัท กิจเจริญโพลทรี 1999 จำกัด
11 กิตติกร ฟาร์ม 1,000,000 แม่ทา ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติกร ฟาร์ม
12 กิตติพันธ์ ฟาร์ม 1,000,000 แม่ทา ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพันธ์ ฟาร์ม
13 กิตติพิพัฒน์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพิพัฒน์
14 กุลโรจน์ ฟาร์ม รุ่งเรือง 1,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท กุลโรจน์ ฟาร์ม รุ่งเรือง จำกัด
15 คนอพเปอร์ 6,025,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ บริษัท คนอพเปอร์ จำกัด
16 ควนกาหลงพันธุ์ปลา 3,500,000 ควนกาหลง สตูล บริษัท ควนกาหลงพันธุ์ปลา จำกัด
17 จอมบึง ฟาร์ม 200,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท จอมบึง ฟาร์ม จำกัด
18 จันทร์ยมฟาร์ม 400,000 หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ยมฟาร์ม
19 ชญานภัส ฟาร์ม 1,000,000 สทิงพระ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญานภัส ฟาร์ม
20 ชนกานต์ ฟาร์ม 1,500,000 วัดสิงห์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกานต์ ฟาร์ม
21 ชยันโตฟาร์ม 1,200,000 พนมดงรัก สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยันโตฟาร์ม
22 ชะอวด พิกส์คอนแทรคท์ ฟาร์มมิ่ง 100,000 ชะอวด นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะอวด พิกส์คอนแทรคท์ ฟาร์มมิ่ง
23 ชะอวดการเกษตร 100,000 ชะอวด นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะอวดการเกษตร
24 ชัชพิสิฐ ฟาร์ม 500,000 ชะอำ เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชพิสิฐ ฟาร์ม
25 ชัยโสภณ ฟาร์มมิ่ง 5,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท ชัยโสภณ ฟาร์มมิ่ง จำกัด
26 ชาญณรงค์ฟาร์มรุ่งเรืองทรัพย์ 1,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท ชาญณรงค์ฟาร์มรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
27 ชำนาญกิจ 2019 1,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญกิจ 2019
28 ชุติมา ฟาร์ม 3,000,000 ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช บริษัท ชุติมา ฟาร์ม จำกัด
29 ซัน บรอยเลอร์ส 128,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัน บรอยเลอร์ส จำกัด
30 ซัน บรีดเดอร์ส 146,100,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัน บรีดเดอร์ส จำกัด
31 ซัน เลเยอร์ส 1,681,100 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัน เลเยอร์ส จำกัด
32 ซันฟลาวเวอร์ พลัส 25,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ซันฟลาวเวอร์ พลัส จำกัด
33 ซี พีค โฮลดิ้ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซี พีค โฮลดิ้ง จำกัด
34 ซีทีเอฟ แอนด์ ฟีด 1,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท ซีทีเอฟ แอนด์ ฟีด จำกัด
35 ซุปเปอร์พิก(กรุ๊ป)โฮลดิ้ง 1,000,000 โพนทอง ร้อยเอ็ด บริษัท ซุปเปอร์พิก(กรุ๊ป)โฮลดิ้ง จำกัด
36 ณพ-อนันต์ 2018 4,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ณพ-อนันต์ 2018 จำกัด
37 ณิชชนันทน์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชชนันทน์ คอนสตรัคชั่น
38 ดับบลิวทีเอฟ นอร์ทเทิร์น 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน บริษัท ดับบลิวทีเอฟ นอร์ทเทิร์น จำกัด
39 ดี ดี ฟาร์ม 25,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ดี ดี ฟาร์ม จำกัด
40 ดีเอฟซี แอดวานซ์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ดีเอฟซี แอดวานซ์ จำกัด
41 ดุสิตกรุ๊ป 2020 2,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริษัท ดุสิตกรุ๊ป 2020 จำกัด
42 ต้นธงชัย ฟาร์ม 500,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นธงชัย ฟาร์ม
43 ตากผลิตผล 1,000,000 สามเงา ตาก บริษัท ตากผลิตผล จำกัด
44 ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม 1 1,000,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม 1
45 ทรัพย์สมใจ 1,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท ทรัพย์สมใจ จำกัด
46 ทรายขาว ฟาร์ม 3,000,000 โคกโพธิ์ ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายขาว ฟาร์ม
47 ทรีซัน ฟาร์ม 1,000,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีซัน ฟาร์ม
48 ทวีทรัพย์ ฟาร์ม 5,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ทวีทรัพย์ ฟาร์ม จำกัด
49 ทองขัน 2019 1,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองขัน 2019
50 ทองสอง กรุ๊ป 5,000,000 ประจันตคาม ปราจีนบุรี บริษัท ทองสอง กรุ๊ป จำกัด
51 ทองสุขฟาร์ม 900,000 แจ้ห่ม ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุขฟาร์ม
52 ทองอุไรฟาร์ม 50,000,000 พระทองคำ นครราชสีมา บริษัท ทองอุไรฟาร์ม จำกัด
53 ทองเบญจฟาร์ม 1,000,000 ศีขรภูมิ สุรินทร์ บริษัท ทองเบญจฟาร์ม จำกัด
54 ทองแผ่น ฟาร์ม 1,000,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองแผ่น ฟาร์ม
55 ทองใบฟาร์ม และบุตร 1,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี บริษัท ทองใบฟาร์ม และบุตร จำกัด
56 ท่าจาม เกษตรอุตสาหกรรม 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ท่าจาม เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
57 ท่าจามฟาร์ม 6,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ท่าจามฟาร์ม จำกัด
58 ที พาราก้อน โฮลดิ้ง 276,300,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ที พาราก้อน โฮลดิ้ง จำกัด
59 ที พี เอฟ ฟาร์มมิ่ง 5,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บริษัท ที พี เอฟ ฟาร์มมิ่ง จำกัด
60 ที เค แรนซ์ 5,000,000 แม่ทา ลำพูน บริษัท ที เค แรนซ์ จำกัด
61 ที เจ ฟาร์ม จัตุรัส 5,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท ที เจ ฟาร์ม จัตุรัส จำกัด
62 ทีซี วิสตา (ไทยแลนด์) 2,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ทีซี วิสตา (ไทยแลนด์) จำกัด
63 ทีเค อุตรดิตถ์ 5,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท ทีเค อุตรดิตถ์ จำกัด
64 ทีเอฟเอ็มฟาร์ม 270,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
65 ธนการฟาร์ม 1,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี บริษัท ธนการฟาร์ม จำกัด
66 ธนพัฒน์ฟาร์ม 5,000,000 กุดชุม ยโสธร บริษัท ธนพัฒน์ฟาร์ม จำกัด
67 ธนสาร ฮาร์เบอร์ 20,000,000 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท ธนสาร ฮาร์เบอร์ จำกัด
68 ธัญญ์นภัสฟาร์ม 50,000 ชะอำ เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญ์นภัสฟาร์ม
69 ธารทองฟาร์ม (2012) 25,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ธารทองฟาร์ม (2012) จำกัด
70 นครปฐม ฟิชชิ่ง 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐม ฟิชชิ่ง
71 นนท์ธนันฟาร์ม 1,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนท์ธนันฟาร์ม
72 นพจิรา กรุ๊ป 400,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพจิรา กรุ๊ป
73 นวฮะภูมิ 999 68,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท นวฮะภูมิ 999 จำกัด
74 นอร์-ไก่ 1,000,000 เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี บริษัท นอร์-ไก่ จำกัด
75 นอร์ธเทอร์น กรีน อโกรเทค 1,500,000 ป่าซาง ลำพูน บริษัท นอร์ธเทอร์น กรีน อโกรเทค จำกัด
76 นานิ แนทเชอรัล 4,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท นานิ แนทเชอรัล จำกัด
77 นามวงษ์ 1,500,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามวงษ์
78 น้ำผึ้งฟาร์ม 50,000 แก่งกระจาน เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำผึ้งฟาร์ม
79 บรรพต ฟาร์ม 2,000,000 ชุมพวง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรพต ฟาร์ม
80 บ้านฟาร์มสุข 1,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท บ้านฟาร์มสุข จำกัด
81 บ้านไร่นาสวนรุ่งเรืองโรจน์ 2,000,000 พล ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไร่นาสวนรุ่งเรืองโรจน์
82 บี เค เอ็น เพ็ท แคร์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท บี เค เอ็น เพ็ท แคร์ จำกัด
83 บีเอ็นพี ลอว์ 3,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเอ็นพี ลอว์ จำกัด
84 บุญญศักดิ์ ฟาร์ม 1,000,000 แก้งคร้อ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญญศักดิ์ ฟาร์ม
85 บุญธารทองฟาร์ม (2555) 40,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท บุญธารทองฟาร์ม (2555) จำกัด
86 บุญนำโชคฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา บริษัท บุญนำโชคฟาร์ม จำกัด
87 บุญพรชัย ฟาร์ม 1,000,000 ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญพรชัย ฟาร์ม
88 บุญมีฟาร์ม 30 5,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท บุญมีฟาร์ม 30 จำกัด
89 บุญสมฟาร์มการเกษตร 3,000,000 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท บุญสมฟาร์มการเกษตร จำกัด
90 บุษบง ฟาร์ม 500,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท บุษบง ฟาร์ม จำกัด
91 บูตะ ฟาร์ม 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท บูตะ ฟาร์ม จำกัด
92 ป.ชัยณรงค์ ฟาร์ม 30,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ป.ชัยณรงค์ ฟาร์ม จำกัด
93 ป.เจริญภัทร 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญภัทร
94 ปณชัยสตีล 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ปณชัยสตีล จำกัด
95 ประชัน ฟาร์ม 100,000 เด่นชัย แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชัน ฟาร์ม
96 ประดิษฐ์แพร่ฟาร์ม 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์แพร่ฟาร์ม
97 ปรานีฟาร์ม สุพรรณบุรี 1,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี บริษัท ปรานีฟาร์ม สุพรรณบุรี จำกัด
98 ปางช้างโชคชัย 1,000,000 แม่แตง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางช้างโชคชัย
99 ปางช้างไทรโยคเฮเว่น 1,000,000 ไทรโยค กาญจนบุรี บริษัท ปางช้างไทรโยคเฮเว่น จำกัด
100 ปิยะฟาร์ม 20,000,000 บ้านผือ อุดรธานี บริษัท ปิยะฟาร์ม จำกัด
101 ปุญญ์สิริฟาร์ม 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ปุญญ์สิริฟาร์ม จำกัด
102 ผู้นำฟาร์ม 3,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้นำฟาร์ม
103 พรอนสตาร์ ฟาร์ม 400,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรอนสตาร์ ฟาร์ม
104 พศิน2009 35,000,000 ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน2009
105 พสิษฐ์2007 19,852,500 ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์2007
106 พัทยา เพ็ท รีสอร์ต 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พัทยา เพ็ท รีสอร์ต จำกัด
107 พันธมิตร ระนอง 500,000 เมืองระนอง ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธมิตร ระนอง
108 พันธ์วิรัช อุตสาหกรรม 150,000,000 เถิน ลำปาง บริษัท พันธ์วิรัช อุตสาหกรรม จำกัด
109 พันปี คอนแท็คท์ฟาร์มมิ่ง อุดรธานี 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท พันปี คอนแท็คท์ฟาร์มมิ่ง อุดรธานี จำกัด
110 พันปี เศรษฐีอ่างทอง 1,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง บริษัท พันปี เศรษฐีอ่างทอง จำกัด
111 พิจิตรแดรี่ ไร้ซ์ 500,000 ดงเจริญ พิจิตร บริษัท พิจิตรแดรี่ ไร้ซ์ จำกัด
112 พี.วี.ฟาร์ม 1,000,000 ขลุง จันทบุรี บริษัท พี.วี.ฟาร์ม จำกัด
113 พี.เค. ฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ 1,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท พี.เค. ฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
114 พีรญา ฟาร์ม 500,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรญา ฟาร์ม
115 พีเค ฟาร์ม (ไทยแลนด์) 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค ฟาร์ม (ไทยแลนด์)
116 พีเอ็นฟาร์มเทค 5,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท พีเอ็นฟาร์มเทค จำกัด
117 พีเอสเอส ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ 25,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท พีเอสเอส ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด
118 พีแอล ฟาร์ม กรุ๊ป 230,000,000 ตรอน อุตรดิตถ์ บริษัท พีแอล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด
119 พุงพลุ้ย ฟาร์ม 5,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท พุงพลุ้ย ฟาร์ม จำกัด
120 พุฒตาลฟาร์ม 100,000 ชะอำ เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุฒตาลฟาร์ม
121 ฟลุค แอนด์ เฟิร์น พิกฟาร์ม 1,000,000 ประจันตคาม ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลุค แอนด์ เฟิร์น พิกฟาร์ม
122 ฟาร์ม วิทยา 1,000,000 เมืองนครนายก นครนายก บริษัท ฟาร์ม วิทยา จำกัด
123 ฟาร์มศิริปุณย์ 39,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มศิริปุณย์ จำกัด
124 ฟาร์มสวนสระแก้ว 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มสวนสระแก้ว
125 ฟาร์มสันติ 1,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท ฟาร์มสันติ จำกัด
126 ฟาร์มสิงห์ทอง 1,000,000 บัวลาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มสิงห์ทอง
127 ฟาร์มหมูครูชาติ 1,000,000 นาดูน มหาสารคาม บริษัท ฟาร์มหมูครูชาติ จำกัด
128 ฟาร์มแดง 1,000,000 กันทรวิชัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มแดง
129 ฟาร์มโชคทวี 2,000,000 วัดโบสถ์ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มโชคทวี
130 ฟาร์มไก่ไข่ในสวน 1,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท ฟาร์มไก่ไข่ในสวน จำกัด
131 ฟาเศรษฐี9 การค้า 1,000,000 วังม่วง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาเศรษฐี9 การค้า
132 ฟู้ดซอร์สเซส 5,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บริษัท ฟู้ดซอร์สเซส จำกัด
133 ภัทรเอเลเฟ่นฟาร์ม 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท ภัทรเอเลเฟ่นฟาร์ม จำกัด
134 ภูจันทร์ ฟาร์ม 1,000,000 พิมาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูจันทร์ ฟาร์ม
135 ภูตะวัน บีฟ 1,000,000 บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บริษัท ภูตะวัน บีฟ จำกัด
136 ม.วรรณทวี 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ม.วรรณทวี จำกัด
137 มณีนาคินทร์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีนาคินทร์
138 มีสุวรรณ ฟาร์ม 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท มีสุวรรณ ฟาร์ม จำกัด
139 มุกดาฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา บริษัท มุกดาฟาร์ม จำกัด
140 ยามาภูมิ 1,200,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ยามาภูมิ จำกัด
141 ยิ่งรวย ฟาร์ม 40,000,000 สระโบสถ์ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งรวย ฟาร์ม
142 ยินดี ฟาร์ม 1,000,000 ศรีบรรพต พัทลุง บริษัท ยินดี ฟาร์ม จำกัด
143 ยูพีเอ็น ฟาร์ม 1,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ บริษัท ยูพีเอ็น ฟาร์ม จำกัด
144 ยูไนเต็ดฟีดดิ้ง 36,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูไนเต็ดฟีดดิ้ง จำกัด
145 รวย รวย ดีจัง 1,000,000 บางระกำ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวย รวย ดีจัง
146 รสอุบล ฟาร์ม 1,000,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รสอุบล ฟาร์ม
147 ระยองเพื่อนเพ 2,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ระยองเพื่อนเพ จำกัด
148 รักพงศ์ ฟาร์ม 8,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท รักพงศ์ ฟาร์ม จำกัด
149 รัชชา ฟาร์ม 1,000,000 เถิน ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชชา ฟาร์ม
150 รานตอง เซฟ แอนด์ เรสคิว เอลเลเฟนท์ส เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รานตอง เซฟ แอนด์ เรสคิว เอลเลเฟนท์ส เซ็นเตอร์
151 ลำดวน ไว วากิว ฟาร์ม 1,000,000 ลำดวน สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำดวน ไว วากิว ฟาร์ม
152 ลุนอุบลฟาร์ม 500,000 เซกา บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุนอุบลฟาร์ม
153 ลูกชาวนา ฟาร์ม (4) 5,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกชาวนา ฟาร์ม (4)
154 ลูคัส อีเลเฟ่น วิลเลจ 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ลูคัส อีเลเฟ่น วิลเลจ จำกัด
155 วชิรฟาร์ม 1,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท วชิรฟาร์ม จำกัด
156 วรยุทธลัดดา 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท วรยุทธลัดดา จำกัด
157 วรรณวงฟาร์ม 1,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท วรรณวงฟาร์ม จำกัด
158 วันรุ่งฟาร์ม 200,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท วันรุ่งฟาร์ม จำกัด
159 ว่านอนสอนง่าย 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ว่านอนสอนง่าย จำกัด
160 วิมลฟาร์ม 1,500,000 วัดโบสถ์ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิมลฟาร์ม
161 วิสันต์ฟาร์ม 200,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสันต์ฟาร์ม
162 วิสาหกิจเพื่อสังคมอันดามัน 300,000 ตะกั่วทุ่ง พังงา บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมอันดามัน จำกัด
163 วิหารขาวฟาร์ม 1,000,000 ท่าช้าง สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหารขาวฟาร์ม
164 วี วิน ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท วี วิน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
165 วีระพงศ์ เจริญฟาร์ม 10,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง บริษัท วีระพงศ์ เจริญฟาร์ม จำกัด
166 วู๊ดเด้น มาร์ค 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วู๊ดเด้น มาร์ค จำกัด
167 ศ.สัมฤทธิ์ ฟาร์ม 200,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.สัมฤทธิ์ ฟาร์ม
168 ศรีพลฟาร์ม 5,000,000 บางปลาม้า สุพรรณบุรี บริษัท ศรีพลฟาร์ม จำกัด
169 ศรีสุรภาฟาร์ม 26,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บริษัท ศรีสุรภาฟาร์ม จำกัด
170 ศิริชัย ฟาร์ม 1,000,000 ตรอน อุตรดิตถ์ บริษัท ศิริชัย ฟาร์ม จำกัด
171 ศิริลักษณ์เทพสถิตฟาร์ม 800,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริลักษณ์เทพสถิตฟาร์ม
172 ศิวดลการเกษตร 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวดลการเกษตร
173 ส.ศิริฟาร์ม 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิริฟาร์ม
174 ส.อาจวาริน ฟาร์ม 1,000,000 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ บริษัท ส.อาจวาริน ฟาร์ม จำกัด
175 ส.เพิ่มพูนทวี เจริญฟาร์ม 1,000,000 ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เพิ่มพูนทวี เจริญฟาร์ม
176 สมทรง ฟาร์ม 500,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรง ฟาร์ม
177 สมโภชน์ ฟาร์ม 500,000 ชะอำ เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมโภชน์ ฟาร์ม
178 สยาม พีดี ฟาร์ม 3,000,000 ภูเขียว ชัยภูมิ บริษัท สยาม พีดี ฟาร์ม จำกัด
179 สยามซุปเปอร์พอร์ค 22,000,000 รัตนบุรี สุรินทร์ บริษัท สยามซุปเปอร์พอร์ค จำกัด
180 สว่างฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา บริษัท สว่างฟาร์ม จำกัด
181 สังคงฟาร์ม 1,000,000 พรานกระต่าย กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังคงฟาร์ม
182 สังคมชัยพัฒนาฟาร์มแอนด์ฟีด 1,000,000 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังคมชัยพัฒนาฟาร์มแอนด์ฟีด
183 สันลมจอยปศุสัตว์ 1,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง บริษัท สันลมจอยปศุสัตว์ จำกัด
184 สานิตย์ฟาร์ม 2015 300,000 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สานิตย์ฟาร์ม 2015
185 สามพีฟาร์ม 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพีฟาร์ม
186 สิณเพ็ชร ฟาร์ม 1,000,000 ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิณเพ็ชร ฟาร์ม
187 สุพัตราฟาร์มพิษณุโลก 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท สุพัตราฟาร์มพิษณุโลก จำกัด
188 สุรินทร์วัฒนา อโกรโปรดักส์ 3,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท สุรินทร์วัฒนา อโกรโปรดักส์ จำกัด
189 สุวรรณกิจเจริญ 1,000,000 วังม่วง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจเจริญ
190 สุวรรณภูมิผลิตผล 1,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณภูมิผลิตผล
191 สุวัลลี ก่อสร้าง 500,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวัลลี ก่อสร้าง
192 หทัยทิพย์ ฟาร์ม 1,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท หทัยทิพย์ ฟาร์ม จำกัด
193 หทัยพัชร์ ฟาร์ม 50,000 แก่งกระจาน เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หทัยพัชร์ ฟาร์ม
194 หนองธง ฟาร์ม 45,000,000 ป่าบอน พัทลุง บริษัท หนองธง ฟาร์ม จำกัด
195 หฤทชญา 1,000,000 ลับแล อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หฤทชญา
196 อ.ทองเจริญกิจ ฟาร์ม 1,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทองเจริญกิจ ฟาร์ม
197 อภิญญาทรานสปอร์ต 1,000,000 ปากคาด บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิญญาทรานสปอร์ต
198 อภินันท์ทวี 40,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท อภินันท์ทวี จำกัด
199 อภิวัฒน์ฟาร์ม 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ฟาร์ม
200 อภิศักดิ์ฟาร์ม 440,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท อภิศักดิ์ฟาร์ม จำกัด
201 อภิศักดิ์ฟาร์ม บ้านนา 75,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท อภิศักดิ์ฟาร์ม บ้านนา จำกัด
202 อะกิ เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) 130,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท อะกิ เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จำกัด
203 อะเลิร์ท สตูดิโอ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท อะเลิร์ท สตูดิโอ จำกัด
204 อาชัยฟาร์ม 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชัยฟาร์ม
205 อาลาดิน ฟาร์ม 200,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลาดิน ฟาร์ม
206 อำพลฟาร์ม บุรีรัมย์ 5,000,000 สตึก บุรีรัมย์ บริษัท อำพลฟาร์ม บุรีรัมย์ จำกัด
207 อินจันทร์ ฟาร์ม 2,000,000 สบปราบ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินจันทร์ ฟาร์ม
208 อินโน นิวเทรียนท์ 2,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท อินโน นิวเทรียนท์ จำกัด
209 อิม คอร์ปเปอร์เรชั่น 1,000,000 วิหารแดง สระบุรี บริษัท อิม คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด
210 อี กลอรี่ 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อี กลอรี่ จำกัด
211 อีคิวฟาร์ม 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท อีคิวฟาร์ม จำกัด
212 อุดมชัยฟาร์ม 2,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมชัยฟาร์ม
213 อุดมโชคฟาร์ม 3,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท อุดมโชคฟาร์ม จำกัด
214 อุทัยปศุสัตว์ 1,000,000 ทัพทัน อุทัยธานี บริษัท อุทัยปศุสัตว์ จำกัด
215 อุลัยวรรณ ฟาร์ม 5,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุลัยวรรณ ฟาร์ม
216 อุไร 162 1,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุไร 162
217 ฮอร์สซ์ ยูไนเต็ด 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอร์สซ์ ยูไนเต็ด
218 เกรท ชิคเคน ฟาร์ม 300,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท ชิคเคน ฟาร์ม
219 เกษตรค้ำคูน 1,000,000 ภูเขียว ชัยภูมิ บริษัท เกษตรค้ำคูน จำกัด
220 เกิดท้วม ฟาร์ม 500,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดท้วม ฟาร์ม
221 เค อี ฟาร์ม 8,000,000 ชุมพวง นครราชสีมา บริษัท เค อี ฟาร์ม จำกัด
222 เค.บี.ซำบายใจ 1,000,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ บริษัท เค.บี.ซำบายใจ จำกัด
223 เคซียู กรุ๊ป 5,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท เคซียู กรุ๊ป จำกัด
224 เคพีเอส ฟาร์ม 140,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท เคพีเอส ฟาร์ม จำกัด
225 เควลสมาร์ทฟาร์ม 1,000,000 ขนอม นครศรีธรรมราช บริษัท เควลสมาร์ทฟาร์ม จำกัด
226 เงินประเสริฐ ฟาร์ม 2016 1,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท เงินประเสริฐ ฟาร์ม 2016 จำกัด
227 เจ 88 ฟาร์ม 26,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท เจ 88 ฟาร์ม จำกัด
228 เจ อาร์ การเกษตร บ้านโป่ง 5,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท เจ อาร์ การเกษตร บ้านโป่ง จำกัด
229 เจ อาร์ จี โฮม 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เจ อาร์ จี โฮม จำกัด
230 เจ.แอล.อินเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 เชียงดาว เชียงใหม่ บริษัท เจ.แอล.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
231 เจริญโภคภัณฑ์อีสาน 300,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน)
232 เจริญโรจนปรีชา 1,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญโรจนปรีชา
233 เจษฎา ฟาร์ม ราชบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท เจษฎา ฟาร์ม ราชบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
234 เจเค 2017 1,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท เจเค 2017 จำกัด
235 เชอรี่ลอยฟาร์ม 1,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท เชอรี่ลอยฟาร์ม จำกัด
236 เชอร์รี่ ฟาร์ม 2020 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท เชอร์รี่ ฟาร์ม 2020 จำกัด
237 เซาท์เทิร์น กรีน ฟาร์ม 1,000,000 ชะอวด นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซาท์เทิร์น กรีน ฟาร์ม
238 เดชา ปักธงชัย ฟาร์ม 25,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท เดชา ปักธงชัย ฟาร์ม จำกัด
239 เดอะ ทรีฟ (2020) 2,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บริษัท เดอะ ทรีฟ (2020) จำกัด
240 เติบโต เทรดดิ้ง 1,000,000 เสิงสาง นครราชสีมา บริษัท เติบโต เทรดดิ้ง จำกัด
241 เบญจสรฟาร์ม 500,000 ชะอำ เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจสรฟาร์ม
242 เบเนฟิต ชัยนาท 2,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เบเนฟิต ชัยนาท จำกัด
243 เพชรสุภาการเกษตร 1,000,000 ชนแดน เพชรบูรณ์ บริษัท เพชรสุภาการเกษตร จำกัด
244 เพ็ท แอท พาร์ค 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ท แอท พาร์ค จำกัด
245 เวชกิจ สร้างสรร 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เวชกิจ สร้างสรร จำกัด
246 เวสเทิร์น ฟาร์ม (1990) 15,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท เวสเทิร์น ฟาร์ม (1990) จำกัด
247 เอ.ซี.เอส. ฟาร์ม 50,000,000 ครบุรี นครราชสีมา บริษัท เอ.ซี.เอส. ฟาร์ม จำกัด
248 เอกเจริญการเกษตร 17,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท เอกเจริญการเกษตร จำกัด
249 เอทีพี เชียงราย 2,000,000 แม่ใจ พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพี เชียงราย
250 เอ็น อาร์ วี ฟูดส์ 1,000,000 สามเงา ตาก บริษัท เอ็น อาร์ วี ฟูดส์ จำกัด
251 เอนกฟาร์ม 50,000 แก่งกระจาน เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนกฟาร์ม
252 เอ็นพี 888 ฟาร์ม 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นพี 888 ฟาร์ม จำกัด
253 เอ็นพี ฟาร์ม (ประเทศไทย) 1,000,000 วังหิน ศรีสะเกษ บริษัท เอ็นพี ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
254 เอ็นพีดี สยามฟู๊ด 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท เอ็นพีดี สยามฟู๊ด จำกัด
255 เอนาเอล 2,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท เอนาเอล จำกัด
256 เอฟาร์ม 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี บริษัท เอฟาร์ม จำกัด
257 เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส 163,200,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จำกัด
258 เอ็ม.ที.ฟาร์ม 1,000,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.ฟาร์ม
259 เอ็ม.พี.ดี.ฟาร์ม 1,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท เอ็ม.พี.ดี.ฟาร์ม จำกัด
260 เอ็มวายฟาร์ม 2019 5,000,000 หนองม่วง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มวายฟาร์ม 2019
261 เอส ที เจ ฟาร์ม 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท เอส ที เจ ฟาร์ม จำกัด
262 เอสซี ฟาร์ม แอนด์ ฟู๊ด 1,000,000 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท เอสซี ฟาร์ม แอนด์ ฟู๊ด จำกัด
263 เอสแอนด์ เจ ฟาร์ม 1,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์ เจ ฟาร์ม
264 แมค พรอสเพอร 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท แมค พรอสเพอร จำกัด
265 แสนล้านฟาร์ม๙๙๙ 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท แสนล้านฟาร์ม๙๙๙ จำกัด
266 โกลด์มิลค์ฟาร์ม 40,000,000 แม่ทา ลำพูน บริษัท โกลด์มิลค์ฟาร์ม จำกัด
267 โกลเดนท์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ 48,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี บริษัท โกลเดนท์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด
268 โกลเด้นเลย์เอเชีย 4,000,000 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท โกลเด้นเลย์เอเชีย จำกัด
269 โค พันปี เออีซี 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท โค พันปี เออีซี จำกัด
270 โคฟเวอร์ ฟิช 888 1,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท โคฟเวอร์ ฟิช 888 จำกัด
271 โคราช ไก่พื้นเมืองอีสาน 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โคราช ไก่พื้นเมืองอีสาน จำกัด
272 โคราช ไบโอฟาร์ม 10,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โคราช ไบโอฟาร์ม จำกัด
273 โชคทวีมีดี 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท โชคทวีมีดี จำกัด
274 โชคนำตระกูลฟาร์ม 4,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท โชคนำตระกูลฟาร์ม จำกัด
275 โชคสันติพรรุ่งเรือง 5,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสันติพรรุ่งเรือง
276 โตโต้ แฮปปี้ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท โตโต้ แฮปปี้ ฟาร์ม จำกัด
277 โรงสีหิรัณย์เจริญ 190,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท โรงสีหิรัณย์เจริญ จำกัด
278 โลห์มันน์ บรีดเดอร์ส (ประเทศไทย) 500,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท โลห์มันน์ บรีดเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
279 โอนิกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โอนิกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
280 ไก่บ้าน ตะนาวศรี 3,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท ไก่บ้าน ตะนาวศรี จำกัด
281 ไก่พันธุ์ พีพี เพชรบูรณ์ 5,000,000 ชนแดน เพชรบูรณ์ บริษัท ไก่พันธุ์ พีพี เพชรบูรณ์ จำกัด
282 ไทย ไลฟ์สต๊อค บรีดเดอร์ 20,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย ไลฟ์สต๊อค บรีดเดอร์ จำกัด
283 ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง 107,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด
284 ไทยเจริญฟาร์มบิสสิเนส 1,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท ไทยเจริญฟาร์มบิสสิเนส จำกัด
285 ไบโอ ไดเวอร์ซิตี้ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ไบโอ ไดเวอร์ซิตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
286 ไบโอริเวอร์ 4,920,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ไบโอริเวอร์ จำกัด
287 ไร่เงินฟาร์ม 1,000,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี บริษัท ไร่เงินฟาร์ม จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ