รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำฟาร์มผสมผสาน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำฟาร์มผสมผสาน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 420 ไอเอ็นวี บี2 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
2 420 ไอเอ็นวี เอฟ2 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
3 9 สุข 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
4 กรณ์พงษ์ 2020 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
5 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสง่า หมู่ 8 30,000 สุรินทร์ สังขะ
6 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านโนนทอง ม. 1 20,000 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์
7 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองแคน 30,000 สุรินทร์ สำโรงทาบ
8 กลุ่มนาแปลงใหญ่หลักชัยพัฒนา หมู่ 14 30,000 สุรินทร์ สังขะ
9 กาญจน์บุรี 100,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
10 เกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านศรีนวล 30,000 สุรินทร์ สังขะ
11 เกษตรแปลงใหญ่ บ.นิคม 200,000 ขอนแก่น อุบลรัตน์
12 เกษตรพอเพียง (ข้าวอินทรีย์) 30,000 สุรินทร์ สังขะ
13 เก้าสุวรรณพัฒนา 1,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท
14 แก่นคูณกรุ๊ป 4,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด
15 แกรนด์ธาร์ 1,000,000 เชียงราย พาน
16 ไก่บ้านนาดี 40,000 ปราจีนบุรี นาดี
17 ไก่มงคล 1,000,000 ปราจีนบุรี ประจันตคาม
18 ขจรเกียรติพืชสวนไร่นา 10,000,000 ภูเก็ต กะทู้
19 ข้าว ต.หนองตูม 200,000 ชัยภูมิ ภูเขียว
20 ข้าวอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี 200,000 ขอนแก่น อุบลรัตน์
21 คนอพเปอร์ 6,225,000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
22 คั้นทริ ฟาร์ม โปรดักส์ (ไทยแลนด์) 5,000,000 มหาสารคาม วาปีปทุม
23 เค เอ็น รวงทอง 6,400 ขอนแก่น น้ำพอง
24 เค.เอช.พี. เนเจอร์กิฟท์ 1,000,000 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
25 เคบีเอ็ม ฟาร์ม 1,000,000 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
26 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.ศรีสุขสำราญ 200,000 ขอนแก่น อุบลรัตน์
27 แคนนาบิซ เอ็กซ์เพิร์ท(ไทยแลนด์) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
28 โคขุนกุดเชียงมี 200,000 ขอนแก่น อุบลรัตน์
29 จตุรฟาร์มปริญญ์-นิตย์ 22,100,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
30 จี-บี (ไทยแลนด์) 5,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
31 เจด การ์เดน 2022 500,000 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี
32 เจเอส แอสเซ็ท พลัส 97,470,300 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
33 ช้อนเงินช้อนทอง 2020 1,000,000 สิงห์บุรี อินทร์บุรี
34 ชัยพรฟาร์ม 400,000 ปราจีนบุรี ประจันตคาม
35 ชัยยุทธ กรุ๊ป 1,000,000 ขอนแก่น น้ำพอง
36 ชุมพลพาณิชย์ (บ้านกลาง) 400,000 นครพนม เมืองนครพนม
37 เชิดชัยฟาร์ม 1,000,000 ศรีสะเกษ ขุขันธ์
38 ซีเคเอ็ม.168 กรุ๊ป 5,000,000 ราชบุรี โพธาราม
39 ซีซีวาย โปรดักส์ 1,000,000 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร
40 ซีเอสดับบลิวฟาร์ม 5,000,000 ปราจีนบุรี นาดี
41 ซุปเปอร์ คอนเนคชั่นดี 5,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
42 ซุปเปอร์ฟาร์ม 40,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว
43 เซเทีย บูดี ติจาราฮ์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
44 ฐิตาฟาร์ม 1,000,000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
45 ณัฏฐกานต์ฟาร์ม 1,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท
46 ดับบลิวบีพี กรุ๊ป 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
47 ดับบลิวเอเอฟ ฟาร์มมิ่ง 10,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
48 ดี เค ไรซ์ 8,000 ขอนแก่น น้ำพอง
49 ต.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองการค้า 3,000,000 สุพรรณบุรี บางปลาม้า
50 ตะเพียนทองประทายฟาร์ม 4,000,000 นครราชสีมา ประทาย
51 ไตรฟาร์มปริญญ์-นิตย์ 46,800,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
52 ถลาง เอสเตท 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
53 ทรัพย์ตงศิริ 1,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
54 ทรัพย์ทวี กู๊ดฟาร์ม 1,000,000 พิษณุโลก วังทอง
55 ทองเต็มฟาร์ม(2) 5,000,000 สุรินทร์ สังขะ
56 ทองเต็มฟาร์ม 5,000,000 สุรินทร์ สังขะ
57 ทองใบฟาร์ม และบุตร 1,000,000 สิงห์บุรี อินทร์บุรี
58 ทับเกษตร โฮลดิ้ง 3,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
59 ทีวาโกลด์ 700,000 เชียงใหม่ อมก๋อย
60 ทีแอนด์พี ช้างสุรินทร์ฟาร์มเป็ดไก่ 5,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
61 ทุ่งตำเสาการเกษตร 5,000,000 สตูล ควนกาหลง
62 ทุติยฟาร์มปริญญ์-นิตย์ 34,100,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
63 แทนไทยฟาร์ม 4,700,000 บึงกาฬ เซกา
64 ธารธานีฟาร์ม 5,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
65 ธุรกิจการเกษตรพันปีกรุ๊ปสระบุรี 1,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
66 นภวรรณ 5,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
67 นอร์ทเทิร์น เกตเวย์-ซีอาร์ 5,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
68 นาดอน ฟาร์ม 4,000,000 พัทลุง เขาชัยสน
69 นาแปลงใหญ่ 3 ชุมชน กลุ่มตาคง 30,000 สุรินทร์ สังขะ
70 นาแปลงใหญ่ หนองระฆัง 20,000 สุรินทร์ สนม
71 นาแปลงใหญ่กลุ่มสะกาด หมู่ 15 30,000 สุรินทร์ สังขะ
72 นาแปลงใหญ่บ้านหนองผักบุ้ง 30,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
73 นาล้อม กรุ๊ป 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
74 นิคมเกษตรกรรม (ประเทศไทย) 200,000,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
75 นิคมฟาร์ม 1,000,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก
76 นิภาฟาร์ม 92,782,600 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
77 นุ่มพูล 888 ฟาร์ม 5,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
78 เนลสัน อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
79 แนทูรา ฮาร์เวสท์ 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
80 บรรพต ฟาร์ม 2,000,000 นครราชสีมา ชุมพวง
81 บัวหลวงทรัพย์ 500,000 สระบุรี พระพุทธบาท
82 บ้านโนนสว่างออร์แกนิก 30,000 สุรินทร์ สังขะ
83 บ้านไร่เกิดสุข 1,000,000 อุดรธานี หนองหาน
84 บ้านไร่ชัยภูมิ 5,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
85 บ้านอาวอกเกษตรไทย 30,000 สุรินทร์ สังขะ
86 บี เค ไรซ์ 7,200 ขอนแก่น น้ำพอง
87 บีคอสออฟกรีน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
88 บีเอ็ม เด้อ 1,000,000 สกลนคร พังโคน
89 บีเอส ทริปเปิล ทรี 1,000,000 เชียงราย เทิง
90 บุญเจริญการเกษตร 1,000,000 ปราจีนบุรี นาดี
91 บุญธรรม ฟาร์ม 2020 5,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
92 เบญจฟาร์มปริญญ์-นิตย์ 46,800,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
93 เบทเทอร์โกรท 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
94 ไบโอ 2 2,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
95 ปฐมฟาร์มปริญญ์-นิตย์ 34,400,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
96 ปฐมสุรธีย์ 20,800,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
97 ประชารัฐพัฒนา 5 30,000 สุรินทร์ สังขะ
98 ประยูรศรี และ บุตร 1,000,000 ภูเก็ต ถลาง
99 ปริญญ์ฟาร์ม 46,400,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
100 ปริญญาธรณ์ 47,300,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ