รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมสนับสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมสนับสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 พีเอส ไฮสปีด 3,000,000 ร้อยเอ็ด โพนทอง


ข้อมูลผู้ประกอบการ