รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 168 ซัพพลาย (2017) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
2 3 เอ เคมีคอล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
3 ก.เจริญการเกษตร 500,000 จันทบุรี ขลุง
4 กลุ่มนาแปลงใหญ่นครชัยบุรินทร์ หมู่ 1-3-4-11 300,000 นครราชสีมา เทพารักษ์
5 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านม่วง หมู่ 10 300,000 อุบลราชธานี เดชอุดม
6 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองกระโดนมน 300,000 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ
7 กลุ่มนาแปลงใหญ่ปี2563บึงปรือ 300,000 นครราชสีมา เทพารักษ์
8 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว โตนด 300,000 นครราชสีมา โนนสูง
9 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองอ้อ 300,000 พิษณุโลก บางระกำ
10 กลุ่มแปลงใหญ่โคนมการเกษตรไพรนกยูง 300,000 ชัยนาท หันคา
11 กลุ่มผลผลิตการเกษตร 1,000,000 แพร่ หนองม่วงไข่
12 กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านประดาแร้ง 10,000 อุทัยธานี หนองฉาง
13 กลุ่มผักแปลงใหญ่สำนักตะคร้อ 300,000 นครราชสีมา เทพารักษ์
14 กลุ่มมันสำปะหลังแปลงใหญ่ หนองแวง 300,000 นครราชสีมา เทพารักษ์
15 กลุ่มรวมใจพัฒนาบ้านสวนแตง 300,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
16 กลุ่มลำไยแปลงใหญ่ คลองหินปูน 300,000 สระแก้ว วังน้ำเย็น
17 เก็ต เพสท์ เซอร์วิส 300,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
18 เก็ท ริช เซอร์วิส 2,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
19 เกรซไบโอ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
20 เกษตรกรก้าวหน้า นาแปลงใหญ่ หมู่9 บ้านหนองโดนใต้ 300,000 กำแพงเพชร ไทรงาม
21 เกษตรแปลงใหญ่อ้อย หนองพิกุล 300,000 นครสวรรค์ ตากฟ้า
22 เกษตรวัดดาว 200,000 สุพรรณบุรี บางปลาม้า
23 แก้วกำจัดแมลงและปลวก 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
24 เคบีเอส เพสท์ (ประเทศไทย) 5,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
25 เคพีดี ฟูมิเกชั่น กรุ๊ป 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
26 เครือข่ายเกษตรสีเขียว 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางไทร
27 เคเอชซีเอส 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
28 แคปครอป 1,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
29 โคเนื้อพืชอาหารสัตว์ บ้านคลองใหญ่ 300,000 ชัยนาท หันคา
30 จีโอพีพี สไปเรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
31 ชัชวาล อะโกร อินเตอร์เทรด 1,000,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
32 ชุมชนกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ บ้านคำอ้อม หมู่3 300,000 นครพนม นาแก
33 ซันไรส์ ซัพพลาย อินเตอร์กรุ๊ป 3,500,000 สงขลา เมืองสงขลา
34 ซี.พี.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
35 ซีอาร์ เพสท์ คอนโทรล 500,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
36 ซุปเปอร์ สตาร์ เคมีคอล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
37 ซุปเปอร์เพสท์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
38 ดิ ออล บัก 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
39 ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) 6,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
40 ดีเวิร์ค เพสท์ คอนโทรล 5,000,000 ชลบุรี บางละมุง
41 เดอะ กรีน การ์เด้น 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
42 เดอะ บอส เซอร์วิส 150,000 หนองบัวลำภู โนนสัง
43 ตาเอกแปลงใหญ่ 300,000 ศรีสะเกษ ขุนหาญ
44 เทคนิเชี่ยน เพสท์ คอนโทรล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
45 ไทย เซอร์วิสเซส ไฮ คอนส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
46 ไทย เนชั่นแนล เกษตร 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
47 ไทยพรีเมียร์เซอร์วิสเซส 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
48 ธมกร โดรนการเกษตร 1,000,000 สงขลา สิงหนคร
49 นานา เพสท์คอนโทรล เซอร์วิส 1,000,000 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
50 นาแปลงใหญ่ บ้านโนนกลาง 300,000 นครราชสีมา ครบุรี
51 นาแปลงใหญ่ บ้านย่านใหญ่ ท่านางงาม 300,000 พิษณุโลก บางระกำ
52 นาแปลงใหญ่ บุ่งขี้เหล็ก 50,000 นครราชสีมา สูงเนิน
53 นาแปลงใหญ่ ไผ่ล้อม 300,000 อุตรดิตถ์ ลับแล
54 นาแปลงใหญ่ข้าวบ้านเพราม 300,000 นครราชสีมา โนนสูง
55 นาแปลงใหญ่คุ้งสำเภา 300,000 ชัยนาท มโนรมย์
56 นาแปลงใหญ่ช้างทอง 300,000 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ
57 นาแปลงใหญ่ชุมชนตะคุ 300,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
58 นาแปลงใหญ่เทพประทาน 300,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
59 นาแปลงใหญ่บ้านหางแขยง 300,000 ชัยนาท มโนรมย์
60 นาแปลงใหญ่ลานดอกไม้ตก 300,000 กำแพงเพชร โกสัมพีนคร
61 นาแปลงใหญ่สะพานหิน 300,000 ชัยนาท หนองมะโมง
62 นาแปลงใหญ่สามบัณฑิต 300,000 พระนครศรีอยุธยา อุทัย
63 นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
64 บั๊ก คิลเลอร์ เซอร์วิส 200,000 กระบี่ เมืองกระบี่
65 บั๊ก เบสท์ เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
66 บากูส เพสท์ คอนโทรล 500,000 ยะลา เมืองยะลา
67 บ้านพิกุล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
68 บินดีอะกริเทค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
69 บีดีล เจนเนอรัล 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
70 บีอิ้ง อินเทลลิเจนท์ คอนโทรล 99 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
71 เบสท์ บั๊ก เพสท์ คอนโทรล 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
72 เบสท์ โฮม พลัส เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
73 แปลงใหญ่ โคกม่วง 300,000 พระนครศรีอยุธยา ภาชี
74 แปลงใหญ่ ช้างใหญ่ 300,000 พระนครศรีอยุธยา บางไทร
75 แปลงใหญ่ บ้านเกศกาสร 300,000 กำแพงเพชร ลานกระบือ
76 แปลงใหญ่ ศรีวิไล 300,000 กำแพงเพชร ไทรงาม
77 แปลงใหญ่การเกษตรเด่นใหญ่พัฒนา 300,000 ชัยนาท หันคา
78 แปลงใหญ่ข้าว กุดโบสถ์ 300,000 นครราชสีมา เสิงสาง
79 แปลงใหญ่ข้าว ดอนชมพูโนนสูง 300,000 นครราชสีมา โนนสูง
80 แปลงใหญ่ข้าว ตะเคียนงาม 300,000 กำแพงเพชร ปางศิลาทอง
81 แปลงใหญ่ข้าว บ้านกร่าง เกษตรพันธุ์แท้ 300,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
82 แปลงใหญ่ข้าว บ้านขุยโพธิ์ 300,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
83 แปลงใหญ่ข้าว บ้านโพธิ์เสนา 300,000 พระนครศรีอยุธยา เสนา
84 แปลงใหญ่ข้าว บ้านยางต้นเดียว 300,000 ชัยนาท หันคา
85 แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองกระทุ่ม 900,000 กำแพงเพชร คลองขลุง
86 แปลงใหญ่ข้าว บิง โนนสูง 300,000 นครราชสีมา โนนสูง
87 แปลงใหญ่ข้าว ลำมูล 300,000 นครราชสีมา โนนสูง
88 แปลงใหญ่ข้าว สำนักตะคร้อ 300,000 นครราชสีมา เทพารักษ์
89 แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มขามเฒ่า 300,000 นครราชสีมา โนนสูง
90 แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มตูม 300,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
91 แปลงใหญ่ข้าวบ้านแก่ง หมู่ 5 300,000 อุตรดิตถ์ ตรอน
92 แปลงใหญ่ข้าวบ้านดอน 300,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
93 แปลงใหญ่ข้าวบ้านแสนขัน 2 300,000 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน
94 แปลงใหญ่ข้าวบ้านอ้อย สรรพยา 300,000 ชัยนาท สรรพยา
95 แปลงใหญ่ข้าวผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวม่อนป่ายาง 10,000 เชียงราย เทิง
96 แปลงใหญ่ข้าวเมืองตรอน 300,000 อุตรดิตถ์ ตรอน
97 แปลงใหญ่ข้าวไม้ตรา 300,000 พระนครศรีอยุธยา บางไทร
98 แปลงใหญ่ข้าวลำตาเสา หันตะเภา 300,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
99 แปลงใหญ่ข้าววังเย็น 64 1,000,000 แพร่ เมืองแพร่
100 แปลงใหญ่ข้าวสนามชัย บ้านแป้ง 300,000 พระนครศรีอยุธยา บางไทร

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ