รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้ำและเครื่องมือชลประทาน ทางการเกษตร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้ำและเครื่องมือชลประทาน ทางการเกษตร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรีนเวิลด์สมาร์ทฟาร์มมิ่ง 5,000,000 ชลบุรี พานทอง
2 เกษตรอินทรีย์ริมวัง 100,000 ลำปาง วังเหนือ
3 คูณธนา การ์เด้นส์ 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
4 เคเค อะกริเทค 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
5 จาวา อะกริเทค 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
6 ช.วันชัยการช่าง วังไทร 1,000,000 กำแพงเพชร คลองขลุง
7 ชาญเกษตรเทค 200,000 เชียงใหม่ สันทราย
8 ดับเบิ้ลวิทย์ เอนเนอร์จี 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
9 ไทย กรีนเวิร์ก 1,000,000 บุรีรัมย์ กระสัง
10 เบสซอ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
11 ปลูกดีมีสุข 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
12 ปากน้ำฟิชชิ่ง ดอท คอม 2,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
13 ปิยะวัฒน์เวิลด์ 2,000,000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
14 พร้อมเติบใหญ่ 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
15 พูลโนโลยีส์ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
16 ฟลายไฮเทรดดิ้ง 200,000 เชียงใหม่ เชียงดาว
17 ฟอร์ฟาร์ม 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
18 ร่มโพธิ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 1,000,000 เชียงราย แม่จัน
19 รวมน็อต สุโขทัย 1,000,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย
20 ร่ำรวย4289 1,000,000 ตาก เมืองตาก
21 โรงไฟฟ้าชุมชนจุมพล ดับเบิ้ลวิทย์ 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
22 โรงไฟฟ้าชุมชนบ้านนาแปนใต้ศรีฐาน ไทยโก้ 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
23 โรงไฟฟ้าชุมชนผักตบ ไทยโก้ 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
24 โรงไฟฟ้าชุมชนโพนงาม ไทยโก้ 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
25 โรงไฟฟ้าชุมชนโสมเยี่ยม ดับเบิ้ลวิทย์ 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
26 โรงไฟฟ้าชุมชนหนองกุงใหญ่ ไทยโก้ 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
27 โรงไฟฟ้าชุมชนห้วยโจด ไทยโก้ 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
28 โรงไฟฟ้าชุมชนอุตสาหกรรมอุดรธานีบ้านกุดนาค้อตาดทอง 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
29 โรงไฟฟ้าชุมชนอุตสาหกรรมอุดรธานีบุ่งแก้ว 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
30 โรงไฟฟ้าชุมชนอุตสาหกรรมอุดรธานีสุขสบายโพนสูง 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
31 โรงไฟฟ้าเวียงตาล ดับเบิ้ลวิทย์ 6,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
32 วอลเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.3 ต.วังทอง 30,500 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.7 ต.วังทอง 46,000 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล
35 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงแปลงใหญ่บ้านโหล่น 186,434 ชัยภูมิ หนองบัวแดง
36 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กาแฟ หมู่ที่ 8 บ้านนา 5,000 ระนอง กะเปอร์
37 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 8 บ้านนา 5,100 ระนอง กะเปอร์
38 ส.บุญทศ 900,000 นครสวรรค์ ตาคลี
39 สยามยนต์ 7007 1,000,000 สุโขทัย ศรีสำโรง
40 สิริวรรณ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 พะเยา จุน
41 แสนสปริงเกอร์ 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
42 อีริเกชั่น ซิสเต็ม 1,500,000 นนทบุรี บางบัวทอง
43 เอส โกลด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
44 เฮง เฮง1919 1,000,000 นครราชสีมา ห้วยแถลง


ข้อมูลผู้ประกอบการ