รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้ำและเครื่องมือชลประทาน ทางการเกษตร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้ำและเครื่องมือชลประทาน ทางการเกษตร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ปรารมภ์ ฟาร์ม 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรารมภ์ ฟาร์ม
2 ปลูกดีมีสุข 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ปลูกดีมีสุข จำกัด
3 รมิดา (1988) 1,000,000 ขามทะเลสอ นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมิดา (1988)
4 ร่มโพธิ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 1,000,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มโพธิ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์
5 สกุลไชย ฟาร์ม 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลไชย ฟาร์ม
6 เจ.วาย.เอ.พี. กรีน ยูเนี่ยน 10,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.วาย.เอ.พี. กรีน ยูเนี่ยน จำกัด
7 เจ้าสัวเกษตร 4,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท เจ้าสัวเกษตร จำกัด
8 เบสซอ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เบสซอ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
9 เอส โกลด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เอส โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
10 เฮง เฮง1919 1,000,000 ห้วยแถลง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮง เฮง1919
11 ได้ดี อินโนเทค แอนด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท ได้ดี อินโนเทค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ