รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 1 มีนา 1,000,000 สระแก้ว โคกสูง
2 3 น้ำใจการเกษตร 2,000,000 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
3 89 ไดมอนด์ 80,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
4 999เอ ออแกไนซ์ แอนด์ เรียลเอสเตท 2,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
5 กระท่อม กรีนทรี 1,000,000 ตาก แม่สอด
6 กระวันการเกษตร 1,000,000 สุรินทร์ ปราสาท
7 กรีน การเกษตร (2016) 3,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
8 กรีน คัลติเวชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
9 กลุ่มกงรถแปลงใหญ่ผลิตข้าวพันธุ์ดี 50,000 นครราชสีมา ห้วยแถลง
10 กลุ่มกระบือแปลงใหญ่หนองฉาง 1,000,000 อุทัยธานี หนองฉาง
11 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ข้าวงามสันกำแพง 10,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
12 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ดอนมัน 1,000,000 นครราชสีมา ประทาย
13 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านโสนน้อย 30,000 สุรินทร์ สำโรงทาบ
14 กลุ่มเกษตรปลูกอ้อยแปลงใหญ่ หนองอีดอกโมเดล 1,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
15 กลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่ ต.บัวใหญ่ 3,000 นครราชสีมา บัวใหญ่
16 กลุ่มทศนารายณ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
17 กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านหนองดง 125,000 พิจิตร โพทะเล
18 กลุ่มนาแปลงใหญ่ หนองไฮ ไทย เข้มแข็ง 10,000 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย
19 กลุ่มนาแปลงใหญ่เกษตรยั่งยืนบ้านถ้ำ 30,000 เชียงราย แม่สาย
20 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ต.มุจลินท์ 30,000 ลพบุรี ท่าวุ้ง
21 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 เบาน้อย 50,000 บุรีรัมย์ คูเมือง
22 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านเพนียด 300,000 ลพบุรี โคกสำโรง
23 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านระวี 20,000 สุรินทร์ จอมพระ
24 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านอาลัยต.จะกง 40,000 ศรีสะเกษ ขุขันธ์
25 กลุ่มนาแปลงใหญ่เครือข่ายโป่งผา 20,000 เชียงราย แม่สาย
26 กลุ่มนาแปลงใหญ่ท่าแร่ ต.ไพล 100,000 นครราชสีมา ลำทะเมนชัย
27 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโคกอาโพน 20,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
28 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านซาด 20,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
29 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านตะคร้อ 20,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
30 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านตางมางโพธิ์ศรีธาตุ 30,000 สุรินทร์ สำโรงทาบ
31 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านตูม 30,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
32 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึง หมู่ 3 30,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
33 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านปะนอยไถง 20,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
34 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 20,000 เชียงราย แม่จัน
35 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านป่ายาว 20,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
36 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านรกฟ้า 500,000 นครราชสีมา บัวใหญ่
37 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสำโรง 20,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
38 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองบัว 2561 20,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
39 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองบัวพัฒนา 2560 20,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
40 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหินปูน 100,000 มหาสารคาม กันทรวิชัย
41 กลุ่มนาแปลงใหญ่บุกันแทน-หนองพุก 20,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
42 กลุ่มนาแปลงใหญ่ผู้ผลิตข้าว ต.สีออ 30,000 อุดรธานี กุมภวาปี
43 กลุ่มนาแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองแว่น 20,000 เชียงราย แม่จัน
44 กลุ่มนาแปลงใหญ่หินโงม 100,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
45 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเป็นสุข 500,000 สุรินทร์ จอมพระ
46 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ต.กาบเชิง 500,000 สุรินทร์ กาบเชิง
47 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์วิถีดงเค็ง 20,000 สุรินทร์ จอมพระ
48 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพกระหาด 30,000 สุรินทร์ จอมพระ
49 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองกอง 20,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
50 กลุ่มผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่หัวสำโรง(ประชารัฐ) 5,000 ลพบุรี ท่าวุ้ง
51 กลุ่มมันแปลงใหญ่ ต.ทุ่งอรุณ 400,000 นครราชสีมา โชคชัย
52 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านตาปาง 500,000 สุรินทร์ ปราสาท
53 กอบ โกย มั่งคั่ง 1,000,000 นครราชสีมา โชคชัย
54 กอบโชค อะโกร แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
55 กัญเฮลตี้ 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
56 กันตวจระมวลเมกะฟาร์ม 3,000,000 สุรินทร์ ปราสาท
57 กาญจนาพืชผลการเกษตร 4,000,000 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน
58 การุณกรีนกู๊ดส์ 15,000,000 สิงห์บุรี พรหมบุรี
59 กาแล อาราบิก้า 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
60 เกรท ดรากอน ไรซ์ (ไทยแลนด์) 5,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
61 เกษตรกรทำนาแปลงใหญ่บ้านหม้อป่าไผ่ 10,000 เชียงใหม่ สันทราย
62 เกษตรโคทองฟากท่า2564 500,000 อุตรดิตถ์ ฟากท่า
63 เกษตรชนบท 20,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
64 เกษตรนาแปลงใหญ่โนนสูง 500,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
65 เกษตรแปลงใหญ่ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 9 100,000 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
66 เกษตรแปลงใหญ่ บ้านห้วยศาลา หมู่ 1 และหมู่ 12 100,000 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
67 เกษตรแปลงใหญ่โชคดี โชคกราด 100,000 บุรีรัมย์ ห้วยราช
68 เกษตรแปลงใหญ่ทับคาง 84,500 เพชรบุรี เขาย้อย
69 เกษตรแปลงใหญ่บ้านเกียรติเจริญ 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
70 เกษตรแปลงใหญ่บ้านหินประกาย 300,000 พิษณุโลก วังทอง
71 เกษตรแปลงใหญ่ร่วมใจพัฒนา 1,000,000 สุรินทร์ ปราสาท
72 เกษตรแปลงใหญ่แสลงโทน 150,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
73 เกษตรแปลงใหญ่หัวสะพาน 150,000 บุรีรัมย์ พุทไธสง
74 เกษตรผสมผสานบ้านมะเมียง 500,000 สุรินทร์ ปราสาท
75 เกษตรพลังงาน 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
76 เกษตรพัฒนานาแปลงใหญ่บ้านป่ายาง 20,000 เชียงราย แม่จัน
77 เกษตรแพร่ไพศาล 1,000,000 แพร่ ลอง
78 เกษตรรวมใจ 50,000 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
79 เกษตรรวมทุน 20,000 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง
80 เกษตรเวิลด์ แลนด์สเคป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
81 เกษตรอินทรีย์ บ้านอังกัญโพธิ์ 30,000 สุรินทร์ ปราสาท
82 เกษตรอินทรีย์โคกทม 9 15,000 สุรินทร์ ปราสาท
83 เกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ 50,000 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
84 เกษตรอินทรีย์ถนนหัก 15,000 สุรินทร์ ปราสาท
85 เกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว 150,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
86 เกษตรอินทรีย์บ้านมะเมียง 500,000 สุรินทร์ ปราสาท
87 เกษตรอินทรีย์โพธิ์ทอง 20,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ
88 เกียรติเจริญทรัพย์ 9999 1,000,000 อุดรธานี บ้านดุง
89 แก่งทอง เอ็นเตอร์ไพรซ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
90 แก่นเพ็ชร์การช่าง 200,000 สระบุรี มวกเหล็ก
91 แกนิค บลูม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
92 โกสุพรรณ์ เจริญ กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
93 ขนาดปรีงเมล็ดพันธุ์ 15,000 สุรินทร์ ปราสาท
94 ข้าวแปลงใหญ่ หมู่ 12 ต.โคกมั่งงอย 19,000 ชัยภูมิ คอนสวรรค์
95 ข้าวโพดแปลงใหญ่พันธ์สงวน 25,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
96 ข้าวโพดแปลงใหญ่วังม่วง 1,000,000 สระบุรี วังม่วง
97 ข้าวโพดรุ่งเรืองกิจ 34,000 พิษณุโลก ชาติตระการ
98 ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี นาแปลงใหญ่งิ้ว 300,000 นครราชสีมา ห้วยแถลง
99 ข้าวหอมมะลินาแปลงใหญ่พรมเทพเหนือ 350,000 สุรินทร์ ท่าตูม
100 ข้าวหอมมะลิพรมเทพใต้ 200,000 สุรินทร์ ท่าตูม

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ