รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมสนับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมสนับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรีน ซอร์ส เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 2,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
2 กู๊ดส์ ออฟ ไทย 30,000,000 นครราชสีมา โชคชัย
3 เกษตรอัจฉริยะ กรุ๊ป 1,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
4 เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม 166,650,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
5 ซิโน ไทย อะกริคัลเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 5,000,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า
6 เซเว่นอีส เอนเตอร์ไพรส์ 1,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
7 ตุนย์ทรัพย์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
8 นครรัฐ ฟาร์ม 20,000,000 บุรีรัมย์ หนองกี่
9 บีที เลเยอร์ 60,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
10 ปุญอฐิณัญ 1,000,000 พิษณุโลก พรหมพิราม
11 พัฒนาปศุสัตว์ 500,000 สงขลา หาดใหญ่
12 พาวเวอร์ สาตู อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท 2,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี
13 ฟาร์มปูนาอาร์เธอร์ 500,000 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย
14 มีฐาน 600,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
15 วังช้างอยุธยาแลเพนียด 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
16 วาย.เค.พี.ผสมพันธ์ุสัตว์ 1,400,000 สระบุรี มวกเหล็ก
17 วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ หมู่6 ห้วยโจด 100,000 ขอนแก่น กระนวน
18 โวชองฟาร์ม 10,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
19 สาลิณี ฟาร์ม 1,000,000 กระบี่ เหนือคลอง
20 สำนักวิจัยเพื่อคุ้มครองชาติพันธุ์สัตว์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
21 อิม โฮลดิ้ง 5,000,000 สระบุรี วิหารแดง
22 เอเป็กซ์ บรีดเดอร์ฟาร์ม 50,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
23 เอส.เค.พัทยา แรนซ์ 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง


ข้อมูลผู้ประกอบการ