รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 4747 ทรงพลฟาร์ม 2,000,000 บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4747 ทรงพลฟาร์ม
2 คนรักม้า 40,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท คนรักม้า จำกัด
3 จงกิม 4,000,000 ตรอน อุตรดิตถ์ บริษัท จงกิม จำกัด
4 ชอบ ฟาร์ม 500,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอบ ฟาร์ม
5 ด็อกเทลส์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ด็อกเทลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
6 ทองอเนกอนันต์ 850,000 พนมทวน กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองอเนกอนันต์
7 ทับทิมฟาร์ม 2019 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ทับทิมฟาร์ม 2019 จำกัด
8 ธนวรรณฟาร์ม 65,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ธนวรรณฟาร์ม จำกัด
9 ธนวรรณฟาร์ม 2 83,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ธนวรรณฟาร์ม 2 จำกัด
10 นิวทริชั่น อาร์ แอนด์ ดี 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท นิวทริชั่น อาร์ แอนด์ ดี จำกัด
11 บังอร ฟาร์ม 5,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บังอร ฟาร์ม
12 บ้านช้าง เอเลเฟ่นท์ ปาร์ค 1,000,000 แม่แตง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านช้าง เอเลเฟ่นท์ ปาร์ค
13 บุญยืน ฟาร์ม 1,500,000 วัดโบสถ์ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยืน ฟาร์ม
14 พัฒน์นรี ฟาร์ม 100,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒน์นรี ฟาร์ม
15 พี เอ็น เอส เคมิคอล 500,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น เอส เคมิคอล
16 พี เอส 19 ฟาร์ม 1,000,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส 19 ฟาร์ม
17 ฟาร์มสุภา 2491 400,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มสุภา 2491
18 มาลาธุรกิจเซอร์วิส 500,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลาธุรกิจเซอร์วิส
19 ยิ่งเจริญอุดมทรัพย์ 1,000,000 แก่งคอย สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญอุดมทรัพย์
20 รังนกสตูล 5,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท รังนกสตูล จำกัด
21 ลูกชาวนา ฟาร์ม (6) 30,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกชาวนา ฟาร์ม (6)
22 ลูกชาวนา ฟาร์ม (7) 30,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกชาวนา ฟาร์ม (7)
23 สตัลวอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล 50,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สตัลวอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
24 สมเกียรติฟาร์ม 2,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเกียรติฟาร์ม
25 สมโภชน์ฟาร์ม 3 5,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท สมโภชน์ฟาร์ม 3 จำกัด
26 สยามแอดวานซ์เทคโนโลยี 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท สยามแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด
27 สุนิสา ฟาร์ม 29 1,500,000 วัดโบสถ์ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนิสา ฟาร์ม 29
28 สุวรรณธนเดช 100,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท สุวรรณธนเดช จำกัด
29 อดัมนาภูเก็ต 1,000,000 กะทู้ ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดัมนาภูเก็ต
30 อำภัย ฟาร์มสุกรขุน 1,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำภัย ฟาร์มสุกรขุน
31 อินตรอน ไลฟ์ ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท อินตรอน ไลฟ์ ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
32 อินโน ฟาร์มเมอร์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อินโน ฟาร์มเมอร์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
33 เกษมสิทธิพร 1,000,000 หนองม่วง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสิทธิพร
34 เคเอ็มฟาร์ม 1,000,000 ฝาง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็มฟาร์ม
35 เจริญ ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ ฟาร์ม
36 เจริญจวง กรุ๊ฟ 1,000,000 หนองม่วง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญจวง กรุ๊ฟ
37 เบสท์ โปรเทคชั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เบสท์ โปรเทคชั่น จำกัด
38 เบิร์ด ดีไซน์ 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท เบิร์ด ดีไซน์ จำกัด
39 เพ็ทเกษม 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ทเกษม จำกัด
40 เพิร์ล แอนด์ เอช 2,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เพิร์ล แอนด์ เอช จำกัด
41 เรณูฟาร์ม 2,000,000 ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรณูฟาร์ม
42 เอ็น.โอ.พี เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น.โอ.พี เทรดดิ้ง จำกัด
43 เอพี นิวตริเทค 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท เอพี นิวตริเทค จำกัด
44 เอฟ แอนด์ เอฟ ชิกเก้น ฟาร์ม 5,000,000 ประจันตคาม ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ แอนด์ เอฟ ชิกเก้น ฟาร์ม
45 เอส เอส พี เพสท์คอนโทรล (ประเทศไทย) 700,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส เอส พี เพสท์คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด
46 เอส.เค.เอ็น อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท เอส.เค.เอ็น อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด
47 เอเลเฟ่น คิงส์ดอม 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเลเฟ่น คิงส์ดอม
48 แผ่นดินหวิด 2,500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท แผ่นดินหวิด จำกัด
49 โคคูณเทค 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท โคคูณเทค จำกัด
50 โครโนส อะโกรเทค 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท โครโนส อะโกรเทค จำกัด
51 โซล่าร์ ฟิวชั่น 500,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท โซล่าร์ ฟิวชั่น จำกัด
52 โทเทิล แพคเกจ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท โทเทิล แพคเกจ จำกัด
53 ไทย เคมีคอล และอุปกรณ์การเกษตร 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย เคมีคอล และอุปกรณ์การเกษตร จำกัด
54 ไฟโบร แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) 65,450,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฟโบร แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ