รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 56 สวนสุดดี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
2 ก.สัมฤทธิ์ 2021 1,000,000 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก
3 กรีนลีฟ แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 ลพบุรี พัฒนานิคม
4 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหัวดงหมู่ที่ 4 15,000 อำนาจเจริญ หัวตะพาน
5 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านเป้า หมู่ที่ 3 50,000 อำนาจเจริญ หัวตะพาน
6 เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ บ้านหัวหนอง 1,000,000 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
7 โกลคอนดา เอเชีย 62,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
8 โกลเด้น ซีด อะกริเทค 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
9 ข้าวนาผาย 8,500 ขอนแก่น ชนบท
10 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเมืองเตา 1,000,000 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย
11 เค พี ซี โคโค่นัท 1,000,000 นครปฐม สามพราน
12 แคนนากิ เจเนติกส์ 2,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
13 จอมทอง ฟาร์ม ชอป 2,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
14 ชนพัฒน์ 659 1,000,000 เพชรบูรณ์ หล่มสัก
15 โชคดีเมล็ดพันธุ์ 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
16 โชคทวีพันธุ์ ซีดส์ 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
17 ซันชายน์ โซไซตี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
18 ซีด เทสท์ แล็บส์ เอเชีย 15,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
19 ซีดพลัส 100,000 นครปฐม สามพราน
20 ซีพีเอส แพลนท์ ทิชชู่ คัลเจอร์ 1,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล
21 ซีโอไอ กรุ๊ป 4,000,000 แม่ฮ่องสอน ปาย
22 ที แอนด์ วาย รีเสิร์ช 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน
23 ทีซีไอเอส อินสเปคชั่น โฮลดิ้ง 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
24 ไทย แคนนาบิส คลับ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
25 ไทย เมดิเคิล ซีบีดี 4,000,000 นครนายก เมืองนครนายก
26 ไทย โอเอส ซีด 2,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
27 ไทยแคนนาบิส คอปอเรชั่น 3,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
28 ธันยพร โปรดิวซ์ 1,000,000 พะเยา ดอกคำใต้
29 ธาอัส 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
30 นอร์ทเทอร์น ซีดส์ 500,000 เชียงใหม่ สันป่าตอง
31 นาดอกไม้เกษตรเจริญรุ่งเรือง 7,600 ขอนแก่น ชนบท
32 นาแปลงใหญ่โพนงาม 100,000 อุบลราชธานี เดชอุดม
33 นาแปลงใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง 3,000 สกลนคร บ้านม่วง
34 บ้านไร่ - ใบควง เฮิร์บ แอนด์ ชิลลี่ เรด 1,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
35 บี ฟอเรสทรี คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
36 ปาร์ตี้ ไรซ์ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ 2,000,000 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว
37 แปลงใหญ่ข้าวเกาะตาล 6,600 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
38 แปลงใหญ่ข้าวบ้านจิกดู่หมู่ที่ 5 50,000 อำนาจเจริญ หัวตะพาน
39 แปลงใหญ่ข้าวบ้านสร้างถ่อในหมู่ที่ 3 10,000 อำนาจเจริญ หัวตะพาน
40 แปลงใหญ่ข้าวป่าดงใหญ่ หมู่ที่ 12 50,000 อำนาจเจริญ หัวตะพาน
41 แปลงใหญ่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ คลองห้วยชัน 50,000 พิษณุโลก พรหมพิราม
42 แปลงใหญ่บึงคล้าย-ชัยพัฒนา 1,000,000 พิษณุโลก พรหมพิราม
43 แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงกุ 30,000 สุโขทัย กงไกรลาศ
44 พรีเมี่ยม แฟมิลี่ เซอร์วิส 300,000 ตาก แม่สอด
45 พอ มิท ทิด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
46 พันธุ์ถาวร 1,000,000 นครปฐม สามพราน
47 พุทธา อินฟินิตี้ 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
48 ฟรีดอม ซีดส์ 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
49 เฟิร์สท์ ออร์แกนิค ซีดส์ 100,000 เชียงใหม่ สันทราย
50 ภูระงำการเกษตร 10,000 ขอนแก่น ชนบท
51 มาบตากล้าการเกษตร 7,600 ขอนแก่น ชนบท
52 มุกดาการเกษตร 888 ชัยภูมิ 1,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
53 รอยัล เทียนหมิน วิทยาศาสตร์การเกษตร 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
54 รุ่งเรืองคอนซัลติ้ง 10,000,000 พิจิตร เมืองพิจิตร
55 ลัลณ์ลลิล ไบโอเทค 1,000,000 สระบุรี เมืองสระบุรี
56 วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านจานใต้ 100,000 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์
57 วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านดอนดู่ ม.8 100,000 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์
58 วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านศรีสวรรค์ 30,000 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
59 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวป่าไร่ 4,000 บึงกาฬ โซ่พิสัย
60 เวล ออร์แกนิค ซีดส์ 1,000,000 กำแพงเพชร โกสัมพีนคร
61 ศรีโยยอดพันธุ์ข้าว 600,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
62 สวัสดีซีดส์ 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
63 หญ้าเครือร่องดูกการเกษตรรุ่งเรือง 5,800 ขอนแก่น ชนบท
64 หยางจี เทคโนโลยีชีวภาพ 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
65 หอมกุลา 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
66 หัวนากลางการเกษตร 3,900 ขอนแก่น ชนบท
67 หัวนากลางพืชผล 3,800 ขอนแก่น ชนบท
68 หัวฝายเกษตรก้าวหน้า 3,300 ขอนแก่น ชนบท
69 หูลิงพืชผล 10,000 ขอนแก่น ชนบท
70 อวยชัยเมล็ดพันธุ์ 1,000,000 กาฬสินธุ์ ยางตลาด
71 ออโต้ ซีดส์ เทค 1,000,000 ขอนแก่น มัญจาคีรี
72 ออรัม ซีดส์ 1,000,000 ขอนแก่น หนองเรือ
73 เอ็กเซลไรซ์แอนด์โปรดักส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
74 เอเซีย ท็อปส์ เท็ค กรุ๊ป 1,000,000 สระบุรี หนองแค
75 เอ็น พี วาย การเกษตร 9,000 ขอนแก่น ชนบท
76 เอ็นพีเค 2015 500,000 ขอนแก่น หนองเรือ
77 เอ็ม เอ็น เอส การเกษตร 9,000 ขอนแก่น ชนบท
78 เอสซีพีพี ซีดส์ 1,000,000 เชียงใหม่ หางดง
79 เอเอส เวเจ็ทเทเบิ้ล ซีดส์ 1,000,000 อุดรธานี หนองวัวซอ
80 เฮงพันธุ์ข้าว 1,000,000 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์
81 เฮมไพร์ การ์เด้นส์ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
82 แฮปปี้ ซีดส์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา


ข้อมูลผู้ประกอบการ