รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การล่าสัตว์การดักสัตว์และกิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การล่าสัตว์การดักสัตว์และกิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 บ้านจันทร์ รุ่งเรือง 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท บ้านจันทร์ รุ่งเรือง จำกัด
2 บุญยังซีฟู๊ด 5,000,000 ตราด คลองใหญ่ บริษัท บุญยังซีฟู๊ด จำกัด
3 ศิริอมรทรัพย์รุ่งเรือง 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ศิริอมรทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ