รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การล่าสัตว์การดักสัตว์และกิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การล่าสัตว์การดักสัตว์และกิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 บ้านจันทร์ รุ่งเรือง 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท บ้านจันทร์ รุ่งเรือง จำกัด
2 บุญยังซีฟู๊ด 5,000,000 คลองใหญ่ ตราด บริษัท บุญยังซีฟู๊ด จำกัด
3 ศิริอมรทรัพย์รุ่งเรือง 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ศิริอมรทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ