รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับปลาทะเล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับปลาทะเล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ไก่สดศรีไทย 60,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
2 จินมารีนโปรดักท์(1994)เอ็กซ์ปอร์ตอิมปอร์ต 10,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
3 ช.โชคบุญชู 5,000,000 พังงา ท้ายเหมือง
4 ซรีวีจายา มีนา ปรากาซา (ประเทศไทย) 5,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
5 ซีเอสเอส 2019 อินเตอร์เทรด 1,000,000 ระนอง เมืองระนอง
6 ซุนฮัง 2,500,000 ระนอง เมืองระนอง
7 ทวีลาภการประมง 60,000,000 ตรัง กันตัง
8 ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ 300,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
9 เบนเนฟิทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เชียงราย พญาเม็งราย
10 ปัญญาฟาร์ม กำแพงแสน 5,000,000 นครปฐม กำแพงแสน
11 ปิติสากล การประมง 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
12 พรลดา ออล พลัส 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
13 แพปลาสมบัติวัฒนา-ปัตตานี (2001) 2,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี
14 ฟิชชิ่งโบ๊ท 5,000,000 ระนอง เมืองระนอง
15 รวมไทยอาหารทะเล 6,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
16 อความารีน ฟิชเชอรี่ 5,000,000 ตรัง เมืองตรัง
17 อาราฟูรา ฟิชเชอรี่ กรุ๊ป 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
18 เอเซีย สิงห์ไทย 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
19 เอส ทริปเปิล ยู อินเตอร์เนชั่นแนล ครุยส์ 100,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
20 ฮัมซะฮ์ มารีไทม์ ฟิชเชอรี่ย์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ


ข้อมูลผู้ประกอบการ