รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับกุ้งทะเล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับกุ้งทะเล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 โชคมุกดาวรรณ 1,000,000 สงขลา ระโนด
2 พงษ์เจริญ 1933 200,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง


ข้อมูลผู้ประกอบการ