รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับกุ้งทะเล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับกุ้งทะเล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ชารินรดา ฟูดส์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ชารินรดา ฟูดส์ จำกัด
2 พี-เคโอ.ซัพพลาย 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี-เคโอ.ซัพพลาย
3 โชคมุกดาวรรณ 1,000,000 ระโนด สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมุกดาวรรณ


ข้อมูลผู้ประกอบการ