รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับปูทะเล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับปูทะเล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรุง-เทค 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่


ข้อมูลผู้ประกอบการ