รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับหมึก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับหมึก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 นาโนเทค เอนเตอร์ไพรซ์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว


ข้อมูลผู้ประกอบการ