รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับหอยทะเล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับหอยทะเล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ปลา-ตะ-เพียน 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ