รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับปลาน้ำจืด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับปลาน้ำจืด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ทองธารา ธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจร 2,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ทองธารา ธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจร จำกัด
2 พีแอนด์เอส เอิ๊นเน็สท 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท พีแอนด์เอส เอิ๊นเน็สท จำกัด
3 ยูลิดา อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูลิดา อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ