รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับกุ้งน้ำจืด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจับกุ้งน้ำจืด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 แพกุ้ง เจ๊ณี 1,500,000 นครปฐม กำแพงแสน


ข้อมูลผู้ประกอบการ