รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงปลาทะเล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงปลาทะเล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ประจวบศรีเจริญฟาร์ม 1,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
2 ปลาการ์ตูน 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
3 พาวเวอร์ฟิช 8 1,000,000 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
4 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาเม็ง ต.ทรัพย์ทวี 50,000 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม
5 ออง อะควาติก อินเตอร์เนชั่นแนล 10,000,000 ภูเก็ต ถลาง
6 อะควา มารีน ฟาร์ม 50,000,000 สงขลา สิงหนคร
7 อาร์. ดี. เอ. คอร์เปอเรชั่น 3,000,000 นราธิวาส สุไหงโก-ลก
8 เอ็น แอนด์ เจ อควา โปรดักส์ 2,000,000 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์
9 เอฟ เอ อินเตอร์เทค 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ