รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กุ้งไทย อินโนเวชั่น 2,000,000 สงขลา บางกล่ำ
2 ขอนแก่น อควาคัลเจอร์ 20,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
3 คานซัง คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
4 เคเค อะกร้าวู๊ด แอนด์ ฟิชเชอรี่ 1,000,000 ขอนแก่น พระยืน
5 จ่าน้อง ฟาร์ม 1,000,000 นครปฐม กำแพงแสน
6 จารุกิตติ์ ฟาร์ม 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
7 จิรทีปต์ ฟาร์ม 600,000 ตรัง เมืองตรัง
8 เจ.พี.แมชชินเนอรี่ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
9 เจอรี่ แอนด์ ซัน 4,000,000 พังงา ตะกั่วป่า
10 ชัยบุรีฟาร์มกุ้งพัทลุง 4,000,000 พัทลุง ควนขนุน
11 ดิ โอเชี่ยน ฟาร์ม 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
12 ทีแอล ออร์แกนิค ฟาร์ม 1,000,000 เชียงใหม่ แม่ออน
13 ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
14 ธนบุรี เครฟิช อินเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
15 บางกอก เฟง ไท่ อควาคัลเจอร์ 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
16 บี.อาร์. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
17 แปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามอาจสามารถ 1,000,000 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ
18 แปลงใหญ่ผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี 1,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี
19 พีเค ฟาร์มกรุ๊ป 40,000,000 ตรัง กันตัง
20 พีทีเอ็น ฟาร์ม 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
21 พุทธเกษตรฐี 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
22 ฟาร์มฮัก 888 800,000 ลำพูน เมืองลำพูน
23 ยางนาและกุ้งก้ามแดง 10,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร
24 ราเมศร์มารีน 5,000,000 พังงา ตะกั่วป่า
25 รุ่งสิริฟู๊ด 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
26 วันเดอร์ฟิช (ประเทศไทย) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
27 วันนามี่ ฟาร์ม (ไทยแลนด์) 2,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
28 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก 30,000 กาฬสินธุ์ ยางตลาด
29 สิริโชค(ประเทศไทย) 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
30 อควาต้า โฮลดิ้งส์ 2,300,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
31 ออร์แกนิค ชริมพ์ ฟาร์มมิ่ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
32 ออลชริมพ์ 1,000,000 เพชรบุรี เขาย้อย
33 อัลฟ่าฟาร์ม 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
34 อีโค่ เบย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
35 อีเอส ฮาร์เวสท์ 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
36 อุตสาหกรรมฟาร์มกุ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
37 เอ็น อาร์ แฮทเชอร์รี่ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
38 เอ็นซูติก (ประเทศไทย) 2,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
39 เอ็นซูติก บรีดดิ้ง 15,750,000 นครปฐม บางเลน
40 เอสเคอาร์ดี 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม


ข้อมูลผู้ประกอบการ