รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 คานซัง คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คานซัง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 จิรทีปต์ ฟาร์ม 600,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท จิรทีปต์ ฟาร์ม จำกัด
3 ชัยบุรีฟาร์มกุ้งพัทลุง 4,000,000 ควนขนุน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบุรีฟาร์มกุ้งพัทลุง
4 ดีดี ฟิช ฟาร์ม เอเซีย 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดีดี ฟิช ฟาร์ม เอเซีย จำกัด
5 ธนบุรี เครฟิช อินเตอร์ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนบุรี เครฟิช อินเตอร์ จำกัด
6 บี.อาร์. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม 100,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.อาร์. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม จำกัด
7 พีทีเอ็น ฟาร์ม 50,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท พีทีเอ็น ฟาร์ม จำกัด
8 พีเค ฟาร์มกรุ๊ป 5,000,000 กันตัง ตรัง บริษัท พีเค ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
9 พีเอ็มเตียว 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท พีเอ็มเตียว จำกัด
10 พุทธเกษตรฐี 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท พุทธเกษตรฐี จำกัด
11 ฟาร์มฮัก 888 800,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มฮัก 888
12 ยางนาและกุ้งก้ามแดง 10,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท ยางนาและกุ้งก้ามแดง จำกัด
13 รุ่งสิริฟู๊ด 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท รุ่งสิริฟู๊ด จำกัด
14 สิริโชค(ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท สิริโชค(ประเทศไทย) จำกัด
15 ออลชริมพ์ 1,000,000 เขาย้อย เพชรบุรี บริษัท ออลชริมพ์ จำกัด
16 อัลฟ่าฟาร์ม 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อัลฟ่าฟาร์ม จำกัด
17 อินฟินิตี้ แกรนด์ โอเวอร์ กรุ๊ป 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา บริษัท อินฟินิตี้ แกรนด์ โอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
18 อุตสาหกรรมฟาร์มกุ้ง 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมฟาร์มกุ้ง จำกัด
19 เค.เอ็น. กิจการดี 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เค.เอ็น. กิจการดี จำกัด
20 เจ.พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง 10,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
21 เจ.พี.แมชชินเนอรี่ 20,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.แมชชินเนอรี่
22 เจอรี่ แอนด์ ซัน 4,000,000 ตะกั่วป่า พังงา บริษัท เจอรี่ แอนด์ ซัน จำกัด
23 เบนช์มาร์ค เจเนติคส์ (ประเทศไทย) 25,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เบนช์มาร์ค เจเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
24 เอชทีแอล มารีน โปรดักท์ 2,000,000 แม่ออน เชียงใหม่ บริษัท เอชทีแอล มารีน โปรดักท์ จำกัด
25 เอสเคอาร์ดี 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเคอาร์ดี จำกัด
26 ไจแอนด์ ไฮบริด ชริมพ์ เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ไจแอนด์ ไฮบริด ชริมพ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
27 ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 100,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ