รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 คานซัง คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท คานซัง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 จิรทีปต์ ฟาร์ม 600,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท จิรทีปต์ ฟาร์ม จำกัด
3 ชัยบุรีฟาร์มกุ้งพัทลุง 4,000,000 พัทลุง ควนขนุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบุรีฟาร์มกุ้งพัทลุง
4 ดีดี ฟิช ฟาร์ม เอเซีย 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท ดีดี ฟิช ฟาร์ม เอเซีย จำกัด
5 ธนบุรี เครฟิช อินเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บริษัท ธนบุรี เครฟิช อินเตอร์ จำกัด
6 บี.อาร์. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท บี.อาร์. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม จำกัด
7 พีทีเอ็น ฟาร์ม 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท พีทีเอ็น ฟาร์ม จำกัด
8 พีเค ฟาร์มกรุ๊ป 5,000,000 ตรัง กันตัง บริษัท พีเค ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
9 พีเอ็มเตียว 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท พีเอ็มเตียว จำกัด
10 พุทธเกษตรฐี 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท พุทธเกษตรฐี จำกัด
11 ฟาร์มฮัก 888 800,000 ลำพูน เมืองลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มฮัก 888
12 ยางนาและกุ้งก้ามแดง 10,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร บริษัท ยางนาและกุ้งก้ามแดง จำกัด
13 รุ่งสิริฟู๊ด 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท รุ่งสิริฟู๊ด จำกัด
14 สิริโชค(ประเทศไทย) 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท สิริโชค(ประเทศไทย) จำกัด
15 ออลชริมพ์ 1,000,000 เพชรบุรี เขาย้อย บริษัท ออลชริมพ์ จำกัด
16 อัลฟ่าฟาร์ม 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท อัลฟ่าฟาร์ม จำกัด
17 อินฟินิตี้ แกรนด์ โอเวอร์ กรุ๊ป 1,000,000 นครราชสีมา ครบุรี บริษัท อินฟินิตี้ แกรนด์ โอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
18 อุตสาหกรรมฟาร์มกุ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท อุตสาหกรรมฟาร์มกุ้ง จำกัด
19 เค.เอ็น. กิจการดี 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท เค.เอ็น. กิจการดี จำกัด
20 เจ.พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท เจ.พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
21 เจ.พี.แมชชินเนอรี่ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.แมชชินเนอรี่
22 เจอรี่ แอนด์ ซัน 4,000,000 พังงา ตะกั่วป่า บริษัท เจอรี่ แอนด์ ซัน จำกัด
23 เบนช์มาร์ค เจเนติคส์ (ประเทศไทย) 25,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บริษัท เบนช์มาร์ค เจเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
24 เอชทีแอล มารีน โปรดักท์ 2,000,000 เชียงใหม่ แม่ออน บริษัท เอชทีแอล มารีน โปรดักท์ จำกัด
25 เอสเคอาร์ดี 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม บริษัท เอสเคอาร์ดี จำกัด
26 ไจแอนด์ ไฮบริด ชริมพ์ เซ็นเตอร์ 1,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท ไจแอนด์ ไฮบริด ชริมพ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
27 ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ