รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงกบ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงกบ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงกบ ทรัพย์ทวี 50,000 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม
2 อุดมพร อะควาคัลเจอร์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร


ข้อมูลผู้ประกอบการ