รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงกบ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงกบ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ปิยภัทรการเกษตร 1,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยภัทรการเกษตร
2 อุดมพร อะควาคัลเจอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท อุดมพร อะควาคัลเจอร์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ