รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงจระเข้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงจระเข้

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กุลา ฟาร์ม เมืองเปลือย 500,000 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ
2 จระเข้ บ่อพราน 5,520,000 สระบุรี หนองโดน
3 จักริน ฟาร์ม (เจเอ็นเอฟ) 5,000,000 ราชบุรี บางแพ
4 เจ.บี.เจ.ครอคอได ฟาร์มมิ่ง 6,000,000 ระยอง เมืองระยอง
5 ซี แอนด์ ซี แบมบา ฟาร์ม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
6 ซี ไอ เอ็ม คร็อกคอไดล์ ฟาร์ม 50,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
7 ฟาร์มจระเข้ ศรีอยุธยา 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ
8 ภูเก็ต คร็อกโคไดล์เวิลด์ 8,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
9 มณีฟาร์มจระเข้ 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
10 ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์ 100,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
11 สุวิมลฟาร์มจระเข้ 20,000,000 นครปฐม กำแพงแสน


ข้อมูลผู้ประกอบการ