รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กระออมนอก 3,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
2 คูปา ไทย เทรดดิ้ง ดีเวลลอปเมนท์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
3 แคร๊บเฮ้าส์ กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
4 ซีเอ็มอควาเทค 1,000,000 เชียงใหม่ สารภี
5 เดอะฟิน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
6 ตะวันฟาร์ม 999 1,000,000 อุบลราชธานี สิรินธร
7 ทรัพย์สะพัด 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
8 น้ำใส อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง
9 ปาร์เล่อปาร์เต่อ 1,000,000 เพชรบุรี บ้านแหลม
10 ปิ่นฟ้า ฟาร์ม 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
11 พันธ์ทวีสิน ฟาร์ม 1,000,000 สงขลา ระโนด
12 ภูเก็ต ซีฟาร์มมิ่ง 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
13 ภูทวีทรัพย์ อินเตอร์วูด 10,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
14 มี. นัวร์. 369 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
15 ยูนิตี้ อินโนเวชั่น อะโกร 3,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
16 เล้ง โฟเซ็น ฟู้ด(เอเชีย) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
17 สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง 500,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
18 สาหร่ายไบโอเทคลี้ 3,000,000 ลำพูน ลี้
19 อนันตา ฟาร์ม ๑๑๑ 5,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
20 อะโกรซายซ์ อินเตอร์เทรด 3,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
21 อัลจีบา 4,348,000 นนทบุรี บางกรวย
22 โอลีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่นส์ 30,000,000 พังงา ท้ายเหมือง


ข้อมูลผู้ประกอบการ