รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ชินก คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 ซี พี ซี คอร์ปอเรชั่น 20,000,000 นครหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท ซี พี ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 ทริปเปิ้ล เอ สเตชั่น 100,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท ทริปเปิ้ล เอ สเตชั่น จำกัด
4 ปภาอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ปภาอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
5 พี.ทีจี.อินเตอร์เทรด 70,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.ทีจี.อินเตอร์เทรด จำกัด
6 พี.เอส. รีซอร์สเซส 8,720,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เอส. รีซอร์สเซส จำกัด
7 พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส 36,045,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
8 ภคกรณ์ มายนิ่ง 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ภคกรณ์ มายนิ่ง จำกัด
9 รี แอพพลิเคชั่น 800 เมืองปัตตานี ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี แอพพลิเคชั่น
10 ลานนารีซอร์สเซส 524,999,679 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
11 เพชรภิญศิริ 500,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรภิญศิริ
12 เอส ซี เอ็ม จี 70,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เอส ซี เอ็ม จี จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ