รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 โคล รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) 12,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
2 ชินก คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
3 ซี พี ซี คอร์ปอเรชั่น 100,000,000 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง
4 เซเว่นทีม เซอร์วิส 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
5 ทริปเปิ้ล เอ สเตชั่น 100,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
6 ทวีทรัพย์ ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง
7 ไทยอิ้ง ซัพพลาย 1,000,000 นครปฐม พุทธมณฑล
8 บาตู บาร่า อีโค่เอ็นเนอร์จี 153,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
9 พหลโยธิน ไบโอแมส 1,000,000 นครสวรรค์ พยุหะคีรี
10 พี.ทีจี.อินเตอร์เทรด 70,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
11 พี.เอส. รีซอร์สเซส 8,720,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
12 พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส 36,045,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
13 ฟิวเนอร์จี อินเตอร์ กรุ๊ป 5,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
14 ภคกรณ์ มายนิ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
15 ภัสสรชัย ทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
16 ลานนารีซอร์สเซส 524,999,679 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
17 เอน ไรส์ ไบโอ ซัพพลาย 2,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
18 เอส.ที.เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป 5,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง


ข้อมูลผู้ประกอบการ