รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองลิกไนต์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองลิกไนต์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ถ่าน (ประเทศไทย) 10,000,000 ลอง แพร่ บริษัท ถ่าน (ประเทศไทย) จำกัด
2 ทวีทรัพย์ ลานนา 50,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ทวีทรัพย์ ลานนา จำกัด
3 ที.ที.บี.เคมีภัณฑ์ 555 5,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ที.ที.บี.เคมีภัณฑ์ 555 จำกัด
4 ทีดับบลิว ไอโคออปเพอร์เรชั่น 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ทีดับบลิว ไอโคออปเพอร์เรชั่น จำกัด
5 ธรรมปรีดา 10,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ธรรมปรีดา จำกัด
6 สยามทรัพย์ทวี เทรดดิ้ง 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท สยามทรัพย์ทวี เทรดดิ้ง จำกัด
7 สหกลพาวเวอร์ 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด
8 อีสท์สตาร์ 2,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท อีสท์สตาร์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ