รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองลิกไนต์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองลิกไนต์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ณัฐวุฒิ นิลสัย 500,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
2 ถ่าน (ประเทศไทย) 160,000,000 แพร่ ลอง
3 ทีดับบลิว ไอโคออปเพอร์เรชั่น 5,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
4 ธรรมปรีดา 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
5 ไมนิ่งกรุ๊ปภัทร 40,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
6 ลานนา ทวีทรัพย์ 5,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
7 สยามทรัพย์ทวี เทรดดิ้ง 5,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
8 สหกลพาวเวอร์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
9 สหกลอิควิปเมนท์ 1,149,160,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
10 อีสท์สตาร์ 2,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง


ข้อมูลผู้ประกอบการ